Souhrn změn ve vydání 20120411

vydání: 20120411 - verze: 14

Přenesená DPH a majetek v Přiznání k DPH

Ve Variu je nový typ zdanitelného plnění Majetek užívání. Tento typ slouží pro vykázání DPH na řádku 47 Přiznání k DPH za pořízení majetku. Zdanitelné plnění se chová podobně jako typ zdanitelného plnění RCH stavba a montáž.

  • Plnění lze vybrat pokud sazba DPH není 0 % a místo plnění je Tuzemsko.
  • Řádek s tímto plněním nevstupuje do součtu dokladu. Řádek je určen pouze pro účel vykázání DPH.
  • DPH se účtuje obdobně jako RCH Tuzemsko (účet DPH proti účtu DPH).

Plnění se využije při zařazení majetku pořízeného v rámci plnění typu RCH Stavba a montáž. V takovém případě bude na přijaté faktuře potřeba uvést dva "pomocné DPH" řádky. První s typem zdanitelného plnění RCH stavba a montáž a druhý s typem Majetek užívání.

Zobrazení Objednávky - Datum plnění

Do zobrazení Objednávky na kartě Souvislosti v

  • detailu skladových dokladů,
  • detailu produktu a
  • detailu kontaktu

byl přidán sloupec Datum plnění (požadované datum dodání z objednávky).

Do zobrazení Objednávky po položkách v detailu kontaktu byl navíc přidán sloupec Datum dodání (požadované datum dodání nebo předpokládané datum dodání) z položky objednávky.

Zrušení rezervací

V dialogovém okně Rezervační fronta lze změnit rezervace nebo pořadí položek ve frontě. Při zavření okna se upraví pořadí položek, odrezervují se položky, u kterých byla rezervace zrušena a rezervují se položky, u kterých byla rezervace zapnuta. Na konci se provede rezervace všech položek ve frontě podle pořadí.

Nově lze okno použít také ke zrušení všech rezervací. Pokud se u všech položek zruší rezervace, zobrazí se dotaz: Zrušit všechny rezervace?

Zrušení všech rezervací v rezervační frontě

Zrušení všech rezervací v rezervační frontě

 

Dotaz Zrušit všechny rezervace?

Dotaz Zrušit všechny rezervace?

V případě první volby se funkce zachová jako v předchozím vydání. Zruší všechny rezervace a následně rezervuje všechny položky, které lze rezervovat podle pořadí fronty.

Druhá volba pouze zruší rezervace. Toho lze využít pokud například potřebujete vrátit příjem daného produktu. Při novém naskladnění nebo rezervaci se fronta automaticky rezervuje. Dokud neproběhne rezervace fronty, je možné vydat produkty mimo pořadí daném frontou. Proto je tuto funkci potřeba používat s rozmyslem.

Načtení ceníkové ceny po změně množství nebo varianty

Ceny produktů v ceníku jsou závislé na množství a variantě. Pokud uživatel například přepíše cenu za jednotku a potom změní množství nebo variantu, načte se z ceníku cena pro dané množství nebo variantu. Pokud se cena v ceníku liší od stávající ceny na dokladu, zobrazí se nově, od tohoto vydání, informační bublina o změně ceny.

Upozornění na změnu ceny 

Upozornění na změnu ceny

Tip: Pokud chcete zadat cenu produktu tak, aby nebyla závislá na ceníku, zadejte jednotkovou cenu do sloupce Cena základní. Tím se přepíše ceníková cena a položka "si bude pamatovat" zadanou cenu.

Pokud chcete zadat slevu, použijte sloupec Sleva nebo okno Slevy. V tomto případě se cena po změně množství načte z ceníku, ale bude aplikována sleva zadaná na položce.

Výroba - předkontace materiál

Při vystavení skladových dokladů z výrobních a demontážních zakázek se dosud nepoužívaly předkontace z výrobních zakázek. Od tohoto vydání se bude vkládat předkontace materiál z produktu do položky výrobní nebo demontážní zakázky.

Předkontace, nastavená na výrobních a demontážních zakázkách, se bude přenášet do skladových dokladů při operacích vyskladnit, zaskladnit, nastavit stav vydává se a přijímá se.

V případě sad se předkontace z položek obchodních, resp. účetních dokladů, bude přenášet do skladových dokladů při operacích vyskladnit, zaskladnit, nastavit stav vydává se a přijímá se.

Doplněk čárové kódy - pozor změna datové struktury

Pomocí doplňku Čárové kódy lze nově importovat také hodnoty pole Poznámka položky. Tato úprava si vyžádala změnu dat doplňku. Proto bude při aktualizaci (pokud doplněk používáte) potřeba, aby všichni uživatelé ukončili práci s Variem.

Nově se budou při vystavení skladových nebo účetních dokladů párovat položky s položkami existující zakázky, pokud bude uvedeno číslo zakázky v importním souboru.

Mzdy - tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Tiskový formulář byl upraven tak, aby rozhodné období u poměrů Statutáři a CD (jednatelé) bylo omezeno nabytím účinnosti zákona, tj. k 1. 1. 2012.

Tiskový formulář Interní doklad

Na tiskovém formuláři Interní doklad byly upraveny formáty adres (naší firmy i protistrany) tak, aby byly obdobné jako na tiskovém formuláři Faktura.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 4. 4. do 10. 4., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Krátkodobé zaměstnání 

Významně aktualizované dokumenty

Panely nástrojů 

Doplněné dokumenty

Založení nového pracovního poměru
Návod na zadání Dohody o pracovní činnosti (DPČ)
Uzávěrka (Mzdy)
Uzavření (otevření) období v modulu Mzdy
Zadávání průměrů pro pracovně-právní účely (PPÚ)
Zadávání VZ a vyloučených dnů pro tiskový formulář Příloha k žádosti o ND
Zadávání příspěvků na penzijní a životní pojištění
Zadávání slevy v dialogu Kontakt na kartě Obchodní
Zadávání slevy v dokladu na kartě Obecné  

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
Zobrazení agendy Banka
Zobrazení agendy Příkazy
Zobrazení agendy Deník událostí
Zobrazení agendy Dokumenty
Zobrazení agendy Pokladna
Zobrazení agendy Sklad
Zobrazení agendy Katalog
Zobrazení agendy Úkoly
Zobrazení agendy Zakázky
Zobrazení agendy Objednávky
Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
Podle objednacího cyklu (typ strategie)
Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Údržba
Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
Vystavit převodky podle zakázek
Vystavit převodky podle objednávek
Vrácení produktů
Rozpočítání vedlejších nákladů (Skladové doklady)
Zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.