Souhrn změn ve vydání 20120620

vydání: 20120620 - verze: 14

Souhrn změn od minulého vydání ze dne 8. 6. 2012.

Hromadná úprava cen produktu

Pro přidání cen nového produktu do různých ceníků a editaci stávajících cen ve více cenících najednou, slouží nové okno Ceníky produktu.

Okno se otevře tlačítkem Upravit ceny produktu... z okna přehledu cen, případně po dotazu na zadání cen u produktu, který ještě nemá cenu v žádném ceníku.

V okně se zobrazí aktuálně platné ceny a další údaje ceníku (alternativní popis, jednotky atd.). Tyto údaje lze upravit a uložit.

Na rozdíl od původního okna, které sloužilo pouze pro přidání cen, se v novém okně nezobrazí řádky s ceníky, ve kterých produkt není uveden. Ceny do těchto ceníků se přidávají přidáním nového řádku. Výhodou tohoto řešení je, že ceny lze vložit ze schránky pro více ceníků najednou (například zkopírováním sloupců Ceník a Cena z jiného produktu). Díky možnosti přidávat další řádky lze přidávat ceny za jiné množství nebo s jinou dobou platnosti.

Nové okno pro úpravu cen produktu ve více cenících

Nové okno pro úpravu cen produktu ve více cenících.

Import inventury vylepšen

V okně dokončení importu inventury přibyla volba Založit novou inventuru podle skladu. Pokud je zaškrtnutá, funguje import jako v minulých vydáních - načtou se do inventury položky ze skladu a přidají se položky z importního souboru. Pokud není volba zatržena, načtou se do inventury pouze položky z importního souboru.

Import nyní načte do inventury i položky, které nemají skladovou položku. V minulých vydáních se tyto položky nenačítaly.

Nová volba Založit novou inventuru podle skladu

Nová volba Založit novou inventuru podle skladu.

Změna exportu příkazů pro UniCredit

Banka UniCredit Bank Czech Republic, a. s. upravila formát zahraničního příkazu ve formátu Multicash MT940. V tomto vydání je v této souvislosti aktualizován homebanking pro tuto banku ve Variu.

Nastavení adresy odesílatele v možnostech CDO

V okně možností odesílání mailu pomocí CDO lze nově zvolit, zda se odesílací adresa (e-mail uživatele) nastavuje pro všechny firmy (zde ve smyslu data Varia), nebo pro každou firmu zvlášť. Toto nastavení využijí uživatelé, kteří ve Variu spravují více firem a pro každou z nich používají jinou e-mailovou adresu.

Změna nastavení adresy pro jednotlivé firmy se nastaví v okně možností CDO zatržením volby Odesílací adresa je různá pro každou účetní firmu.

Mzdy - ELDP chyba Položka v kolekci nenalezena

Při tisku ELDP se může zobrazit chybová hláška "Položka v kolekci nenalezena". Chyba je opravena v tomto vydání.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 6. 6. do 19. 6., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Vystavit daňový doklad o přijetí platby (Přijaté doklady)
Odpočet DPH na přijatých fakturách z EU nebo z třetích zemí
Volba údajů kopírovaných mezi ceníky 

Významně aktualizované dokumenty

Údaje kontaktu z rejstříku MFČR (Nový kontakt)
Adresy a detail záznamu Kontakt 

Doplněné dokumenty

Adresa na WWW
Počáteční stav Adresáře
Nabízet kontakt v dokladech
Typy kontaktů
Dialog Kontakt
Nastavení modulu (agendy) Adresář
Vystavení dokladů (popis dialogu)
Vystavit daňový doklad o přijetí platby (Vydané doklady)
Příkazy místní nabídky nad položkou
Karta Obecné - Doklad
Vložení položek do přijatého dokladu z tabulky MS Excel
Tiskové výstupy agendy Upomínky
Návod na zadání Dohody o provedení práce (DPP)
Obecné informace o dialogu Majetek
Podporované formáty Homebankingu
Průvodce nastavením nové firmy
Vytvořit Počítaný ceník
Vytvořit Výchozí ceník
Vytvořit Počítaný ceník pro vybrané produkty 

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
Zobrazení agendy Banka
Zobrazení agendy Příkazy
Zobrazení agendy Deník událostí 
Zobrazení agendy Pokladna
Zobrazení agendy Sklad
Zobrazení agendy Katalog
Zobrazení agendy Zakázky
Zobrazení agendy Objednávky
Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
Podle objednacího cyklu (typ strategie)
Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Údržba
Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
Vrácení produktů
Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.