Souhrn změn ve vydání 20120919

vydání: 20120919 - verze: 14

Seznam kontaktů se sloupcem Název

V detailu dokladu lze vybírat odběratele nebo dodavatele z rozbalovacího seznamu Kontakt. Seznam obsahuje jeden sloupec s identifikátorem kontaktu. Většina uživatelů používá jako identifikátor název firmy nebo jméno osoby. V některých případech se používá jako identifikátor číslo nebo nějaký kód, který uživateli "nic neříká". Stejný princip platí pro seznam výběru kontaktu u adresy pro doručení zboží.

Aby se uživatelé mohli v tomto případě orientovat v seznamech, přibyla v nastavení agendy Adresář možnost zobrazení sloupce "Název kontaktu" ve výše uvedených seznamech.

[x] Zobrazovat název kontaktu v seznamech na dokladu

Po zvolení této možnosti budou výše uvedené seznamy obsahovat druhý sloupec s názvem kontaktu.

Upozorňovat na dluhy v dokladech

Při vložení kontaktu (firmy) do dokladu se zobrazí "žluté" upozornění na dluhy kontaktu (pokud jsou). Toto upozornění se nezobrazuje při otevření dokladu, ve kterém už kontakt vyplněný je.

Od tohoto vydání lze nastavit zobrazení upozornění podle přání uživatele. V možnostech modulu Adresář jsou za tímto účelem tyto volby:

 (o)  Při vložení firmy do dokladu (toto nastavení je výchozí, stejné jako v dosud)

 (  )  Při otevření dokladu a vložení firmy

 (  ) Neupozorňovat na dluhy

Druhá možnost bude zobrazovat upozornění při každém otevření dokladu. Třetí volba umožňuje kontroly zcela vypnout (například pro zrychlení práce s doklady).

Ceny alternativních produktů

V okně pro výběr alternativních produktů se nyní, ve sloupci Cena, zobrazuje cena platná pro zákazníka na daném dokladu.

Prodejna a alternativní produkty

V možnostech Prodejny lze nově nastavit klávesovou zkratku nebo tlačítko na 2 nové funkce:

  • Vybrat alternativní produkt
  • Zadat cenu položky

První funkce otevře okno pro výběr alternativního produktu nad položkou prodejny.

Druhá funkce vyvolá okno pro zadání ceny a sazby DPH, které se jinak otevírá příkazem Zadat cenu a sazbu DPH z místní nabídky nad položkou prodejny.

Nastavení údajů uvedených ve zprávě pro příjemce

Moderní systémy pro homebanking umožňují odeslání dvou textových poznámek v příkazu:

  • zpráva pro příjemce a
  • zpráva pro příkazce.

Vario při vložení hrazeného dokladu na položku příkazu vyplní do zprávy pro příkazce (tj. zprávy pro nás) údaje o příjemci (tj. komu platíme), a do zprávy pro příjemce údaje o nás (tj. příjemce uvidí, kdo mu posílá peníze).

Problém v tomto případě může nastat u homebankingových formátů, které umí odeslat pouze jednu textovou poznámku. V takovém případě se odesílá v příkazu zpráva pro příjemce. U řady zákazníků to způsobuje problém se schvalováním příkazů v aplikaci pro homebankig, protože z poznámky není patrné, komu se platí.

V tomto vydání je kvůli řešení tohoto problému možné nastavit, které údaje se do zprávy pro příjemce budou zobrazovat. Nastavení se provádí v možnostech knihy příkazu, pomocí šablony. Pokud není šablona vyplněna, vloží se název naší firmy a variabilní symbol dokladu (například Altus software platba 123456).

V seznamu jsou uvedeny 2 výchozí šablony. První bude vyplňovat stejnou zprávu jako dosud a druhá uvede též název kontaktu (firmy) příjemce.

Kromě šablon textů uvedených v seznamu, lze napsat do nastavení vlastní výraz. Syntaxe je obdobná jako u šablon e-mailů nebo ve skriptech akcí.

Menu pro výběr knihy a velký počet knih

Pokud agenda obsahuje velké množství knih (cca více než 40), nevejdou se knihy do menu pro výběr knihy. Na konci menu se zobrazí prvek pro posun na další knihy. Posun funguje tak, že seznam knih při najetí ukazatele myši na prvek posouvá. Výběr knihy v agendě, která obsahuje stovky knih je v takovém případě zdlouhavý.

V tomto vydání je menu knih upraveno tak, že se v případě, kdy se knihy nevejdou do jednoho menu, vytvoří podnabídky skupin knih. Díky tomu jsou knihy seskupeny do samostatných menu, jejichž obsah se vejde na obrazovku naráz a prvek pro posouvání položek se nebude zobrazovat.

Pokud by bylo knih tolik, že by bylo potřeba vytvořit tolik podnabídek, kolik by se do menu knih nevešlo, zobrazí se v menu jen příkaz pro otevření seznamu knih. Seznam knih je realizován tabulkou, která umožňuje vyhledávání a filtrování pro rychlejší nalezení knihy.

Prodejna - nastavení inicializace displeje

Některé typy displejů vyžadují speciální inicializaci, jinak u nich dochází k posunu textu. V okně možností prodejny, na kartě Periferie, je nyní tuto sekvenci možné zadat. Inicializační sekvence se zadává do nové položky Inicializace.

Výchozí hodnota pole Úhrada

V šabloně výchozích hodnot, v agendě Přijaté doklady, je od tohoto vydání možné nastavit výchozí hodnotu pole Úhrada. Jsou povoleny 2 hodnoty:

  • Uhradit (hodnota 0) a
  • Nehradit (hodnota 1).

Výchozí hodnotu pole Úhrad lze nově nastavit také v agendě Příkazy, kde jsou povoleny hodnoty:

  • Odeslat (hodnota 0),
  • Neodesílat (hodnota 1) a
  • Odesláno (hodnota 3).

Mzdy – oprava ELDP

Byla provedena oprava Vyloučených dob v případě dvou nemocí v jednom měsíci, kdy se tato doba vykazovala chybně.

Hromadný výběr sériových čísel u převodky

V okně Obchodní případ a množství produktu (Ctrl+E nad položkou dokladu) je u výdejek možné vybírat sériová čísla ze seznamu, který se otevře tlačítkem Hromadný výběr. Od tohoto vydání je hromadný výběr dostupný také u převodky.

Seznam Variant materiálu

V okně Obchodní případ a množství produktu (Ctrl+E nad položkou dokladu) byl opraven seznam variant, který v případě položek materiálu s variantami nezobrazoval seznam variant na skladu. Nyní lze, v případě změny, variantu materiálu zadat výběrem ze seznamu.

Import dokladů ISDOC

Při importu dokladů ve formátu ISDOC mohlo dojít k chybě "type mismatch" (v závislosti na typu systému, který generoval soubor ISDOC). Import je v tomto vydání upraven, aby k uvedené chybě nedocházelo.

Export příkazů do Citibank a. s.

Od tohoto vydání budou při exportu odstraněny z textových poznámek znaky, které nejsou povoleny specifikací SWIFT.

Aktualizace identifikátoru Kontakt

Při aktualizaci identifikátoru Kontakt (Firma) se nově změna promítne též do výchozích hodnot pole Firma v šablonách dokladů a do identifikátoru Kontakt v agendě Obchodní příležitosti.

Převod záznamu do knihy a oprávnění

Pro převod záznamu do knihy je vyžadováno oprávnění pro úpravy ve zdrojové i v cílové knize. V některých agendách nebylo možné od minulého vydání záznamy převádět, pokud v cílové knize nebylo nastaveno také oprávnění pro přidávání. V tomto vydání je převádění záznamů opraveno tak, aby bylo potřeba pouze oprávnění úprav.

Digitální podpis PDF na poslední stranu

Od tohoto vydání lze nastavit, zda podpis vícestránkového PDF dokumentu se zobrazí na první, nebo poslední straně.

Zobrazení Sklad příjmy

Po příjmu zboží na sklad pomocí převodky se na cílovém skladu, v tomto pohledu, zobrazovalo chybné množství příjmu. Zobrazení je opraveno v tomto vydání.

Sloupec Místo plnění v zobrazeních agendy Skladové doklady a Objednávky

Do zobrazení v agendě Skladové doklady a Objednávky byl přidán sloupec Místo plnění, které má návaznost na údaj DPH Předpis (karta Obecné v detailu dokladu).

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 29. 8. do 18. 8., byly realizovány následující změny:

Významně aktualizované dokumenty
Zobrazení agendy Katalog
Zobrazení agendy Zakázky
Zobrazení agendy Objednávky
Doplněné dokumenty
Nový záznam v tabulce agendy a detail záznamu
Saldokonta
Zaevidování jednotlivého výpisu
Účtový rozvrh a osnova
Karta Obecné - Majetek
Obecné informace o dialogu Majetek
Zařazení majetku do evidence
Zařazení nového majetku
Karta Obchodní - Kontakt
Karta Obecné - Doklad
Rozpočítání vedlejších nákladů (Skladové doklady)
Karta Součet - Doklad
Vložit produkty ze schránky
Panel nabídek
Úpravy (panel nabídek)
DPH - popis řádků Přiznání k DPH od r. 2012
Nastavení metody objednávání
Průvodce vystavením objednávek (Objednávky)
Dialog Kampaň
Hromadný e-mail (Kampaně)
Tiskové výstupy agendy Peněžní deník
Karta Tlačítka - Prodejna
Vložení produktu, kontaktu a platba v Prodejně
Karta Obecné - Produkt
Průvodce Import dat
Export prvotních dokladů k zaúčtování
Vystavit výrobní zakázky
Karta Periferie - Prodejna
Příjem reklamace odběratelů - karta Obecné
Vzhled tabulky, barva a typ písma buňky pomocí nabídky Formát
Aktualizační služba
Aktualizace kursů časovanou úlohou
Dočasně nedostupné dokumenty
Zobrazení agendy Deník událostí
Zobrazení agendy Sklad
Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Údržba
Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
Vrácení produktů
Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.