Souhrn změn ve vydání 20131204

vydání: 20131204 - verze: 14

Novinky

Adresář

Nabídka dodacích míst při vložení kontaktu do dokladu

Realizovali jsme několik úprav v souvislosti se zobrazením dalších adres v dokladu.

1. Po vložení kontaktu do dokladu typu:

 • Vydaná faktura
 • Vydaná záloha
 • Zakázka
 • Nabídka
 • Výdejka
 • Příjmový pokladní doklad

se nově kontroluje, zda má vložený kontakt pobočky nebo dodací místa. Pokud ano, zobrazí se adresa "Zboží doručit". Jestliže kontakt vložíte do dokladu typu Objednávka, Poptávka, kontrolují se pobočky a dodací místa Naší firmy. U ostatních dokladů kontrola prováděna není.

2. Pokud jsou nalezeny pobočky nebo dodací místa, titulek adresy "Zboží doručit" je doplněn o počet nalezených poboček + dodacích míst. V závorce je uvedeno např. (3 místa) apod.

Poznámka

Tento počet nemusí odpovídat počtu kontaktů v seznamu, protože seznam umožňuje vybírat také kontakty, které jsou "sesterskými" pobočkami. Funkce na "sestry" neupozorňuje, protože nejsou dodacími místy v pravém smyslu.

3. Titulek "Přidat další adresu..." má nyní modrou barvu, aby bylo zřejmé, že jde o příkaz a byl zkrácen na Přidat adresu.

4. Adresy se nyní přidávají/odebírají pomocí místní nabídky:

 • Kliknutím na "Přidat adresu" se otevře místní nabídka. V ní jsou 3 položky, zobrazené položky jsou zatržené.
 • Kliknutím nad daným polem adresy a na položku se zatržítkem, se odebírají.

Titulek adresy Zboží doručit je nyní po vložení kontaktu doplněn o počet nalezených poboček + dodacích míst

Titulek adresy Zboží doručit je nyní, po vložení kontaktu, doplněn o počet nalezených poboček + dodacích míst.

Kusovníky

Kusovníky s katalogem

Do agendy přibylo nové zobrazení Kusovníky s katalogem. Obsahuje popis, katalogové číslo a čárový kód pro výrobky i pro komponenty.

Mzdy

Solidární daň

Do agendy přibylo nové zobrazení Solidární daň. Ukazuje všechna období aktuálního roku, ve kterých měl zaměstnanec solidární daň. Kromě sloupců Období a Pracovní poměr zobrazuje sloupce Základ daně, Celková záloha daně a z toho solidární daň.

Objednávky

Fakturovat objednávky podle dodavatele a produktů

Pomocí této funkce naskladníte jen ty produkty, které byly skutečně dodány. V dialogu "Fakturace objednávek" je nyní možné používat standardní vyhledávací nástroje pro pole Dodavatel jako v dokladu pro pole Kontakt:

 • Rozbalovací pole Dodavatel se podle uživatelem zadaného textu přepíná na seznam IČ nebo Kontaktů.
 • Poklepáním do prázdného pole nebo klepnutím na tlačítko  lze kontakt vyhledat pomocí dialogu Najít (Ctrl+F).
 • Poklepáním na identifikátor otevřete detail dodavatele.

Prodejna

Místní nabídka nad položkou

Funkce Produkt, volaná z místní nabídky nad položkou v okně Prodeje nebo Nákupu, byla vylepšena.

Použití příkazu Produkt nad dokladem prodeje:

 • Je-li na položce vyplněný produkt, otevře detail produktu. Nad prázdnou položkou zobrazí seznam produktů pro hledání a vložení produktu.

Použití příkazu Produkt nad dokladem nákupu:

 • Je-li na položce vyplněný produkt, otevře detail produktu. Nad prázdnou položkou zobrazí dotaz:
  • Zobrazit seznam produktů, nebo
  • Založit nový produkt do Katalogu.

Přijaté doklady

Navýšení množství na dokladu

Na položce faktury nebo příjemky k objednávce (vystavené pomocí Průvodce vystavením objednávek) lze, od tohoto vydání, navýšit množství. Nově se zobrazí dotaz, zda chcete navýšit množství a upozornění, že navýšení nezmění množství na objednávce. Pokud klepnete na OK - množství se navýší, jestliže na Storno - vrátí se původní množství.

Sklad

Katalog a sklad - výběr variant

Změna varianty v tabulce Seznam produktů k vložení, která se zobrazí pod seznamem vyhledaného zboží, nově funguje stejně jako v dokladu (včetně aktualizace ceny a dosazení varianty do popisu). V tabulce "Seznam produktů k vložení" je nyní možné ve sloupci "Varianta" variantu smazat nebo změnit.

Pokud varianta produktu v tabulce výsledků hledání není, otevře se dialog pro výběr varianty (beze změny).

V seznamu produktů k vložení lze nově vybrat variantu ze seznamu

V seznamu produktů k vložení lze nově vybrat variantu ze seznamu.

Mapování polí v průvodci importem dat

V kroku mapování polí (podle typu zdrojových dat) se vybírají pole pro cílová - importovaná - data (výběrem z nabídky ComboBox - Nabídka pole ve sloupci "Cíl"). Seznam polí Vario byl aktualizován. Nová pole jsou následující:

 • Stav_produktu
 • Publikovat
 • Novinka
 • Akce
 • Top_produkt
 • Vyprodej
 • Doba_dodani
 • Jednotky_vychozi
 • Jednotky_vychozi_nakup
 • Nejmensi_mj
 • Mnozstvi_jednotek_SD
 • Mnozstvi_bodu_objednani
 • Rozmery
 • Rozmerova_norma
 • Doba_vyroby
 • Anotace
 • Format_textu

Navigační tlačítka a místní nabídky v nastavení balení, jednotek, variant a umístění

Proběhly úpravy mající za cíl zkvalitnit práci s dialogy. Vylepšení se týkají těchto oken:

 • Sklad/menu Agenda/Umístění.../Možnosti umístění.
 • Detail produktu/Produkt používá Varianty/Upravit seznam variant.../seznam Variant.
  • pokud je v seznamu vyplněná varianta, v tabulce variant se tato vybere (voličem záznamů a zvýrazněním).
  • jestliže je pole Seznam prázdný, po zavření okna Možnosti variant se vloží aktuální varianta ze seznamu.
 • Detail produktu/Produkt používat jednotky nebo balení: analogická úprava, jako v předchozím případu pro výběr a vložení jednotek.
 • Kaskáda oken s nastavením pro Umístění, Varianty, Balení/Jednotky, která se otevírají z výše uvedených dialogů. Jedná se o tyto úpravy:
  • V zobrazení datového listu se nově zobrazí navigační tlačítka pro rychlý přechod na požadovanou položku seznamu (nezobrazují se u vnořených datových listů).
  • V zobrazení datového listu je místní nabídka nastavená na standardní místní nabídku datového listu (umožňuje filtrování).
  • V zobrazení detailu jsou navigační tlačítka skryta a místní nabídka je přizpůsobena dialogu (nemá nabídku filtrování).

Poslední popisované úpravy se týkají například dialogů Možnosti variant, Možnosti strukturovaných klíčů, Možnosti číselníků, Možnosti zdrojů dat strukturovaných klíčů.

Oprávnění pro úpravy číselníků a zdrojů variant

Do možností nastavení agendy Katalog přibylo nové oprávnění Úpravy číselníků a zdrojů variant.

 • Pokud je povolené, může uživatel upravovat číselníky, datové zdroje a strukturované klíče. Podmínkou je, aby je otevřel nad produktem (Detail produktu, Používat varianty, Upravit seznamy variant, Možnosti variant, okno Možnosti varianty).
 • Jestliže takový uživatel otevře číselník z okna Možnosti Altus Vario, nebude jej moci editovat (pokud bude mít oprávnění správce systému, ano).

Protože se jedná o úpravy číselníku, musel mít v předchozích vydáních uživatel přiděleno oprávnění správce systému. To však znemožňovalo, aby číselníky k produktům nastavoval uživatel s oprávněním ke katalogům.

Upraveno bylo také otevírání číselníků. Jestliže je v okně Možnosti varianty vyplněný číselník (Datový zdroj, Strukturovaný klíč), při otevření nastavení se v okně možností číselníku voličem záznamů vybere v seznamu příslušný číselník.

Vydané doklady

Texty upomínek

V dialogu pro definici textů upomínek je nově umožněno používat ASP syntaxe pro vkládání hodnot polí a výrazů stejně, jako třeba v šabloně e-mailu. Touto úpravou jsme rozšířili seznam klíčových slov o všechna pole z faktury, ke které upomínka náleží.

 • Syntaxe proměnné hodnoty<% [Doklad.] %>
 • Příklad: <% [Doklad.Komentar] %> (tento zápis zajistí vložení obsahu pole "Komentář" z faktury do textu upomínky.)

Formát ISDOC

Verze formátu ISDOC, který Vario používá k importu a exportu faktur v elektronické podobě, byla aktualizována z verze 5.2 na verzi 5.3.1.

Opravy a úpravy

Datové schránky (SQL)

Zpráva datové schránky

V detailu záznamu "Zpráva datové schránky" na kartě Obecné lze kontakty příjemců a odesílatelů vybírat například zápisem několika počátečních písmen do pole Kontakt a seznam nabídne nejblíže odpovídající název kontaktu. Odezva při vyplňování polí s kontakty byla zrychlena. Upravena byla i délka rozbaleného seznamu.

Banka

Úhrada položek bankovního výpisu

Při úhradě položek výpisu se na některých položkách objevila chyba "Invalid procedure call or argument" za situace, že v poznámce bankovního výpisu je uvedena informace o příkazu a položce příkazu, a zároveň variabilní symbol není uvedený. Oprava byla provedena v novém vydání.

Evidence smluv

Karta Doklady

Na kartě lze zobrazit pomocí nabídky pole "Související doklady" veškeré evidované doklady a dodatky vytvořené na základě smlouvy. Pokud byly doklady ke smlouvě vystaveny se zapnutou funkcí "Seskupovat za smlouvu", zobrazení "Doklady podle čísla dokladu a smlouvy" ukazovalo položky duplicitně. Zobrazení souvisejících dokladů bylo upraveno.

Přijaté doklady

Importy faktur do formátu ISDOC

Při načtení importního souboru s fakturami ve formátu ISDOC se zobrazí upozornění "Pole je pro přidávaná data příliš malé. Zkuste vložit méně dat". Chyba, způsobená snahou funkce vložit do pole Název Banky i celou adresu, je odstraněna v tomto vydání.

Sklad

Katalog a sklad

Vybrané produkty se před vložením na doklad "ukládají" do tabulky Seznam produktů k vložení, která se zobrazí pod seznamem vyhledaného zboží. V tomto vydání je editace textové hodnoty v poli sloupce "Sklad" povolena, nelze však zadat neexistující název skladu.

Možnosti dialogu Katalog a sklad

Grafické rozhraní číselníků pro (vícenásobný) výběr a nastavení hodnot v polích CheckBox Zobrazovat stav na těchto skladech a CheckBox Zadaný text hledat v polích, bylo sjednoceno jednotným vzhledem - do seznamů.

Vložení materiálu Sady

Produkt typu Sada lze vložit pouze na doklad typu Zakázka, Faktura nebo Příjmový pokladní doklad. Na ostatní doklady (Objednávka, Přijaté doklady, Skladové doklady) produkt typu Sada vložit nelze, avšak při pokusu o vložení nabídne Vario možnost vložit na doklad položky (materiál) sady. Jestliže dialog "Vložit materiál sady?" uzavřete "křížkem", nad dokladem se vypíše hlášení "Zadaný výraz obsahuje odkaz na objekt, který je zavřen nebo odstraněn." Chybu jsme opravili v novém vydání.

Rezervace množstevní skupiny

Pomocí dialogu Množstevní skupiny (Ctrl+E) bylo možné vybrat k již rezervované položce stejnou množstevní skupinu, která byla předtím vybrána k jinému rezervovanému produktu. Docházelo tak ke zdvojení rezervace stejné množstevní skupiny k produktu, přestože na skladě byla jen jedna množstevní jednotka (resp. dialog dovolil vybrat množstevní skupinu s disponibilitou 0 na již rezervovanou položku).

Nyní přidaná kontrola disponibility skupiny zjistí, zda daná kombinace vyplněných množstevních skupin je k dispozici. V potaz bere jen množstevní skupiny, které mají zapnutou evidenci na skladu. U množstevních skupin, které nejsou vyplněné (byť je produkt používá), se nekontroluje disponibilita skupiny, ale disponibilita produktu obecně.

Je-li u množstevní skupiny nalezen stav REZEVOVÁNO s disponibilitou nula, změny na položce dokladu se neuloží. Tím je zajištěno, že k rezervovanému produktu nelze vybrat kombinaci množstevních skupin, které nejsou skladem.

Hromadné nastavení polí Používat

Funkce slouží k hromadnému nastavení používání Variant, Balení/Jednotky, Sériových čísel, Trvanlivostí a Šarží produktů v Katalogu. Hromadné nastavení Balení/Jednotky bylo revidováno a nastavuje nyní také "Výchozí jednotky" pro Prodej a Nákup.

Skladová položka

Opravou chyby jsme zamezili výjimečně možnému odstranění skladové položky s naskladněným množstvím.

Účetnictví

Datum v detailu Kompenzace

V detailu záznamu Kompenzace, na kartě Obecné, nebylo možné otevřít kalendář, ze kterého se vybírá datum vytvoření návrhu. Jiný problém nastával při smazání údajů z pole Datum. Nedostatky jsme odstranili v novém vydání.

Vydané doklady

Pohledávky zpětně ke dni (SQL)

V předposledním souhrnu změn jsme vás informovali o opravě chyby, která se projevovala při tisku formulářů Pohledávky/Závazky zpětně ke dni. Následkem toho byla v dialogu Tisk znepřístupněna volba rozsahu "Všechny zobrazené záznamy", jejíž absence znemožňuje tisk vybraných záznamů (za firmu, za středisko, určitý časový interval, atp.). Nové vydání proto obsahuje v sekci Rozsah tisku tyto úpravy:

 • Výchozí nastavení "Bez omezení".
 • Povoleno "Všechny zobrazené záznamy".
 • V případě tisku rozsahu "Všechny zobrazené záznamy" se do hlavičky tiskového formuláře zapíše použitý filtr.

Ostatní

Sada - odstranění vazby na materiál

Realizovali jsme opravu, která řeší nastavení správného stavu položek dokladu po smazání položek sady na zakázce (faktuře) ve stavu OK.

Kopírování sloupce Produkt (SQL)

Produkty, zkopírované ze sloupce Produkt v položkách dokladu (ve stavu koncept), nelze vložit do položek téhož dokladu, pokud je před tím aplikován filtr (Filtr podle výběru) na jednu z položek. Nedostatek byl opraven.

Nastavení Třetí země v poli DPH doklad podle ISO

Kód země ve formátu ISO jsou 2 znaky, např. CZ pro Českou republiku. ISO země se nastavuje na kartě Obecné Kontaktu. ISO země ovlivňuje pole DPH doklad na kartě Obecné dokladu, tzn. místo plnění se nastavuje podle země dodavatele.

Při vložení kontaktu do dokladu se nastaví místo plnění podle DIČ. Pokud je DIČ u kontaktu zadané, zvolí se místo plnění tuzemsko nebo EU, podle země uvedené v DIČ. Při vložení kontaktu se bere v úvahu též údaj ISO Země. Pokud kontakt nemá vyplněné DIČ a má uvedené ISO Země mimo EU, nastaví se místo plnění dokladu na Třetí země.

V novém vydání je stanovení výchozího místa plnění sjednoceno tak, že v případech kdy:
   a) DIČ není zadané a
   b) DIČ je zadané "neplatnou" hodnotou (tj. neodpovídá formátu CZnnnnn, [EU]nnnnn, nnnnnn)

se postupuje podle stejného pravidla – tj. určení výchozího místa se řídí ISO kódem země. (Pokud ISO země není zadané, ponechá se stávající místo, pokud není místo zadané, potom se použije Tuzemské plnění.)

Shrnutí významu úpravy: Dříve se ISO země bralo v úvahu jen pokud DIČ nebylo vůbec zadané. Nově se považuje DIČ, které není ve formát VIES (nebo není "staré" numerické), za nezadané. Vlastní pravidlo pro "nezadané" DIČ se nezměnilo.

Nainstalovat úpravy

Byla provedena úprava dialogu pro instalaci rozšiřujících komponent. Původní hlavní instrukce okna "Instalace doplňků a rozšíření" byla přejmenována na "Instalace rozšíření". Vedlejší instrukce "Vyberte doplňky, které chcete nainstalovat", byla nahrazena textem "Vyberte rozšíření, které chcete nainstalovat".

Založení nového uživatele

Položka Uživatelé v dialogu Možnosti Altus Vario slouží pro přidávání nových uživatelů systému Vario nebo jejich odebírání. Při pokusu založit nového uživatele se zobrazoval dialog Přejmenovat/Nepřejmenovat uživatele, který byl matoucí. Při volbě Přejmenovat došlo k založení nového uživatele. Oprava zajistila, aby se tento dialog zobrazil jen v případě přejmenování existujícího uživatele.

Čas ukončení Varia při nečinnosti

Funkce nastavení intervalu kontroly úkolů ovlivňovala funkci automatického ukončení Varia při nečinnosti delší než [min]. Bylo nutné nastavit stejný nebo kratší interval kontroly úkolů, než byla doba nečinnosti (v opačném případě se Vario mohlo ukončit po delší než nastavené době). Od tohoto vydání na sobě nastavení nečinnosti a kontroly úkolů nezávisí.

Nastavení nového času (stejně jako periody kontrol úkolů) pro jiného, než aktuálního uživatele, se u daného uživatele projeví až po restartu Varia!

Vzhled úvodní obrazovky

Vzhled úvodní obrazovky můžete ovlivnit v možnostech nastavení a tím rozhraní rychlého spuštění přizpůsobit firemním nebo osobním požadavkům. Následkem nešťastného opomenutí se při úpravách úvodní obrazovky zobrazovala hranatá tlačítka funkcí. Příznivcům romantických retro vzhledů se omlouváme, chyba je v novém vydání opravena.

Rozvržení pro tisk

Náhled rozvržení s nastavenou souhrnnou funkcí "Maximum" a "Minimum" v uživatelem definovaných počítaných sloupcích (Možnosti sloupce sestavy) vyvolal upozornění "Syntaxe zadaného výrazu není platná" a zobrazila se znehodnocená data. Oprava obnovila původní funkčnost.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 15. 11. 2013 do 28. 11. 2013, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty