Mzdy - Nastavení roku 2013

vydání: 20121220 - verze: 14

V souvislosti s nadcházejícím novým rokem 2013 jsme vydali aktualizaci systému Altus Vario, která reaguje na dosud schválené legislativní změny v oblasti zpracování mezd. Aktualizace zajistí zejména nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2013. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením.

Některé dosud neschválené legislativní změny, pokud ke schválení dojde, budou zapracovány do systému Altus Vario během měsíce ledna 2013. Jedná se především o daňovou oblast - Solidární daň nebo Sazba srážkové daně nerezidentů. V souvislosti s Důchodovou reformou bude zapracována možnost výpočtu pojistného zaměstnanců, kteří se přihlásí do II. důchodového pilíře tzv. Důchového spoření. Také se očekává zrušení maximálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění.

Vystraha Z výše uvedených důvodů je ve vydání 20121220 pro Výpočet mzdy zobrazováno upozornění na absenci některých úprav potřebných pro správný výpočet mezd roku 2013.

 

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2013 a vzhledem k legislativním změnám, je nutné provést následující činnosti:

 1. Aktualizace Altus Vario.

 2. Roční uzávěrka dovolené (pouze, pokud jsou již vypočítané mzdy za období 12 roku 2012).

 3. Kontrola nastavení.

1. Aktualizace Altus Vario

 • Všechny výpočty mezd od ledna 2013 se musí provést na aktualizovaném vydání Varia!
 • Aktualizaci je nutné provést nejpozději před zpracováním mezd za leden 2013.
 • Roční uzávěrku dovolené spusťte až po aktualizaci s nastavením roku 2013.
 • Stáhněte aktuální vydání Altus Vario (vydání 20121220 nebo vyšší).
 • Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
 • Provedená nastavení jsou dále popsána pod bodem 3. Kontrola nastavení 

2. Roční uzávěrka dovolené

V období 12/2012 spusťte z menu Agenda funkci Dovolená. Přesuňte se na kartu Roční uzávěrka. Provedením roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2013. Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete na kartě Nároky nového roku. Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2013, proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2013 v dialogu Mzda na kartě Obecné pod tlačítkem Dovolená.

3.  Kontrola nastavení

Doporučujeme provést kontrolu provedení nastavení podle níže uvedených údajů.

Změny nastavení roku 2013 proti roku 2012

V rámci aktualizace na uvedené vydání se provede ve všech firmách daného datového profilu nastavení parametrů výpočtu:

a) Číselník Svátky

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení...
 • V dialogu Nastavení, na kartě Další jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
Datum  Název svátku
1.1.2013 Den obnovy samostatného českého státu
1.4.2013 Velikonoční pondělí
1.5.2013 Svátek práce
8.5.2013 Den vítězství
5.7.2013 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6.7.2013 Den upálení mistra Jana Husa
28.9.2013 Den české státnosti
28.10.2013 Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2013 Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2013 Štědrý den
25.12.2013 1. svátek vánoční
26.12.2013 2. svátek vánoční

   

b) Nastavení Kalendáře

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení... 
 • V jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
Období Kalendářní dny Pracovní dny Svátky
1 31  22 1
2 28 20 0
3 31 21 0
4 30  21 1
5 31  21 2
6 30 20 0
7 31 22 1
8 31 22 0
9 30 21 0
10 31 22 1
11 30 21 0
12 31 19 3

 

c) Hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku

Výše redukčních hranic (RH) pro rok 2013 činí: 151,03 Kč / 226,63 Kč / 453,08 Kč.

Pomocí navýšených hodinových redukčních hranic se upraví zjištěný průměrný hodinový výdělek (PHV) stanovený pro pracovněprávní účely. Postupuje se tak, že z PHV

 • do výše první RH se započte 90 %,
 • z částky PHV přesahující první RH, nejvýše však do druhé RH, se započte 60 %, a
 • z částky PHV přesahující druhou RH, nejvýše však do třetí RH se započte 30 %,
 • k částce, která přesahuje třetí RH se nepřihlíží.

 

d) Další nastavení

 • Normativní náklady na bydlení pro výpočet nezabavitelných částek pro srážky - 5 687 Kč (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Normativní náklady na bydlení).
 • Průměrná mzda - 25 884 Kč (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Průměrná mzda).