Souhrn změn ve vydání 20121010

vydání: 20121010 - verze: 14

Podepisování e-mailů ve Variu

Při odeslání e-mailu z Varia (např. odeslání faktury v PDF) lze od tohoto vydání podepsat e-mail certifikátem. Podepisovat lze maily odeslané prostřednictvím CDO. V možnostech nastavení CDO, v nové sekci Podepsání emailu, stačí zvolit podepisování certifikátem z úložiště certifikátů nebo ze souboru. Při odeslání e-mailu z Varia bude zpráva podepsána zadaným certifikátem. Nastavení platí pro uživatele.

Nová sekce Podepsání emailu umožňuje nastavení certifikátu pro podpis zpráv

Nová sekce Podepsání emailu umožňuje nastavení certifikátu pro podpis zpráv.

Poznámka: Pro podepisování je potřeba mít na počítači instalované Rozšíření .NET, které je k dispozici na stránce stažení software.

Strom produktů a volba skladu

V dialogovém okně Strom produktů, které slouží pro výběr produktů do dokladu, je od tohoto vydání možné zvolit sklad. Pokud se zvolí sklad, zobrazí se v seznamu produktů množství k dispozici na daném skladu. Při vložení produktů se vloží produkty a sklad zvolený v okně Strom produktů.

 V dialogu Strom produktů, které slouží pro výběr produktů do dokladu, je možné zvolit sklad

 V dialogu Strom produktů, které slouží pro výběr produktů do dokladu, je možné zvolit sklad.

Přidání sloupce Kategorie do tabulky agendy Datové schránky

Do tabulky agendy Datové schránky byly přidány sloupce:

  • Kategorie a
  • Typ zprávy.

Seznam kontaktů v dokladu

Rozbalovací pole Kontakt v dokladu se podle zadaného textu přepíná na seznam IČ nebo Kontaktů. V některém z minulých vydání jsme uvedli rozšíření, které vedle sloupce IČ zobrazuje název kontaktu. Bohužel přepnutí seznamu v tomto případě způsobilo, že se vymazaly uživatelem zadané počáteční znaky čísla nebo kontaktu. V tomto vydání se při přepnutí seznamu mezi IČ a kontaktem provede bez odstranění zadaného textu.

Poznámka: Seznam se přepíná až pokud zadanému textu neodpovídá žádná položka seznamu. Pokud například napíšete znak 3 a v seznamu kontaktů existuje kontakt 3gis, bude vybrán tento kontakt. Teprve až budete pokračovat zadáním číslice (např. 31), přepne se seznam do režimu vyhledávání IČ.

Vystavit daňový doklad o přijetí platby

Do menu Agenda v agendě Přijaté doklady jsme v některém z minulých vydání přidali příkaz Vystavit daňový doklad o přijetí platby. Tento příkaz umožňuje vystavit daňový doklad o přijetí platby k uhrazené přijaté záloze. V této funkci byla chyba, kvůli které se nastavilo výchozí zdanitelné plnění na Základ daně (jedná se o uskutečněné plnění). Správně se má nastavovat typ Z tuzemska. Chyba je opravena v tomto vydání.

Zobrazit skryté sloupce

Do místní nabídky nad tabulkou agendy byl přidán příkaz Zobrazit skryté sloupce.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 3. 10. do 9. 10., byly realizovány následující změny:

Významně aktualizované dokumenty

Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)

Doplněné dokumenty

Výběr a vložení produktů pomocí dialogu Katalog a sklad
Možnosti dialogu Katalog a sklad
Karta Obecné - Produkt
Obecné informace o agendě Skladové doklady
Nastavení modulu (agendy) Přijaté doklady
Sériová čísla
Podporované formáty Homebankingu
Nový záznam v tabulce agendy a detail záznamu
Dialog Obchodní příležitost
Přidání a nastavení knihy
Příjem na sklad
Obecné informace o agendě
Příkazy místní nabídky nad položkou
Vytvoření nového záznamu v katalogu produktů
Karty dialogu Produkt
Obecné informace o Exportu dat
Podepsat záznam - elektronický podpis (Deník událostí)
Formáty exportovaných dat
Typy certifikátů
Tisk (popis dialogu)

Dočasně nedostupné dokumenty
Zobrazení agendy Deník událostí
Zobrazení agendy Sklad
Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Údržba
Vrácení produktů
Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.