Souhrn změn ve vydání 20121101

vydání: 20121101 - verze: 14

Nová agenda Hodnocení

V systémových agendách přibyla nová agenda Hodnocení. Agenda Hodnocení slouží pro vytváření dotazníků hodnocení, sběr hodnot a uchování výsledků hodnocení.

Předpokládáme, že nová agenda bude používána zejména pro hodnocení zaměstnanců v rámci připravovaného modulu Personální management. Pomocí agendy lze rovněž hodnotit kontakty v Adresáři, například za účelem hodnocení dodavatelů v rámci systému řízení kvality.

Příklad hodnocení dodavatele

Příklad hodnocení dodavatele.

 

V detailu kontaktu na kartě Ostatní přibyla nová položka Hodnocení, která zpřístupňuje funkce nové agendy pro kontakt.

Zobrazení hodnocení v detailu kontaktu

Zobrazení hodnocení v detailu kontaktu.

Dále se nabízí možnost využití agendy pro hodnocení nabídek z agendy Objednávky při výběrových řízeních.

Agenda Hodnocení v tomto vydání není ještě finální, jedná se o předváděcí verzi. K agendě zatím není dostupná dokumentace.

Vratka výdejky a vrácení z jiného skladu

Při výběru vracené položky (klepnutím na "Tři tečky" dialog vedle pole Vrácená položka) v položce výdejky se nově zobrazuje dotaz na sklad, ze kterého se má vybrat výdej k vrácení. Díky tomu je možné přijmout vracenou položku na jiný sklad, než ze kterého byl uskutečněn výdej.

Dotaz na sklad před zobrazením položek k vrácení

Dotaz na sklad před zobrazením položek k vrácení.

Upomínky - nové sloupce v průvodci

V okně Vystavit upomínky, v druhém kroku, jsou dostupné nové sloupce:

 • Kniha,
 • Doprava,
 • Datum zdanitelného plnění,
 • Datum,
 • Referent,
 • Místo plnění a
 • Středisko.

 

Sloupce lze zobrazit pomocí příkazu Zobrazit skryté sloupce v místní nabídce nad tabulkou dokladů. Sloupce lze využít pro filtrování při výběru dokladů.

Zobrazení nových sloupců v okně průvodce vystavením upomínek

Zobrazení nových sloupců v okně průvodce vystavením upomínek.

Načítání inventury čtečkou

Do okna inventury lze přidávat produkty pomocí čtečky čárových kódů (prostřednictvím okna Katalog a sklad, které se otevře tlačítkem Načíst čtečkou). V minulých vydáních nastal problém v případě, že při opakovaném použití funkce byl načten produkt, který již v inventuře existoval.

V tomto vydání se v případě opakovaného načtení produktu zobrazí dotaz, zda se má množství u opakovaně načteného produktu přičíst ke stávajícímu množství, nebo množství přepsat.

Výroba - kopírování materiálu

V okně Vyplnit množství (Ctrl+E nad položkou výrobní nebo demontážní zakázky) lze kopírovat produkty výrobků do produktů materiálu. Konkrétně u demontážní zakázky lze zkopírovat položky ze strany výdeje na stranu příjmu a u výrobní zakázky ze strany příjmu na stranu výdeje. Tlačítko pro kopírování se zobrazí pod položkami výrobků, pokud je vyplněn materiál a nejsou vyplněny výrobky.

Funkce slouží pro ad-hoc přeměnu produktů, zejména u demontážních zakázek.

Aktualizace katalogu při importu

Při importu katalogu lze zvolit aktualizaci údajů existujících produktů. Pokud se aktualizovaly údaje v polích Popis a Katalogové číslo, došlo k aktualizaci pouze v katalogu. Jestliže již produkt existoval také na skladu, zůstaly u skladové položky původní hodnoty. V tomto vydání je doplněna aktualizace i na skladových položkách.

Odstranění vazby na zakázku

Pokud byla odstraněna vazba na zakázku smazáním čísla zakázky z položky faktury, nedošlo v některých případech k aktualizaci stavu položky zakázky. Aktualizace stavu na položce zakázky je opravena v tomto vydání.

Pole Doprava na převodce

Na kartě Obecné u dokladu Převodka je od tohoto vydání dostupné pole Doprava.

Rozvržení pro tisk a 4. úroveň seskupení

V rozvržení pro tisk se přebírala volba "Zobrazit záhlaví" u čtvrté úrovně seskupení z první úrovně. V tomto vydání je nastavení volby pro čtvrtou úroveň opraveno tak, aby nebylo na první úrovni závislé.

Mzdy – zaúčtování mezd a Zokrouhlení Pojištění odpovědnosti

Položka Pojištění odpovědnosti – zaokrouhlení se nepočítala správně, a to v případě rozúčtování na střediska, takže vznikl rozdíl 1 Kč. Chyba je opravena v tomto vydání.

Mzdy – zaokrouhlování krácení dovolené

V dialogu Dovolená při použití tlačítka Krácení pro absenci nebylo správné zaokrouhlování krácené dovolené. Oprava je v tomto vydání.

Mzdy – nový druh ve srážkách Insolvence

V detailu zadané srážky, na kartě Platby v Prac. poměru pod tlačítkem Srážka, byl přidán nový druh, a to Insolvence, jejichž počet v poslední době poměrně stoupá. Zadává se obdobným způsobem jako jiné srážky, u nichž je nutné ponechat nezabavitelné minimum na povinného a jím vyživované osoby. Více informací naleznete v článku Návod na zadání Exekuce (Insolvence).

Mzdy – zaúčtování mezd, úprava v Typu Dle podílu hrubé mzdy

V dialogu Zaúčtování mezd, v případě zvolení Typu Dle podílu hrubé mzdy, se chybně počítalo pojistné zaměstnavatele na ZP a SP, protože nebyly zohledňovány mzdové složky, které vstupovaly do hrubé mzdy a nikoliv do pojištění (např. Odstupné) a naopak (např. Auto odpočet 1 % nebo Nepeněžní plnění). Chyba je v tomto vydání opravena.

Mzdy – ukládání střediska do tiskových formulářů

Byla provedena úprava některých tiskových formulářů agendy Mzdy tak, aby se ukládalo Středisko složky, nikoli aktuálně uložené Středisko poměru. Jedná se o tiskové formuláře Mzdové náklady, Mzdové náklady za období od-do, Mzdové složky k zaúčtování a Rekapitulace dle středisek.

Mzdy – tiskový formulář Zdravotní pojištění a Typ PP

Do uvedeného tiskového formuláře byl vložen nový sloupec Typ PP.

Mzdy – nový tiskový formulář Potvrzení o příjmu – soud v agendě Personalistika

Připravili jsme nový tiskový formulář v agendě Personalistika s názvem Potvrzení o příjmu – soud. Více informací naleznete v článku Tiskové výstupy agendy Personalistika, ve složce Potvrzení příjmu.

Mzdy – tiskové formuláře v agendě Personalistika

V agendě Personalistika se některé tiskové formuláře tiskly za období, které se řídilo obdobím aktuálně zvoleném v agendě Mzdy. Tyto tiskové formuláře byly upravené tak, že se nově objeví dialog pro vybrání požadovaného roku, případně i období. Jedná se o tyto tiskové formuláře:

 • Potvrzení o příjmu – čtvrtletí
 • Potvrzení o příjmu – roční
 • Potvrzení o příjmu – roční – souhrn
 • Přehled souhrnných údajů – cizinci
 • Výpočet daně z příjmů

Chyba při vložení pole do šablony e-mailu

Pokud měla šablona e-mailu více než 2048 znaků, zobrazila se při vložení pole do šablony chybová hláška "Zadané nastavení vlastností je příliš dlouhé". V tomto vydání je vkládání do velkých šablon opraveno.

Přehled u neskladových položek zakázky

Otevření Přehledu nad polem Stav u položky zakázky, která neobsahuje produkt ze skladu, může v některých případech trvat dlouho. V tomto vydání byl přehled upraven tak, aby byl zobrazen rychle.

Tiskový formulář Účetní doklad a šestimístný součet

V tiskovém formuláři Účetní doklad se v součtu zobrazovala čísla do šesti míst. V tomto vydání byl údaj Celkem (a Kontrolní součet) rozšířen tak, aby se bez problémů tiskly i vyšší částky.

Mazání materiálu v Accessu 2010

Pokud se používá Access 2010, nedařilo se odstranit materiál v detailu produktu na kartě Ostatní. Odstranění proběhlo zdánlivě v pořádku, ale při opětovném otevření detailu produktu byl materiál stále v seznamu.

V tomto vydání je odstraňování materiálu opraveno.

Inventura - vypnutá upozornění při vyrování

Při vyrovnání v inventuře se od tohoto vydání nebude zobrazovat upozornění na pokles pod minimální množství při výdeji v rámci vyrovnání inventury.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 10. 10. do 30. 10., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Vrácení produktů

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.