Souhrn změn ve vydání 20130117

vydání: 20130117 - verze: 14

Elektronické podání DPH

V minulém vydání jsme uvedli aktualizované tiskové formuláře výkazů DPH, které řeší změnu struktury finančních úřadů. V tomto vydání je další aktualizace, která řeší novou strukturu finančních úřadů v souborech elektronických podání DPH výkazů:

  • Přiznání k DPH,
  • Souhrnné hlášení a
  • Přenesená DPH.

Aktualizace je nezbytná, pokud budete podání za poslední období roku 2012 podávat elektronicky, tiskové výstupy jsou vůči minulému vydání beze změn. Byl upřesněn číselník finančních úřadů.

Omlouváme se vám za to, že aktualizaci těchto výkazů uvádíme opakovaně. Podklady pro elektronická podání jsou bohužel příslušnými institucemi upřesňovány průběžně s tím, jak postupuje aktualizace jejich systémů.

Prodejna - sazba DPH a vracení zboží z roku 2012

Pokud se v modulu Prodejna vrací zboží výběrem dokladu, který byl vystaven v roce 2012, vystaví se doklad obsahující vracené zboží se sazbou platnou v roce 2013.

V tomto vydání je vracení dokladů upraveno tak, aby se zboží vracelo ve stejné sazbě, která je použita na vybraném dokladu.

Pokladna - Vystavit pokladní doklad vrácení

Stejný problém s vracením, jako v modulu Prodejna, nastal při použití funkce menu Agenda / Vystavit pokladní doklad vrácení. V nově vystaveném dokladu byly také uvedeny aktualizované sazby DPH. V tomto vydání je vracení upraveno tak, aby sazby DPH zůstaly zachované.

Do okna pro výběr vracených položek byl doplněn údaj o variantě produktu.

Upomínky

V průvodci vystavením upomínek přibyla možnost vybrat, zda se mají nabízet neuhrazené faktury a/nebo neuhrazené zálohové faktury.

Dále bylo upraveno sestavování filtru pro omezení seznamu dokladů v druhém kroku průvodce. Nyní je lépe vyřešeno zejména filtrování podle kategorie firem a dokladů.

Při uložení upomínky do PDF souboru mohl nastat problém s názvem souboru, pokud číslo upomínky obsahovalo znaky nepovolené v názvu souboru. V tomto vydání je problém s nepovolenými znaky vyřešen.

Změna hesla datové schránky

V okně nastavení přibyla možnost změnit heslo datové schránky přímo z Varia. Je zde také zobrazena informace, dokdy bude heslo platné.

Platnost hesla je 90 dní. Poté heslo vyprší a nelze ho změnit přes služby datových schránek a tím pádem ani přes Vario. V takovém případě je potřeba se přihlásit do internetové aplikace datových schránek a změnit heslo tam.

V možnostech nastavení přibylo dále nastavení tolerance platnosti hesla ve dnech. Pokud se datové schránky používají v době, kdy do vypršení platnosti hesla zbývá méně dní, než je nastaveno v toleranci, zobrazí se výzva ke změně hesla a je nutné heslo změnit. Tím lze zajistit včasnou změnu hesla z rozhraní agendy Varia.

Funkce změny hesla vyžaduje aktualizovanou podporu prostředí .Net, která je k dispozici na stránce stažení software pod položkou Rozšíření .Net. V případě, že vámi používaná verze Rozšíření není aktuální, budete na to upozorněni při použití nové funkce.

Tisk štítků v Adresáři

Tiskový formulář Štítky v agendě Adresář byl aktualizován. Předchozí verze obsahovala zastaralé funkce, které nebyly kompatibilní s novými ovladači tisku.

Manager - Rozvaha 2013

V modulu Manager je nově možnost pracovat s Rozvahou pro rok 2013. Rozvaha 2010 je zachována, v nastavení si uživatel může vybrat, kterou bude modul Manager používat.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 11. 1. do 17. 1., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

  • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
  • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
  • Údržba

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.