Souhrn změn ve vydání 20120208

vydání: 20120208 - verze: 14

Nová možnost výběru záznamů pro tisk

Na panelu nástrojů filtrů a zobrazení je nové tlačítko, které umožní sestavit filtr podle vybraných záznamů.

Tlačítkem se otevře okno, které zobrazí záznamy z tabulky agendy. Zatržením lze vybrat libovolný počet záznamů.

 

Nový filtr pro vybrané záznamy

Nový filtr pro vybrané záznamy.

 

Potvrzením tlačítkem OK se na tabulku agendy aplikuje filtr, který zobrazí pouze záznamy, které byly vybrány v okně filtru pro vybrané záznamy.

Takto vybrané záznamy lze následně vytisknout. Nejjednodušší je označit všechny zobrazené záznamy (klepnutím na volič v levém horním rohu tabulky) a vytisknout příslušný tiskový formulář (většina formulářů tiskne označené záznamy). Druhou možností je tisknout příkazem Soubor / Tisk a zvolit rozsah tisku Podle filtru tabulky.

Okno Najít a nahradit

Příkazem menu Úpravy / Najít... se nyní vyvolává dialogové okno Vario pro hledání v tabulkách agendy namísto standardního vyhledávacího okna z MS Office.

Příkaz Úpravy / Najít další byl odstraněn, hledání následujícího výskytu zajišťuje okno pro hledání.

V okně pro hledání byly rozšířeny možnosti vyhledávání. Lze nyní hledat text zleva, zprava nebo vyhledávat podle masky. Výchozí nastavení pro hledání je Porovnávat s hodnotou celého pole. Pokud do textu Co hledat zapíšete text obsahující znak * přepne se vyhledávání na Použít masku. Vyhledávání podle masky funguje obdobně jako filtry s operátorem Like.

 

Nové možnosti porovnávání hledaného textu

Nové možnosti porovnávání hledaného textu.

Interní položka dokladu

Zápisy do účetního deníku vznikají zaúčtováním dokladů, případně přímým zápisem do účetního deníku. V případě, že je potřeba účtovat například spolu s přijatou fakturou přeúčtování dotace na daný nákup nebo podobné přeúčtování, je potřeba vytvořit interní doklad nebo přímý zápis, kterým tuto operaci zaúčtujeme. To může být poněkud zdlouhavé.

Za účelem rychlého řešení těchto operací je nyní možné přidávat na prvotní účetní doklady interní položky.

 • Interní položka nevstupuje do součtu dokladu (nezvýší tudíž částku k úhradě u faktur nebo zůstatek pokladny u pokladních dokladů).
 • Interní položka nesmí obsahovat DPH ani produkt.
 • U interní položky se předpokládá použití předkontace, která má zadané účty Má dáti a Dal (nebo oboustranná předkontace Má dáti / Dal). Interní položka bude zaúčtována tak jak je určeno předkontací, předepsané účty nejsou nahrazovány kontem dokladu.
 • Interní položka se pozná podle textu Interní položka ve sloupci Stav.

Interní položka se přidá na doklad následujícím způsobem:

 • Přidá se nová položka na doklad. Vyplní se popis, množství a cena.
 • Sazba DPH musí být 0 %. Produkt (resp. související doklad) nesmí být vyplněn. Stav musí být prázdný.
 • Klepnutím pravým tlačítkem myši na pole Předkontace se otevře místní nabídka. Příkazem Interní položka se položka změní na Interní položku.

 

Místní nabídka pro interní položku

Místní nabídka pro interní položku.

Poznámka: Předpokládáme, že interní položky se budou používat výjimečně, většinou na přijatých dokladech. Z tohoto důvodu není potlačeno jejich zobrazení při tisku dokladů (např. na tiskovém formuláři Faktura).

Výrobek nebo Sada produktu

V detailu dialogu Produkt na kartě Ostatní je v seznamu Zobrazit nové zobrazení Výrobky a sady. Toto zobrazení je protějškem k zobrazení Materiál. Zobrazuje výrobky a sady, jejichž součástí je daný produkt.

 

Nové zobrazení Výrobky a sady zobrazuje výrobky a sady, které obsahují zobrazený produkt

Nové zobrazení Výrobky a sady zobrazuje výrobky a sady, které obsahují zobrazený produkt.

Elektronické podání přehledu o výši pojistného

Bylo aktualizováno elektronické podání tiskového formuláře Přehled o výši pojistného.

Oprávnění ke kartě Souvislosti v detailu kontaktu

V agendě Adresář lze nastavit oprávnění na zobrazení dokladů na kartě Souvislosti (v seznamu oprávnění se nachází pod položkou oprávnění Doklady firmy). V minulých vydáních se toto nastavení nekontrolovalo. Od tohoto vydání se přístup na kartu Souvislosti opět kontroluje.

Dopis pro Word a Office 2010

Funkce exportu ve formátu dopis pro Word vytváří dokumenty s příponou .DOC. Nové verze MS Word (2007 a 2010) však ukládaly do souboru s příponou .DOC nový formát, který má mít příponu .DOCX. V tomto vydání Varia je export upraven tak, aby nové verze Wordu vytvářely dokumenty s příponou .DOCX.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 1. 2. do 7. 2., byly realizovány následující změny:

Významně aktualizované dokumenty

Zadávání kusovníků

Doplněné dokumenty

Nastavení, rozvržení, export a tisk v modulu Manager
Obecné informace o modulu Manager
Firma (Manager)
Obchod (Manager)
Finance (Manager)
Tisk (popis dialogu)

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Aktualizace pomocí služby VarioServer
 • Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
 • Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
 • Vystavit převodky podle zakázek
 • Vystavit převodky podle objednávek
 • Vrácení produktů
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.