Souhrn změn ve vydání 20121004

vydání: 20121004 - verze: 14

Nová pole v Katalogu

Detail záznamu Produkt byl rozšířen o nové údaje.

Detail záznamu Produkt, karta Obecné

Nové údaje v detailu záznamu Produkt na kartě Obecné.

Výprodej

Zaškrtávací pole Výprodej se nachází v sekci Prodej na kartě Obecné. Je určeno k označení produktů, které jsou ve výprodeji.

Poznámka: Toto pole nemá vliv na nabízení v dokladech ani na objednávání. Při zařazení produktu do výprodeje doporučujeme změnit objednací strategii na Neobjednávat a po vyprodání produktu vypnout nabízení v dokladech.

Sklad výroba

Do sekce Výroba na kartě Obecné přibylo pole Sklad výroba. Toto pole slouží k nastavení předvoleného skladu pro výdej materiálu ze skladu do výroby. Princip je obdobný jako u pole Výchozí sklad.

Ekonomická dávka a Doba dodání

Tato pole se nyní zobrazují i u produktů typu Zboží, aby je bylo možné vyplnit, pokud se používá objednací strategie, která tyto údaje používá (např. Podle ekonomické dávky).

Údaj 2

Toto pole je nyní zobrazeno samostatně na kartě Obecné pod polem Údaj 1 (které lze přepnout na Počet 1 a Počet 2).

Anotace

Nové textové pole (255 znaků) pro zadání zkráceného popisu produktu. Primárně je určené pro textový popis, který se zobrazí ve výpisu zboží v internetovém obchodu.

Pole se nachází na kartě Texty (dříve Text). Na této kartě se pro úplnost zobrazuje také popis produktu.

Detail záznamu Produkt, karta Texty

Nové textové pole v detailu záznamu Produkt na kartě Texty.

Výchozí jednotky pro nákup

U produktů, které používají balení, nebo více jednotek, bylo možné nastavit výchozí jednotku při vložení produktu do dokladu. Nyní je tato funkčnost rozšířena. Stávající nastavení výchozí jednotky platí pro doklady prodeje. Nově lze nastavit výchozí jednotky pro doklady nákupu. Nastavení je dostupné v okně Používat balení (resp. více jednotek).

Pokud u produktu nenastavíte výchozí jednotky pro nákup a prodej, bude se jako výchozí používat jednotka produktu.

Výchozí jednotky se nastavují v okně Používat balení

Výchozí jednotky se nastavují v okně Používat balení.

Tip: Pokud chcete pro doklady nákupu převzít jednotky, které jste měli nastaveny původně, vyžádejte si u pracovníků podpory Altus Vario aktualizační manifest. Manifest zkopíruje Výchozí jednotky prodej (dříve jednotky výchozí) do Výchozích jednotek nákup.

Adaptivní menu agend

Rozbalovací nabídka pro otevírání modulů a agend byla upravena tak, aby se přizpůsobila velikosti monitoru. V případě většího počtu modulů a agend se nabídka nevešla na obrazovku a uživatel byl nucen posouvat nabídku najetím myši na šipku pro přesun.

Od tohoto vydání se nabídka přizpůsobuje velikosti obrazovky. Pokud se nevejde celá nabídka na obrazovku, skryjí se všechny nedostupné položky (agendy, do kterých nemá uživatel přístup).

Pokud se ani potom nevejde nabídka na obrazovku, seskupují se agendy do podnabídek modulů tak, aby se nabídka vešla na obrazovku.

Adaptivní menu firem

Rozbalovací nabídka pro změnu firmy (účetní jednotky) byla upravena obdobně, jako nabídka agend a knih (v minulém vydání). Pokud je v nabídce více firem, než se vejde na jednu obrazovku, seskupí se firmy do podnabídek. Díky tomu není nutné posouvat nabídku, aby se uživatel dostal k firmě na konci nabídky.

Prodejna a varianta služby

V modulu Prodejna nebylo možné vybírat variantu u produktu typu Služba. Seznam variant u služeb je doplněn od tohoto vydání.

Faktura německy a anglicky

U tiskových formulářů Faktura německy a Faktura anglicky byl doplněn překlad titulku adresy Zboží doručit.

Výkaz pro Intrastat - opravy dokladů

Při tisku Výkazu pro Intrastat se otevře dialogové okno pro nastavení parametrů výkazu. V tomto okně je odkaz Zobrazit doklady. Tímto odkazem se otevře seskupený seznam položek pro Intrastat.

V tomto vydání přibyl ještě druhý odkaz Upravit doklady. Ten zobrazí jednotlivé položky, které vstupují do Intrastatu. Záznamy v tomto seznamu lze upravit - například doplnit chybějící údaje. Uživatel díky tomu nemusí otevírat jednotlivé doklady a dohledávat v položkách chybějící údaje.

Přeskočení upozornění při vyskladnění

Při vyskladnění se mohou zobrazovat upozornění na pokles množství pod množství minimální nebo na prodej pod rabatem (zobrazování závisí na uživatelském nastavení). Při vyskladnění všech položek dokladu se mohou upozornění zobrazovat opakovaně pro různé produkty. V tomto vydání jsou okna s upozorněním rozšířena o volby, které dovolují potlačit zobrazení daného typu pro následující položky.

Průvodce vystavení objednávek a alternativní popis

Průvodce vystavením objednávek nepoužíval alternativní popis a katalogové číslo z ceníku dodavatele. Od tohoto vydání se alternativní popis a číslo použijí. V případě, že cena pochází z ceníku dodavatele, bude nyní použit též alternativní popis a číslo z tohoto ceníku (pokud jsou v ceníku určeny).

Poznámka: Pokud uživatel v průvodci popis produktu upraví, budou v tomto případě úpravy "zahozeny". Pokud cena nebude pocházet z ceníku, budou úpravy popisu přeneseny do objednávky.

Vrácení číselné řady po odstranění záznamů

Pro agendy Adresář, Evidence majetku, Personalistika, Obchodní příležitosti, Kampaně, Katalog a Upomínky byla přidána funkčnost vracení číselné řady po odstranění záznamu.

Rezervační fronta a materiál sady

Okno pro řízení rezervační fronty nepracovalo správně s produktem typu Sada. V takovém případě jsou v okně fronty zobrazeny jednotlivé položky materiálu sady. Při pokusu o změnu rezervace se kontrolovalo dostupné množství sady, nikoli konkrétního materiálu. Chyba je opravena v tomto vydání.

Drobné zaokrouhlovací rozdíly u uhrazené zálohy

Při vložení uhrazené zálohy v cizí měně na fakturu může vlivem přepočtu kurzem dokladu dojít k drobnému rozdílu u částky v korunách (řádově 0,01 Kč). V tomto vydání je úprava, která v takovém případě srovná vypočtenou částku na částku přesně uhrazenou.

Přepočet kurzu úhrady

Pokud uživatel upraví částku na položce dokladu úhrady (zpravidla jde o bankovní výpis) v cizí měně, přepočte se kurs nebo druhá částka (úprava částky v měně vyvolá přepočet částky v Kč a naopak). Jestli bude upraven kurs na položce dokladu úhrady nebo druhá měna, záleží na více okolnostech:

 • Pokud uživatel v průběhu práce s řádkem dokladu upraví kurs, bere se kurs za zadaný a přepočítává se částka.
 • Pokud je výpis načten Homebankingem, berou se částky za dané a přepočte se kurs (pokud nebyl kurs zadán uživatelem, jak je uvedeno v předchozím bodu).
  Poznámka: Výpisy načtené Homabenkingem by v praxi uživatel neměl mít důvod upravovat.
 • Pokud neplatí nic z předchozího (nebyl zadán kurs a výpis není načten Homebankingem), potom se po úpravě částky spočte nový kurs podle následujících pravidel:
  • Pokud se nový kurs liší o méně než 10 %, předpokládá se, že došlo k úpravě částky úhrady kvůli kursovému rozdílu. V tom případě se přepočte kurs a druhá částka se zachová. Pokud jsou položky v tabulkovém zobrazení, zobrazí se bublina "Přepočten kurs úhrady: 25,500" (kde 25,500 je nová hodnota kursu).
  • Pokud se nový kurs liší o více než 10 % od stávajícího, má se za to, že se jedná o částečnou úhradu (nebo přeplatek). V tomto případě se zachová kurs a přepočte se druhá částka. Jestliže jsou položky v tabulkovém zobrazení, zobrazí se bublina "Přepočtena úhrada v měně: 123" (kde 123 je nová hodnota úhrady).
   Bublina upozornění se nezobrazí, pokud je položka upravena v zobrazení detailu, protože uživatel vidí přepočtené částky.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 18. 9. do 2. 10., byly realizovány následující změny:

Významně aktualizované dokumenty
Instalace a nastavení modulu (agend) Reklamace
Skladové doklady k reklamovanému produktu - karta Doklady
Nastavení modulu (agendy) Adresář
Nastavení agendy Příkazy
Karta Obchodní - Kontakt
Karta Periferie - Prodejna
Doplněné dokumenty
Příjem reklamace odběratelů - karta Obecné
Reklamace formou výměny produktu - karta Produkty
Vytvoření reklamace na dodavatele - karta Podrobnosti
Agenda Reklamace dodavatelům
Dialog Kontakt
Údaje kontaktu z rejstříku MFČR (Nový kontakt)
Mazání záznamů
Hromadný převod kontaktů do knihy
Vytvoření zakázky
Karta Obecné - Produkt
Průvodce vystavením objednávek (Objednávky)
Mateřská a Rodičovská dovolená
Průvodce plněním zakázky (popis dialogu)
Nastavení agendy Skladové doklady
Karta Vlastní, uživatelská pole a oprávnění k poli
Adresy a detail záznamu Kontakt
Karta Obecné - Doklad
Karta Ostatní - Produkt - Alternativní produkty
Karta Tlačítka - Prodejna
Homebanking - export příkazů
Vystavení platebního příkazu pomocí průvodce
Dočasně nedostupné dokumenty
Zobrazení agendy Deník událostí
Zobrazení agendy Sklad
Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Údržba
Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
Vrácení produktů
Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.