Souhrn změn ve vydání 20120314

vydání: 20120314 - verze: 14

Částečné plnění neskladových položek zakázky

Nad menu Stav je nyní přístupná položka Částečné plnění i pro neskladové položky (například Služby). Pokud se zvolí, zobrazí se dialog pro zadání částečného množství. Při zadání částečného množství se položka duplikuje (rozdělí na dvě). U původní položky se nastaví množství na zadané částečné množství a nová položka bude obsahovat zbytek. U původní položky se změní stav na požadovaný stav, nová položka (zbytek) bude mít původní stav.

Nová položka bude mít stejné číslo řádku jako původní, díky tomu budou obě položky pod sebou.

Částečné plnění neskladové položky

Částečné plnění neskladové položky.

Fakturace záloh na stávající doklad

Do dialogového okna Fakturace vydaných (přijatých) záloh, přístupného z menu agendy Vydané doklady (Přijaté doklady) - Fakturovat - Nevyfakturovanou zálohu, byla přidána možnost vystavení do stávajícího dokladu. V předchozích vydáních tato funkce umožňovala vystavit fakturu na základně zálohové faktury (funkce zkopíruje položky ze zálohy do faktury). Nyní lze fakturovat zálohy nejen nově vystavenou fakturou, ale i použít vybranou fakturu. Fakturovat zálohu lze i z otevřené faktury, výběrem funkce Vložit položky z dokladu... z místní nabídky nad položkami dokladu. V následném dialogu se nabídne seznam akcí, kterými lze přidat položky na aktuální fakturu. Novou akcí tohoto dialogu pro faktury je "Fakturovat zálohu", která umožní vybrat zálohovou fakturu, kterou chceme vyfakturovat.

Dialogové okno Katalog a sklad a vložení produktu na nový řádek

V dialogovém okně Katalog a sklad se vloží produkt stiskem klávesy Enter nebo klepnutím na znak +. Produkt se vloží do "nákupního košíku". Při opakovaném vložení stejného produktu se zvýší množství u položky, která už v košíku je.

V tomto vydání je možné vynutit vložení stejného produktu na nový řádek stiskem klávesy Ctrl+Enter nebo klepnutím na znak + za současného držení klávesy Ctrl. Tuto možnost využijete v případě, že potřebujete produkty v dokladu uvést na samostatných položkách.

V košíku nyní můžete upravit popis položky, množství a poznámku položky. Provedené změny se přenesou do dokladu.

Nákupní košík v okně Katalog a sklad dovoluje nyní vložení stejného produktu jako nové položky a také úpravu popisu.

Nákupní košík v okně Katalog a sklad dovoluje nyní vložení stejného produktu jako nové položky a také úpravu popisu.

Automatické ukončení Varia při nečinnosti delší než 4 hodiny

Pokud uživatel nechá spuštěné Vario a odhlásí se od počítače (nebo z relace na Terminal serveru), znemožňuje aktualizaci Varia. Z tohoto důvodu je nyní ve Variu kontrola nečinnosti uživatele a aplikace. Pokud uživatel nepracuje s počítačem a ve Variu neběží žádná funkce, ukončí se po 4 hodinách nečinnosti. Díky tomu je možné aktualizovat Vario, případně provádět údržbu či zálohování dat (v případě souborového serveru).

Dobu nečinnosti lze nastavit pro jednotlivé uživatele v možnostech Varia. Toto nastavení platí pro uživatele a všechna data v daném datovém profilu.

Tlačítka v možnostech uživatelů. Nové tlačítko pro nastavení času ukončení nastavuje čas nečinnosti v minutách. Původní funkce Kopírovat oprávnění... a Přidat oprávnění... byla sloučena pod tlačítko Kopírovat oprávnění.

Tlačítka v možnostech uživatelů. Nové tlačítko pro nastavení času ukončení nastavuje čas nečinnosti v minutách. Původní funkce Kopírovat oprávnění... a Přidat oprávnění... byla sloučena pod tlačítko Kopírovat oprávnění.

Roční účetní uzávěrka a zůstatek v měně

V modulu Účetnictví převádí roční účetní uzávěrka zůstatky účtů v měně účetnictví (korunách) a zároveň v cizí měně (například pokud je účet pokladny veden v eurech). V minulých vydáních mohlo dojít k tomu, že se převedl zůstatek účtu, který byl v korunách nulový a v měně nenulový. Od tohoto vydání se budou převádět pouze zůstatky účtů, které mají nenulový zůstatek v korunách.

Rozpočítání nákladů a vystavení interního dokladu

V minulém vydání jsme přidali možnost vystavit interní doklad nákladu přímo z okna rozpočítání nákladů. Při vystavení interního dokladu se zobrazí dotaz na knihu interního dokladu (pokud existuje více knih). V tomto vydání je možné nastavit výchozí knihu interních dokladů pro náklady. Pokud je kniha nastavena, dotaz na knihu se nezobrazí. Kniha pro doklady se nastaví v možnostech agendy Skladové doklady (menu Nástroje/Možnosti, modul Sklad, agenda Skladové doklady) v položce Výchozí kniha interních dokladů.

Zobrazení v agendách Personalistika a Mzdy

Byly přidány některé sloupce v zobrazení tabulky agendy (Pracovníci a poměry, Mzdy s pracovním poměrem, Mzdy). Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce.

Nové zobrazení Pracovní poměry s rozvrhem

Toto zobrazení najdete v agendě Mzdy, lze zde kromě jiného vybrat i Středisko poměru.

Složenka A

Tiskový formulář Složenka A byl zjednodušen. Adresa se v předchozích vydáních tiskla do jednotlivých kolonek znaků. V praxi se však do kolonek znaků vypisují jen platební údaje v levé horní části. Adresní údaje se tisknou "normálně". Tuto praxi jsme nyní uplatnili a díky tomu se budou bez problému tisknout i dlouhé adresy.

Hmotnost z položek dokladu

Příkaz Hmotnost... z místní nabídky nad položkami dokladu zobrazí hmotnost položky nebo všech položek dokladu. Hmotnost se počítá z množství použitém na dokladu a hmotnosti uvedené v katalogu. V tomto vydání je funkce upravena tak, aby se počítalo i s hmotností variant produktů uvedenou v katalogu variant.

Předvaha - výška řádku

V možnostech tiskového formuláře Předvaha bylo upraveno nastavení výšky řádku. Výšku řádku lze nastavit v milimetrech. Pokud nastavíte menší písmo, lze nastavením výšky řádku docílit tisku většího počtu řádků na stránku.

Dále byla přidána volba Tisknout podtisk. Vypnutím této volby se nebudou podbarvovat záhlaví skupin (třídy, skupiny, syntetické účty atd.).

SDK - Publikovat upravený tiskový formulář

V doplňku SDK na kartě Tisk je nové tlačítko Publikovat. Tlačítko zkopíruje MDA aplikaci tiskového formuláře z aplikační složky do instalační složky (Složka dat\Setup\Upravy\..). Tlačítko slouží pro publikování úprav návrhu tiskového formuláře, které byly provedeny na počítači s SDK.

Poznámka: manifest tiskového formuláře se tímto příkazem neexportuje.

Vratka převodky a souvislosti

Při vystavení vratky k převodce se zaznamená souvislost na vracenou převodku na kartu Souvislosti pro typ souvislosti Ostatní.

Vyhledat aktualizace a internet Cache

Vario zjišťuje aktualizace na webu pomocí funkce Vyhledat aktualizace. Pokud internetové připojení používá vyrovnávací paměť, může být informace o verzi Varia vyzvednuta z vyrovnávací paměti a ne z internetu. Následkem toho se může zobrazit neaktuální informace o vydání na internetu.

V tomto vydání je úprava, která přidává do dotazu na aktualizační server příkaz zakazující použití vyrovnávací paměti.

Chyba při změně nákupní strategie

Při změně nákupní strategie v katalogu u produktu, který obsahuje na skladu větší množství variant (cca 100), může dojít k chybě "Dotaz je příliš složitý". Chyba je opravena v tomto vydání.

Import dokladů a kontrola duplicity

V minulém vydání jsme přidali kontrolu duplicity importovaných záznamů. Tato úprava však v určitých případech hlásí duplicity v případě importu dokladů s více položkami. Chyba kontroly je opravena v tomto vydání.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 7. 3. do 13. 3., byly realizovány následující změny:

Významně aktualizované dokumenty
Dialog Průvodce vystavením objednávek 
Doplněné dokumenty

Vygenerovat doklady (Evidence smluv)
Výchozí stav skladových položek
Prodej a nákup - stav položky dokladu
Rozpočítání vedlejších nákladů
Karta Obecné - Produkt
Nabídka - Zakázka - Objednávka (popis dialogu)
Účtový rozvrh a osnova

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
Zobrazení agendy Banka
Zobrazení agendy Příkazy
Zobrazení agendy Deník událostí
Zobrazení agendy Dokumenty
Zobrazení agendy Pokladna
Zobrazení agendy Sklad
Zobrazení agendy Katalog
Zobrazení agendy Úkoly
Zobrazení agendy Zakázky
Zobrazení agendy Objednávky
Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
Podle objednacího cyklu (typ strategie)
Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Údržba
Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
Vystavit převodky podle zakázek
Vystavit převodky podle objednávek
Vrácení produktů
Vystavit výrobní zakázky
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.