Souhrn změn ve vydání 20120509

vydání: 20120509 - verze: 14

Mzdy - nový tiskový formulář pro zdravotní pojišťovnu

V agendě Personalistika, v sekci Výkazy, byl přidán tiskový formulář Dosažení max. VZ - ZP. Tento formulář lze tisknout až od roku 2012. Tiskový formulář se tiskne bez ohledu na zvolené období v agendě Mzdy.

Opis chybové hlášky

Do menu Nápověda přibyl nový příkaz Opis chybové hlášky. Tento příkaz slouží k vytvoření zprávy pro pracovníky technické podpory. Zprávu tvoří textový soubor, který obsahuje opis textu naposledy zaznamenané chybové hlášky a výpis několika systémových údajů (typ serveru, otevřené moduly, verzi operačního systému atd.), které jsou důležité pro řešení problému technickou podporou. Text zprávy stačí zkopírovat do helpdesku namísto nyní obvyklého vkládání snímku obrazovky s chybovou hláškou.

Průvodce plněním zakázek čísluje položky nových dokladů od 2

Doklady vystavené pomocí Průvodce plněním zakázek měly položky číslované od pořadového čísla 2. V tomto vydání se budou položky číslovat od 1.

Popis a katalogové číslo výrobku

Pokud je ve výrobní zakázce uveden jiný popis a/nebo katalogové číslo produktu než v katalogu, převezmou se od tohoto vydání tyto údaje do příjemky výrobků na sklad.

Zobrazení Přehled výnosů a skladových nákladů

V zobrazení Přehled výnosů a skladových nákladů byl změněn výpočet sloupce Procento. V minulých vydáních se počítal jako podíl mezi ziskem a cenou pořizovací. Od tohoto vydání se počítá jako podíl mezi ziskem a cenou prodejní. Nyní je výpočet procenta stejný jako v obdobném zobrazení s názvem Přehled nákladů a výnosů zakázky.

Daňová evidence a účtování Reverse charge

Při účtování úhrad faktur, které obsahují DPH Reverse charge, se do deníku zapisuje částka DPH jako výdej a příjem DPH (dva stejné řádky s opačným znaménkem). V minulých vydáních mohlo být u těchto řádků v určitých případech zaměněno znaménko pro výdej a příjem DPH (u záporné částky byla uvedena analytika Příjem DPH a kladné Výdej DPH). Chyba je opravena v tomto vydání.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 25. 4. do 7. 5., byly realizovány následující změny:

Významně aktualizované dokumenty

Instalace a nastavení modulu Evidence smluv 

Doplněné dokumenty

Nastavení agendy Výroba
Nastavení oprávnění
Přenesená DPH
Ceníky a detail Ceníku (popis dialogu)
Aplikace cen na doklad
Příkazy místní nabídky nad položkou
Výběr a vložení produktů pomocí dialogu Katalog a sklad
Množstevní slevy pomocí ceníku
Ceny Produktů s variantou
Kontakt používá více ceníků s různým zbožím
Instalace, nastavení a vlastnosti doplňku Čárové kódy
Zadávání zdrojů
Práce s dialogem Smlouva
Vygenerovat doklady (Evidence smluv)
Obecné informace o exportech a importech agendy Katalog
Vzhled tabulky, barva a typ písma buňky pomocí nabídky Formát
Vystavení převodky podle dokladu
Vystavit převodky podle zakázek
Vystavit převodky podle objednávek

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
Zobrazení agendy Banka
Zobrazení agendy Příkazy
Zobrazení agendy Deník událostí
Zobrazení agendy Dokumenty
Zobrazení agendy Pokladna
Zobrazení agendy Sklad
Zobrazení agendy Katalog
Zobrazení agendy Úkoly
Zobrazení agendy Zakázky
Zobrazení agendy Objednávky
Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
Podle objednacího cyklu (typ strategie)
Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Údržba
Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
Vrácení produktů
Zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.