Souhrn změn ve vydání 20120321

vydání: 20120321 - verze: 14

Převod zboží mezi sklady s odloženým příjmem (bez převodky)

Zboží mezi sklady se převádí pomocí převodky. Převodka zboží vydá ze zdrojového skladu a přijme na cílový sklad jedním krokem. V některých případech je však požadováno rozdělení výdeje a příjmu na dva kroky. Například jedná-li se o vzdálený sklad, za který má odpovědnost jiná osoba. V takovém případě zboží ze zdrojového skladu vydá jeden skladník, zboží je nějaký čas na cestě a následně ho do druhého skladu přijme skladník zodpovědný za druhý sklad. K tomu se dá použít dvojice dokladů výdejka a příjemka. Řešení pomocí výdejky a příjemky ale nezajistí opravu ceny na cílovém skladu při dodatečné opravě ceny na zdrojovém skladu. Oprava ceny je zajištěna jen při převodu pomocí převodky.

Toto vydání přináší řešení uvedeného problému. Nyní je možné vystavit příjmový doklad na cílový sklad, který je svázaný s výdejkou a u kterého je zajištěn přepočet skladových cen na cílovém skladu.

  • Zboží se vydá ze zdrojového skladu prostřednictvím standardní výdejky. Na výdejce se zaškrtne hodnota Nefakturovat, aby se výdejka nenabízela k fakturaci.
  • Zboží se převeze na cílový sklad.
  • Uživatel odpovědný za cílový sklad vystaví doklad příjmu pomocí nového příkazu menu:
    Vystavit příjemku k / Podle výdejky (Vázaný převod na jiný sklad)...
  • Funkce nabídne seznam výdejek s položkami ve stavu VYDÁNO. Uživatel vybere příslušnou výdejku.
  • Na základě výdejky se vystaví doklad s názvem Převod na sklad a zboží se přijme.
  • V případě dodatečné opravy ceny na zdrojovém skladu, která změní cenu na výdejce, se zároveň opraví cena na vázaném dokladu Převod na sklad a navazující doklady na cílovém skladu.

Poznámka: Doklad Převod na sklad je založen na typu dokladu Vratka výdejky a vazba mezi doklady Výdejka a Převod na sklad je založena na stejném principu, jako vazba mezi Výdejkou a Vratkou výdejky.

Nová funkce pro vystavení příjmu vázaného na výdej z jiného skladu

Nová funkce pro vystavení příjmu vázaného na výdej z jiného skladu.

Okno Katalog a sklad a vkládání skladu

V okně Katalog a sklad lze zobrazit produkty z jednoho nebo z více skladů. Při vložení produktu z tabulky výsledků hledání se vloží produkt, varianta a sklad z řádku tabulky výsledků. To dovoluje uživateli vybrat produkt ze skladu, na kterém je potřebné množství k dispozici.

Tato funkce není žádoucí v případě nákupu. Proto se od tohoto vydání nebere sklad z tabulky výsledků hledání u nákupních dokladů v potaz a použije se výchozí sklad produktu. Výchozí sklad je buď sklad nastavený jako výchozí v katalogu, nebo sklad přiřazený ke knize dokladu buď souvislostí knihy nebo pobočky, nebo sklad nastavený v šabloně položek daného dokladu.

Sklad v tabulce výsledků hledání se použije pouze u dokladů prodeje (výdeje)

Sklad v tabulce výsledků hledání se použije pouze u dokladů prodeje (výdeje).

Mzdy – tiskový formulář Zdravotní pojištění

Tiskový formulář byl upraven, aby nedocházelo k chybnému seskupování u fiktivní ZP „není evidována“ používané zejména u DPP bez rozhodného příjmu.

Seznam produktů v dokladu výrobní zakázky

Od tohoto vydání se v rozbalovacích seznamech v položkách výrobní zakázky nabízejí pouze produkty typu Výrobek nebo Polotovar.

Tiskové formuláře Kniha faktur

V tiskových formulářích Kniha faktur přijatých, Kniha faktur vydaných a Pokladní kniha od-do lze zadat datum vystavení dokladů od-do. Na přelomu roku se však mohou zapisovat doklady do knih tak, že datum dokladu je v jiném roce než účetním (hospodářském). Z tohoto důvodu jsou nyní doklady omezeny nejenom datem dokladu, ale také rokem knihy. Rok lze zadat v okně kritérií spolu s daty od a do.

Kromě data od a do nyní závisí tisk i na roku číselné řady

Kromě data od a do nyní závisí tisk i na roku číselné řady.

Místní nabídka Číselník k poli

V agendách Evidence majetku, Majetek neodepisovaný, Účetnictví a Evidence smluv byla místní nabídka nad detailem záznamu doplněna o příkaz Číselník editace... . Funkčnost příkazu Číselník k poli... v těchto agendách byla sjednocena s ostatními agendami Varia.

Faktura s dluhy - úprava tabulky součtu

V tiskových formulářích Faktura s dluhy, Faktura se zálohami a Faktura s platebním kalendářem mohlo za určitých okolností dojít k tomu, že celkový součet faktury byl umístěn za tabulku rekapitulace dluhů (resp. záloh nebo platebního kalendáře). V tomto vydání jsou tyto tiskové formuláře upraveny tak, aby se celkový součet faktury zobrazil vždy nad tabulkou s rekapitulací.

Skladové doklady a sloupec Nefakturovat

Do zobrazení Skladové doklady a Skladové doklady po položkách pro tabulku agendy Skladové doklady byl přidán sloupec Nefakturovat.

Evidence smluv karta Vlastní

V detailu záznamu v agendě Evidence smluv nebylo možné používat kartu Vlastní. V tomto vydání je karta Vlastní opravena.

Zobrazení Přehled výnosů a skladových nákladů zakázky

Ve výrazu v tomto zobrazení mohlo dojít k dělení nulou, což zabránilo načtení zobrazení. V tomto vydání jsou výrazy ošetřeny tak, aby k dělení nulou nedošlo.

Průvodce odstraněním duplicitních kontaktů

V průvodci odstraněním duplicit bylo upraveno řazení. Duplicitní záznamy jsou seřazeny podle hodnoty zvolené k vyhledání duplicit. V dalším kroku se nyní automaticky navrhne kontakt, na který se mají převést záznamy odstraněného kontaktu.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 14. 3. do 21. 3., byly realizovány následující změny:

Doplněné dokumenty

Dialog Průvodce vystavením objednávek
Instalace a nastavení modulu Výroba
Stavy položky zakázky pro funkci objednávání služeb
Vedlejší náklady (Přijaté doklady)
Částečné plnění v agendě Zakázky
Nastavení agendy Skladové doklady
Vkládání a přidání položek na doklad
Vystavení dokladů (popis dialogu)
Fakturovat na základě jiného dokladu (Vydané doklady)
Fakturovat na základě jiného dokladu (Přijaté doklady) 

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
Zobrazení agendy Banka
Zobrazení agendy Příkazy
Zobrazení agendy Deník událostí
Zobrazení agendy Dokumenty
Zobrazení agendy Pokladna
Zobrazení agendy Sklad
Zobrazení agendy Katalog
Zobrazení agendy Úkoly
Zobrazení agendy Zakázky
Zobrazení agendy Objednávky
Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
Podle objednacího cyklu (typ strategie)
Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Údržba
Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
Vystavit převodky podle zakázek
Vystavit převodky podle objednávek
Vrácení produktů
Vystavit výrobní zakázky
Rozpočítání vedlejších nákladů (Skladové doklady)
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.