Souhrn změn ve vydání 20120125

vydání: 20120125 - verze: 14

Toto vydání obsahuje opravy dvou vážných chyb. Jedna se týká skladových operací a druhá Přiznání k DPH. Pokud používáte sklad nebo se vás týkají osvobozená zdanitelná plnění, prosím věnujte pozornost níže uvedeným informacím.

Stále se snažíme zlepšovat kvalitu našeho software. Před uvolněním nového vydání probíhá důsledné testování všech změn. Altus Vario je však komplexní systém a tak se přes veškerou snahu může stát, že naše kontroly nepostihnou všechny kombinace, které mohou v reálném provozu nastat. Chceme vás touto cestou ujistit, že ustavičně pracujeme na zlepšování testů a rozšiřujeme je tak, aby se neopakovaly chyby podobné výše uvedeným.

Sklad - kontrola a oprava možné chyby oceňování

Toto vydání obsahuje opravu chyby, která může vést k chybnému ocenění skladu. Chyba se týká pouze dat umístěných na SQL serveru. Pokud používáte modul Sklad a máte data na SQL serveru, prosím aktualizujte Vario na nejnovější vydání a proveďte kontrolu skladu podle pokynů v článku Kontrola a oprava možné chyby oceňování skladu.

Přiznání k DPH a vypořádací koeficient

V tiskovém formuláři Přiznání k DPH za poslední období roku 2011 se chybně počítá vypořádací koeficient. Do výpočtu nejsou zahrnuty hodnoty uvedené na řádcích 26 a 31 Přiznání k DPH.

Chyba se týká pouze firem, které používají Osvobozená zdanitelná plnění. Pokud poskytujete osvobozená plnění, prosím aktualizujte Vario na nejnovější vydání a vytiskněte Přiznání k DPH. Pokud bude v novém vydání vypočtena jiná hodnota vypořádacího koeficientu, budete na tuto skutečnost upozorněni v druhém kroku před tiskem a bude vám nabídnuto řešení rozdílu (přepsat stávající přiznání nebo vytvořit opravné).

Pokud se volba pro řešení rozdílů nezobrazí, problém se vás netýká.

Omlouváme se za způsobené problémy.

V případě chybně vypočteného vypořádacího koeficientu se zobrazí dotaz na řešení rozdílů. Hodnota na řádku 53 se bude lišit od původní.

V případě chybně vypočteného vypořádacího koeficientu se zobrazí dotaz na řešení rozdílů. Hodnota na řádku 53 se bude lišit od původní.

Inventura

Do místní nabídky nad položkami v okně Inventura byl přidán příkaz Rychlý součet. Dále byly sjednoceny popisy tlačítek. Došlo i k jejich uspořádání tak, aby funkce pro dokončení příkazů byly umístěny standardně vpravo.

Upravená úvodní obrazovka inventur

Upravená úvodní obrazovka inventur

Mzdy - Přehled o výši pojistného

Tiskový formulář byl upraven podle nejnovějšího vzoru zveřejněného na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Mzdy - Oznámení o plnění povinného podílu

Tiskový formulář Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením (ZPS) byl upraven podle nejnovějšího vzoru zveřejněného na stránkách Úřadu práce.

Kusovník - maska varianty a zakázané varianty

Detail kusovníku obsahuje prvky Maska varianty a Maska zakázané varianty. Tyto prvky jsou viditelné pouze pokud výrobek používá varianty a umožňují specifikovat, do kterých variant výrobku daná komponenta patří. Lze tak definovat například barevné varianty výrobku tím, že ke každé variantě patří vždy jen jedna korespondující barva komponenty.

Pokud se má daná komponenta vložit do každé varianty výrobku, nastaví se:

 • Maska varianty = "*"
 • Maska zakázané varianty = NULL

Pokud má například červená barva patřit jen do červené varianty výrobku, lze masku vyplnit třeba takto:

 • Maska varianty = "Červená"   nebo  
 • Maska varianty = "Červená*"  nebo  
 • Maska varianty = "Červ*"
 • Maska zakázané varianty = NULL

Maska varianty tedy může, ale většinou nemusí, obsahovat přesnou hodnotu některé z variant výrobku.

Nedávno jsme tyto dva prvky rozšířili na rozbalovací seznam, který se plní stejně, jako jakýkoliv jiný seznam variant. Problémy však nastaly v případě, že výrobek používá varianty typu Strukturovaný klíč, protože do prvku se nastaví maska pro vyplnění klíče a po editaci se už nelze vrátit k výchozí hodnotě "*". K prvku Maska varianty jsme proto doplnili tlačítko, pomocí kterého je možné nastavit zpět výchozí hodnotu na hvězdičku. Další možností je vyplnit celou masku a variabilní znaky nahradit otazníky.

Export zakázek do HTML

V šabloně exportu zakázek do HTML bylo vynuceno řazení položek podle pořadí položky.

Evidence smluv - fakturace výdejek

Ve funkci Vygenerovat doklady se nabídne vytvoření faktur na základě smluv (tj. periodická fakturace podle kalendáře). Kromě těchto periodických položek lze do faktur přidat také položky na základě výdejek a zakázek k fakturaci. K tomu slouží příkazy místní nabídky Výdejky k fakturaci a Zakázky k fakturaci. V okně pro výběr výdejek a zakázek nefungovalo správně tlačítko Vybrat vše. Výběr dokladů je opraven v tomto vydání.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 18. 1. do 24. 1., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Změna velikosti okna 

Doplněné dokumenty

Aplikace cen na doklad
Vkládání a přidání položek na doklad
Karty dialogu Produkt
Karty dialogu Doklad
Dialog Kontakt
Vystavení dokladů (popis dialogu)
Vystavení pokladního dokladu na základě vystavených dokladů (Pokladna)
Vytvoření nového pokladního dokladu
Pokladní doklad - karta Obecné (popis dialogu)
Nastavení modulu (agendy) Přijaté doklady
Vystavení pokladního dokladu na základě vystavených dokladů (Skladové doklady)
Karta Obecné - Doklad
Vytvoření nové Upomínky
Vystavit vratku na základě jiného dokladu (Skladové doklady)
Dialog Čárové kódy (import)
Výběr dokladů k úhradě (popis dialogu průvodce)
Rozdělení úhrad v cizí měně
Karta Obecné - Produkt
Vystavení nového přijatého dokladu

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Aktualizace pomocí služby VarioServer
 • Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
 • Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.