Souhrn změn ve vydání 20131215

vydání: 20131215 - verze: 14

Vydání s legislativou 2014

Toto vydání je připraveno pro rok 2014. Doporučujeme instalovat tuto aktualizaci v dostatečném předstihu. Více informací naleznete v článku Aktualizujte Altus Vario do konce roku.

Novinky

Mzdy

Pro modul Mzdy jsme připravili článek Nastavení roku 2014, který (společně s novým vydáním) reaguje na dosud schválené legislativní změny v oblasti zpracování mezd. Popis změn naleznete v článku Změny ve mzdách v roce 2014 - I. část.

Elektronická podání – nový šifrovací certifikát

Upozorňujeme uživatele používající doplněk Elektronická podání, že na stránkách www.cssz.cz v sekci e-Podání | Ke stažení je již k dispozici nový šifrovací certifikát pro rok 2014 platný od 28. 11. 2013 (platnost letošního končí 27. 12. 2013).

Opravy a úpravy

Adresář

Ověření spolehlivosti plátce DPH

V detailu kontaktu na kartě Obchodní - klepnutím na tlačítko "Tři tečky" dialog vedle pole "Plátce DPH" - je možné zobrazit seznam zveřejněných účtů kontaktu. Zveřejněné účty v IBAN formátu se však v okně "Seznam účtů plátce DPH" nevypisovaly. Chyba je opravena v tomto vydání.

Přijaté doklady

Košilky

Ve formuláři, který slouží pro tisk zúčtovacího předpisu dokladu, byl posunut text "Zaúčtoval" doprostřed zápatí a jeho místo zaujal nový text "Schválil:".

Sklad

Vyhledání dokladů podle množstevní skupiny

Funkce vyhledává doklady podle množstevních skupin produktů (tzn. podle jejich sériových čísel, šarží, trvanlivostí a umístění). Při hledání nad daty SQL se po výběru množstevní skupiny vypisovalo upozornění na chybu "Incorrect syntax near keyword 'ORDER'." Chyba je odstraněna v novém vydání.

Hromadná změna údajů v agendě Sklad

Opravili jsme chybičku, která ve výchozím zobrazení bránila hromadné editaci polí s předkontacemi.

Účetnictví

Výkaz zisků a ztrát 2004 pro státní neziskové organizace

Byla opravena varianta tiskového formuláře Výkaz zisků a ztrát 2004 pro státní neziskové organizace. Po výběru definované sestavy se sloupce a řádky vytiskly v nesprávném počtu.

Změna názvu knihy

Nebylo možné otevřít detail prvotního dokladu z knihy, která byla právě přejmenována. Chyba je opravena v tomto vydání.

Hlavní kniha (pohyby na účtu)

Při tisku formuláře docházelo k zobrazování a překrývání nežádoucích polí ve sloupci "Zůstatek". V novém vydání je tisk pohybů na účtu "do data do data" již v pořádku.

Ostatní

Kontrola duplicity množstevních skupin

Kontrola duplicity množstevních skupin bránila doplnění skupiny na straně příjmu. Kontrolní aktivity funkce "Kontrolovat duplicitu" byly zredukovány.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 29. 11. 2013 do 15. 12. 2013, byly realizovány následující změny:

Doplněné dokumenty