Souhrn změn ve vydání 20120222

vydání: 20120222 - verze: 14

Aktualizace Varia uživatelem s omezenými právy

Pokud uživatel nemá oprávnění instalovat software, nemůže aktualizovat Vario na svém počítači. Tento problém řeší aktualizační služba, která se nainstaluje na počítače uživatelů Varia a která aktualizaci nainstaluje.

V dokumentaci je uveden popis aktualizační služby a instalace služby je na stránce stažení software. Službu je potřeba zaregistrovat, cena licence je 680 Kč za 10 uživatelů na rok.

Dodací list anglicky a německy

V seznamu tiskových formulářů přibyly dvě jazykové mutace dodacího listu:

 • Dodací list anglicky a
 • Dodací list německy.

Funkce a vzhled jsou totožné s tiskovým formulářem Dodací list. Popisky prvků jsou v příslušném jazyce. Na rozdíl od daňových dokladů (jako například Faktura anglicky) nejsou popisky uvedeny dvojjazyčně (u daňových dokladů to vyžaduje zákon).

 

Nové dodací listy anglicky a německy

Nové dodací listy anglicky a německy

Protokol o odeslání reklamace dodavateli

V agendě Reklamace dodavatelům je nový tiskový formulář Protokol o odeslání reklamace dodavateli. Tiskový formulář slouží k potvrzení předání reklamovaného zboží dodavateli.

Založení dat zkopírováním firmy

V tomto vydání lze založit nová data (Nástroje/Možnosti, Firmy, Přidat..., Použít existující data z Varia 11 nebo 12) podle existujících dat firmy ve stejném profilu. V minulých vydáních byla tato funkce určena pouze pro zkopírování (nebo převod) dat z jiného profilu. Nyní lze zkopírovat data firmy ze stejného datového profilu. Funkci lze využít například pro vytvoření testovacích dat podle pracovních dat firmy nebo k zakládání dat podle vzorové firmy, která obsahuje připravená výchozí nastavení.

Zdanitelné plnění RCH stavba a montáž 2

V tomto vydání je přidán nový typ zdanitelného plnění RCH stavba a montáž 2. Plnění slouží pro vykázání plnění bez nároku na odpočet.

RCH stavba a montáž 2 se vykazuje obdobně jako zdanitelné plnění RCH stavba a montáž, ale jen na řádky Přiznání k DPH 10 nebo 11.

Oprávnění k Akcím

V tomto vydání je opraveno používání oprávnění k Akcím. Pro akce lze nastavit oprávnění, ale v minulých vydáních nebyl brán zřetel na oprávnění pro spuštění akce. Pokud uživatel nemá oprávnění k akci, nenabídne se daná akce v menu akcí na panelu nástrojů v detailu záznamu dané agendy.

Mzdy - Kódy oznámení ZP

V detailu záznamu pracovníka na kartě Personální byl aktualizován seznam kódů oznámení ZP.

Mzdy - Elektronické podání přehledu o výši pojistného

V tomto vydání je aktualizace potřebná pro podávání Přehledu o výši pojistného v roce 2012.

Údaj Zvl. disp. v tuzemském příkazu

V tomto vydání byl do položek tuzemského příkazu přidán sloupec umožňující vyplnit údaj Zvl. disp.

Zobrazit skryté sloupce nad položkami dokladu

Příkaz Zobrazit skryté sloupce... v místní nabídce nad položkami dokladu byl aktualizován tak, aby se zobrazilo okno pro výběr sloupců, které umožňuje zobrazit sloupce seřazené podle názvu.

Tip: Rozvržení položek dokladu si můžete uložit. Ke každému typu dokladu můžete mít uloženo více rozvržení položek, které vyhovuje příslušné činnosti. Nabídka s příkazy pro uložení a otevření rozvržení položek se otevře klepnutím na ... na záložce Tabulka. Po uložení rozvržení pod vlastním názvem se tato rozvržení nabídnou přímo v nabídce.

 

Nabídka s příkazy pro uložení a otevření rozvržení položek

Nabídka s příkazy pro uložení a otevření rozvržení položek

Tiskový formulář Přenesená DPH

Tiskový formulář Přenesená DPH byl upraven. Nadpis byl změněn na Výpis z evidence - přenesená DPH. Přibyl sloupec DIČ a byl vypuštěn sloupec Zdanitelné plnění. Byly přidány mezisoučty za zdanitelná plnění.

Předkontace zdanitelných plnění RCH

Pro správnou funkci zaúčtování zdanitelných plnění typu RCH (Reverse Charge) je potřeba zadat předkontaci pro přijatá i uskutečněná plnění. V okně možností předkontací se však v seznamu uskutečněných plnění nenabízela plnění typu RCH a tak bylo potřeba opsat nebo zkopírovat název plnění. Od tohoto vydání se v seznamu tato zdanitelná plnění nabízejí.

Tiskový formulář Zdanitelná plnění

V tiskovém formuláři Zdanitelná plnění byla z celkového součtu vyloučena plnění EU Majetek, aby součet v tomto tiskovém formuláři odpovídal částce daňové povinnosti na přiznání k DPH.

Šířka seznamu číselníků na kartě Vlastní

Pokud se ve vlastnostech pole zvolí číselník a pole se zobrazuje na kartě vlastních údajů a součet nastavených šířek sloupců v rozbalovacím seznamu je větší než šířka prvku, potom se zvětší šířka rozbalovacího seznamu tak, aby se zobrazily všechny sloupce.

Katalog - Související produkty

V tomto vydání je doplněna aktualizace identifikátoru Produkt v seznamech souvisejících produktů na kartě Ostatní v detailu produktu (v předchozích vydáních zůstal v souvisejících produktech odkaz na původní produkt).

Na kartě Ostatní, v zobrazení Související produkty, přibylo tlačítko Najít. Tlačítko otevře okno pro hledání.

Tip: Okno pro hledání lze také otevřít poklepáním do prázdné buňky ve sloupci Produkt.

V zobrazení Materiál, v detailu produktu na kartě Ostatní, přibyl sloupec Popis.

Tvorba objednacího plánu

Při opakovaném spuštění funkce pro vytvoření objednacího plánu mohlo být vypočteno jiné množství produktů k objednání. V tomto vydání je výpočet objednacího plánu opraven.

Průvodce plněním zakázek a vracené položky

Průvodce plněním zakázek se v minulých vydáních pokoušel zpracovat položky zakázek, které obsahovaly záporné množství (vrácené zboží). Do plnění zakázek však vracené položky nepatří a pokus o jejich "plnění" skončí chybou. Od tohoto vydání průvodce vracené položky nezpracovává.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 7. 2. do 22. 2., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Aktualizační služba
Interní položka dokladu
Karta Sklad - Produkt
DPH - popis řádků Přiznání k DPH od r. 2012

Významně aktualizované dokumenty

Filtrování
Najít
Najít a nahradit
Aktualizace údajů hromadným způsobem
Karta Ostatní - Produkt

Doplněné dokumenty

Lidské zdroje (Manager)
Datové sklady - vytvoření úlohy ETL v modulu Manager
Výroba (Manager)
Panel nabídek
Povolit úpravy v tabulce agendy (Adresář)
Povolit úpravy v tabulce agendy (Kusovníky)
Hledání záznamů
Sestavení filtru pomocí okna Najít
Vytvoření obecného interního dokladu
Interní doklad - pro zaúčtování zálohou zcela hrazených faktur
Interní doklad - vytvoření daňového dokladu
Karta Doklady - Produkt
Karty dialogu Produkt
Karta Obecné - Produkt
Karta Ostatní - Alternativní produkty
Průvodce vystavením upomínek
Mzda (popis dialogu)
Vystavit zálohy k objednávkám - poptávkám (Objednávky)
Vystavit zálohy k zakázkám - nabídkám (Vydané doklady)
Připojení existující zálohy k dokladu (Vydané doklady)
Nainstalovat úpravy
Odinstalovat úpravy

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Aktualizace pomocí služby VarioServer
 • Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
 • Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
 • Vystavit převodky podle zakázek
 • Vystavit převodky podle objednávek
 • Vrácení produktů
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.