Souhrn změn ve vydání 20130724

vydání: 20130724 - verze: 14

Sklad a Katalog

Nenabízet v dokladech a vkládání produktů

Při vložení produktu, který nemá zatrženou volbu Nabízet v dokladech, se zobrazilo upozornění a produkt se vložil.

V tomto vydání lze pomocí možností Varia určit, zda bude vkládání těchto produktů povoleno nebo ne. Nastavení se nachází v možnostech jednotlivých knih katalogu a k dispozici jsou 3 volby:

  • Upozornit ve zprávě - Zobrazí se dialogové okno s informací o tom, že se vkládá nenabízený produkt. Produkt se vloží.
  • Dotázat se na vložení - Objeví se dialogové okno s dotazem na to, zda si uživatel přeje vložit nenabízený produkt. Výchozí volba je nevkládat.
  • Zakázat vložení - Objeví se zpráva s informací o tom, že daný produkt není nabízen, a že není povoleno vkládání těchto produktů do dokladu. Produkt se nevloží.

Úpravy popisu produktu v HTML

V nových verzích internetových prohlížečů přestaly fungovat některé funkce pomůcky pro editaci HTML textu produktů (např. vložení odkazu). V tomto vydání je HTML editor aktualizován.

Nové sloupce v okně Inventury

Do okna inventury byly přidány všechny sloupce z agendy Sklad včetně sloupců uživatelských. Sloupce se zobrazí pomocí místní nabídky Zobrazit skryté sloupce.

Kursovní lístek

Nastavení platnosti kursů ČNB ke dni stažení kursovního lístku

V možnostech agendy Kursovní lístek přibyly 2 nové volby:

  • Kurs ČNB platí od následujícího dne a
  • Kurs ČNB platí ode dne stažení.

První volba zajišťuje stávající funkčnost. Tato volba je doporučená. ČNB vydává kurs během dne. Tím, že se kurs stažený během dne zapíše do kursovního lístku s platností od následujícího dne, je zajištěno, že se kurs použitý na dokladech nezmění v průběhu dne.

Příklad: Na doklad vystavený před stažením kursu se použije poslední známý kurs v kursovním lístku (např. včerejší). Na doklady vystavené v ten samý den, ale až po stažení kursů, se použije nový kurs.

Druhá volba je nová a zajišťuje, že kurs bude platit ode dne stažení. Pokud jí chcete použít, doporučujeme vám naplánovat stahování kursovního lístku před začátkem vystavování dokladů, aby nedošlo ke změně kursů během dne.

Mzdy

Výpočet mezd s DPP a exekucí

Ve vydání 20130717 je chyba, kdy se při výpočtu mezd může zobrazit chybová hláška "Incorrect syntax". Chyba je odstraněna v tomto vydání.

Účetnictví

Saldokonta

V tomto vydání jsou uvedeny některé dílčí úpravy okna Saldokonta. Okno saldokont a vyhledávání salda byly upraveny.

Okno pro vyhledávání záznamů k párování, které se otevírá z okna Saldokont, je přepracované. Záznamy k párování se nyní vybírají zatržením. Nově lze též zobrazit výsledky hledání seskupené za celé doklady a díky tomu není nutné vybírat jednotlivé položky, pokud je potřeba spárovat celý doklad.

V okně Saldokonta jsou jinak uspořádána kritéria pro zobrazení spárovaných záznamů. Kritéria se nejdříve nastaví a potom se zobrazí klepnutím na tlačítko.

Poklepáním na poli Párovací znak (text pole je modrý) se otevře nové dialogové okno Párovací znak. V tomto okně jsou uvedeny všechny účetní zápisy, které jsou spojeny daným párovacím znakem. V tomto vydání zatím nejsou funkční tlačítka, která umožní přidání nebo odebrání spárovaných záznamů  v tomto okně.

V okně Párovací znak jsou také uvedeny souhrnné údaje z prvotního dokladu (pokud existuje doklad, jehož číslo odpovídá párovacímu znaku). Díky tomu je možné zkontrolovat například uhrazenou částku nebo uhrazenou zálohu a případně, zda je doklad zaúčtován. Díky tomu lze rychle ověřit důvod rozdílu na daném párovacím znaku.

Původní okno s rozpisem dokladů a jejich položek, které se otevíralo poklepáním na párovacím znaku, je zrušeno.

V detailu záznamu v účetním deníku na kartě Saldo byla odstraněna tlačítka pro otevření dokladů. Místo toho jsou v tabulce salda "modrá" čísla dokladů a doklady se otevírají poklepáním. Stejná úprava je též v okně Saldokont.

Zakázky

Chybná cena při fakturaci sady

Při fakturaci zakázky, která obsahuje sadu, může za určitých okolností dojít k tomu, že se na faktuře uvede cena s DPH za jeden kus. Chyba nastane v případě, že ceny jsou uvedeny včetně DPH (cena sady je v ceníku s DPH nebo jsou ceny v katalogu uvedeny vč. DPH), zakázka se fakturuje pomocí funkce menu Agenda / Fakturovat zakázky a na zakázce je uvedeno množství větší než jedna.

Omlouváme se za případné problémy.

Ostatní

Evidence smluv – nefunkční položky

V minulé aktualizaci je chyba v detailu smlouvy, která brání přidání více položek na kartě Položky. Chyba je opravena v tomto vydání.

Chorvatsko v EU

Chorvatsko vstoupilo od 1. 7. 2013 do EU. V dokladech se zdanitelným plněním od tohoto data a s uvedeným DIČ začínajícím kódem země HR bude používáno zdanitelné plnění s místem v EU.