Souhrn změn ve vydání 20120316 - důležitá oprava

vydání: 20120316 - verze: 14

Toto vydání obsahuje důležitou opravu předchozích vydání 20120314 a 15.

Po použití modulu Sklad nelze ukončit aplikaci

Pokud použijete modul Sklad nebo otevřete detail produktu z dokladu, neukončí se aplikace Varia. Chyba se projevuje tak, že při zavření Varia se aplikace z pohledu uživatele ukončí a okno se zavře. Ve skutečnosti aplikace zůstane spuštěná v pozadí, což se projeví tím, že v seznamu procesů (program Správce úloh, karta Procesy) je vidět program MSACCESS.EXE.

Při vypnutí počítače je aplikace ukončena. Při příštím spuštění Varia se může zobrazit varování "Program Altus Vario byl ukončen nestandardním způsobem.".

Pokud máte nainstalované vydání  20120314 nebo 15, doporučujeme vám aktualizovat Vario na vydání 20120316. Nesprávně ukončené aplikace běžící v pozadí zbytečně zabírají operační paměť a mohou zabraňovat aktualizaci.

Vložení kontaktu z dokladu do adresáře

Když v dokladu nevyberete existující kontakt, ale vyplníte údaje nového zákazníka (dodavatele), máte možnost vložit kontakt do adresáře klepnutím na tlačítko Vložit do adresáře. Do adresáře se vloží adresa, telefon, IČ, DIČ.

Dále se do adresáře mohou přenést také obchodní údaje jako Splatnost dní, Ceník, Kategorie cen, Doprava, Způsob úhrady, Sleva a Úrok. Tyto údaje se z dokladu do adresáře přenesou jen v případě, že je uživatel před přidáním kontaktu upravil. Pokud nebyly tyto údaje upraveny, rozumí se tím, že firma používá standardní podmínky dané šablonou dokladu.

V tomto vydání se mění akceptování výchozích hodnot daných výchozí šablonou adresáře.

1) Pokud byly výše uvedené údaje upraveny v dokladu před vložením kontaktu z dokladu do adresáře, budou do adresáře zapsány údaje z dokladu. (Toto pravidlo zůstává stejné).

2) Pokud výše uvedené údaje nebyly upraveny v dokladu před vložením kontaktu z dokladu do adresáře, potom se:

  • V minulých vydáních se při vložení kontaktu z dokladu do adresáře výše uvedené údaje z dokladu nepřenesly a byly v adresáři nevyplněné a to i v případě, že výchozí šablona v adresáři předepisovala výchozí hodnotu pole. Díky tomu se po přidání kontaktu z dokladu do adresáře obchodní údaje na dokladu nezměnily.
  • Od tohoto vydání se při vložení kontaktu z dokladu do adresáře výše uvedené hodnoty v kontaktu nastaví podle výchozí šablony adresáře. Tím se po dokončení vložení kontaktu změní údaje na dokladu podle záznamu v adresáři.

Chyba "Cannot drop the table '#Temp_Cenik_sa_29021254244'...." při přepočtu ceníku

Při přepočtu ceníku se zobrazí výše uvedená chybová hláška. Příčinou chyby je, že v některém z ceníků, které jsou zahrnuty do výpočtu, chybí údaj ve sloupci "Množství od". V tomto údaji musí být uveden počet jednotek, pro který je platná cena.

Chyba je opravena tak, že položky s neuvedeným množstvím nebudou zahrnuty do přepočtu. Doporučujeme vám zkontrolovat ceníky, zda neobsahují položky s prázdnou hodnotou ve sloupci Množství od. V některém z příštích vydání doplníme kontrolu dat v doplňku Správce databáze o kontrolu ceníků.