Souhrn změn ve vydání 20120608

vydání: 20120608 - verze: 14

V minulém vydání jsme publikovali úpravu, která řešila problém uživatelsky rozšířených databází SQL serveru (konkrétně přidané tabulky s názvem kratším než 3 znaky). V důsledku provedených změn se může při otevření modulu zobrazit chybová hláška:

"Chyba: Položka nebyla v kolekci nalezena ... v Databaze::KolekceUzivatelskychTabulekVSQLDatabazi::DB:...".

Uvedená chyba může nastat pouze pokud databáze na SQL serveru obsahuje uživatelské pohledy a je odstraněna v tomto vydání.

Nové zobrazení Majetek

Na kartě Souvislosti v detailu Faktury přijaté, Pokladního výdajového dokladu a Interního dokladu přibylo nové zobrazení Majetek. V zobrazení je uveden seznam majetku (odepisovaného i neodepisovaného), který má vazbu na daný doklad. Dále je uveden druh souvislosti, která byla daným dokladem realizována, jako například Zařazení majetku, Odpis nebo popis technického zhodnocení.

Homebanking MT940 a přípona souboru

V možnostech importu výpisů pro homebanking ve formátu MT940 byly povoleny pouze sobory s příponou STA a MTA. Od tohoto vydání lze v možnostech profilu výpisu nastavit i další přípony, jako například TXT.
Poznámka: Příponu TXT používá pro výpisy ve formátu MT940 Oberbank.