Souhrn změn ve vydání 20131016

vydání: 20131016 - verze: 14

Novinky

iDoklad - účetnictví v cloudu

iDoklad je bezplatná služba určená živnostníkům a malým firmám, ke které přistupujete pomocí internetového prohlížeče nebo aplikace pro mobilní telefony. Doklady a kontakty vystavené v cloudové službě stahuje doplněk "Vario iDoklad" do systému za účelem účtování. Kromě účtování je možné faktury hradit funkcemi Vario a stav úhrad synchronizovat zpět do služby iDoklad.

Propojení ekonomického systému Altus Vario s webovou aplikací iDoklad (Cígler Software, a.s.) zprostředkuje doplněk iDoklad (Altus software s.r.o.).

Nový doplněk Vario iDoklad zajistí obousměrnou komunikaci mezi službou iDoklad a programem Altus Vario

Nový doplněk "Vario iDoklad " zajistí obousměrnou komunikaci mezi službou iDoklad a programem Altus Vario

Řešení Vario iDoklad podporuje:

  • Import nových vydaných faktur včetně souvisejících úhradových pokladních dokladů.
  • Zakládání nových kontaktů a aktualizaci stávajících kontaktů.
  • Zpětné odesílání informací o úhradách dokladů.
  • Výměnu dat lze spouštět ručně pomocí funkcí doplňku nebo můžete používat automatizovanou výměnu dat pomocí naplánované úlohy.

 Dokumentaci doplňku Vario iDoklad naleznete v článku nápovědy Altus Vario iDoklad. Podrobný popis komunikace s účetními systémy je uveden na oficiálních stránkách prezentace iDoklad.

Přijaté doklady

Intrastat

Modernizovali jsme design a funkce dialogu Intrastat, který slouží k sestavení výkazu pro INTRASTAT. Dialog je rozhraním pro vyplnění  údajů, které nejsou součástí dokladu. Dialog INTRASTAT se otevírá příkazem místní nabídky (Ctrl+I) nad položkami dokladu.

Co je nového?

Okno bylo rozšířeno tak, aby byly všechny sloupce viditelné najednou. Tlačítko Celní kurzy... jsme změnili na odkaz a odkazy včetně zavíracího tlačítka byly přesunuty do zápatí dialogu. Další důležité vylepšení oceníte během přidání nové položky ručně. Nově se vyplní datum deklarace, takže se vám již nemůže stát, že by se položka bez datumu do deklarace nedostala.

Vylepšena byla také funkce na přidělování pořadového čísla položky a revizí prošla související informační okna. 

Nový vzhled dialogu Výkaz pro INTRASTAT

Nový vzhled dialogu Výkaz pro INTRASTAT.

Vydané doklady

Upomínky

Rozšířili jsme počet informací, které se tisknou na formulář Upomínka. Dokument obsahuje hlavičky kontaktů (dodavatel, odběratel), oslovení, text upomínky a v tabulce informace z upomínaných dokladů včetně pořadového čísla upomínky. V novém vydání je do tiskového formuláře přidán ještě součet za jednotlivé doklady. Sčítají se hodnoty Zbývá uhradit a PenálePokud jsou upomínané doklady v různých měnách, zobrazí/tiskne se součet za jednotlivé měny.

Opravy

Banka

MultiCash (MT940 s příponou txt)

Rozšířili jsme import výpisů banky Sparkasse DE (kód 85050100) o importy z dalších mateřských poboček, jejichž kódy se odlišuji posledním čtyřčíslím (např. 85050300). Úprava zahrnuje správné načtení kódu banky a čísel bankovních účtů. Variabilní symbol (je-li vyžadován) se předává pomocí ostatních údajů (pole Poznámka). Doporučujeme ověřit, jestli je příjemce schopen Variabilní symbol obsahující text akceptovat.

Prodejna

Tisk účtenky

Pokud je Vario instalované společně s MS Access 2007, mohlo se při tisku účtenky zobrazit hlášení: "Při tisku účtenky došlo k chybě: Zadané číslo není platné." V novém vydání je chyba ošetřena.

Sklad

Vyhledání dokladů podle množstevní skupiny (SQL)

V agendě Sklad můžete vyhledávat doklady podle množstevních skupin produktů, tzn. podle jejich sériových čísel, šarží, trvanlivostí a umístění. Účelem funkce je vyhledat všechny doklady, na kterých se vyskytuje zadaná množstevní skupina.

Opravili jsme chybu "Incorrect syntax near the keyword 'ORDER'", která vznikala při načítání seznamu dokladů vyhledaných podle šarží.

Vydané doklady

Pole Objednávky na dokladu

Pokud byl text v poli Objednávka na kartě Obecné dokladu dlouhý, nevytiskl se celý. V tomto vydání je pole rozšířeno.

Splátkový kalendář v měně

V náhledu (tisku) Faktura se splátkovým kalendářem se u dokladů v cizí měně nezobrazoval vygenerovaný platební kalendář. Chyba je opravena v tomto vydání.

Upomínky

Upomínku lze vytvořit například ručním vystavením nového záznamu. Na kartě Obecné přidáte doklad, který chcete upomínat. Podle vloženého dokladu se v upomínce vyplní hodnoty v polích Zbývá uhraditCelkem (částka dokladu). Měna se ale vyplnila špatně, ignorovala nastavení primární měny na vydaném dokladu. Chybu jsme opravili, takže pokud bude mít doklad nastavenou primární měnu jinou než výchozí, použije se do upomínky správně cizí měna.

Průvodce importem dat

Při importu zdanitelného plnění položek se u místa plnění EU doplnilo vždy zdanitelné plnění EU osvobozená DP B přesto, že v importním souboru byla jiná hodnota. Předáváním parametru DIČ jsme chybu odstranili a zdanitelné plnění se již doplňuje správně.

Ostatní

Odeslání aktuálního objektu e-mailem

Opravili jsme chybu, která blokovala odesílání návrhu sestavy z náhledu e-mailem.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 1. 10. do 14. 10., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Doplněné dokumenty

Aktualizujeme dokumenty

  • Saldokonta
  • Úhrada několika faktur jednou částkou – rozdělení úhrady v CZK

Podle relevantnosti obsahu jsou dokumenty, které právě aktualizujeme, na webu zobrazené v původní verzi, nebo jsou dočasně nedostupné.