Souhrn změn ve vydání 20130424

vydání: 20130424 - verze: 14

Plátce DPH

V detailu kontaktu je nové zatrhávací pole Plátce DPH. Tento údaj se od tohoto vydání používá při vložení kontaktu do přijatého dokladu. Pokud není pole zatržené a jedná se o "tuzemský" daňový doklad, změní se typ daňového dokladu na Nedaňový doklad. Díky tomu lze označit dodavatele jako neplátce DPH i přes to, že má vyplněné DIČ. U odběratelů nemá hodnota pole Plátce DPH žádný význam.

Nové pole Plátce DPH se nachází pod údajem DIČ

Nové pole Plátce DPH se nachází pod údajem DIČ.

Poznámka: Pole Plátce DPH je ve Variu již od předchozích verzí. V minulosti se však nepoužívalo. Plátci se identifikovali pouze zadáním DIČ. Po zadání DIČ se zatrhne pole Plátce DPH.

Vystavení penalizačních faktur k zálohovým fakturám

Od tohoto vydání se nabízí vystavení penalizačních faktur také k zálohovým fakturám, které byly uhrazeny po splatnosti a které mají nastavený úrok z prodlení.

 • Po úhradě se nabídne vystavení penalizačních faktur. Nově se vystavení nabízí také k zálohovým fakturám, u kterých je nastaveno % úroku.
 • Ve Vydaných dokladech, ve funkci menu Agenda / Vystavit penalizační faktury podle / Úhrad po splatnosti přibylo nové zobrazení Vydané zálohové faktury pro penal. fakturu na přijaté úhrady.
 • Ve Vydaných dokladech, ve funkci menu Agenda / Vystavit penalizační faktury podle / Neuhrazené částky po splatnosti přibylo nové zobrazení Vydané zálohové faktury pro penal. fakturu na neuhrazenou částku.
  U obou funkcí nová zobrazení dovolují vystavení penalizačních faktur k zálohových fakturám.

Poznámka: Zálohová faktura nevytváří pohledávku, která vzniká vystavením faktury. Funkci vystavení penále k zálohám jsme přidali na základě přání uživatelů, kteří mají smluvně sjednané podmínky, které obsahují penále. V případě, že nechcete tuto funkčnost využívat, neuvádějte procento úroku na zálohových fakturách.

Kursy ECB

Do kursovního lístku přibyla možnost zadat kurs ECB (Evropské centrální banky).

Okno detailu měny bylo upraveno. Místo seznamu pro zobrazení období se období přepíná pomocí záložek pod tabulkou kursů.

Okno pro výběr kursu do dokladu bylo také upraveno. Přibyla karta Kurs ECB.

Poznámky: Postup využití kursů ECB zatím nemáme zpracovaný, bude záležet na tom, zda Celní správa vydá příslušné pokyny. ECB zveřejňuje kursy měn vůči EUR. Prosím, berte zřetel na to, že kursovní lístek je určen pro evidenci kursů vůči CZK.

Nastavení souvisejících knih pro skladové doklady

Od tohoto vydání lze nastavit související knihy účetních dokladů ke knihám skladových dokladů. Tuto souvislost bylo možné v předchozích vydáních nastavit pouze z pohledu knih účetních dokladů.

Díky tomu je nyní možné nastavit například ke třem knihám výdejek jednu knihu vydaných faktur.

Převod kontaktů do knihy včetně osob a poboček

Při převodu kontaktů do jiné knihy se od tohoto vydání nabízí volitelně také převod osob a poboček převáděných kontaktů.

EAN kontaktu

Pole EAN firmy bylo dostupné pouze u organizací. Od tohoto vydání je dostupné také u osob. Důvodem je, že v tomto poli lze evidovat čísla (čárové kódy) zákaznických karet.

Prodejna - způsob úhrady Platební kartou

Při vystavení dokladu při úhradě kartou bude nově na dokladu uveden způsob úhrady:

 • Platební kartou nebo
 • Částečně platební kartou v případě kombinované platby.

Prodejna - tisk příjmového dokladu hotovosti

Při kombinované platbě (část kartou a doplatek v hotovosti) se vytiskne účtenka obsahující zboží. Od tohoto vydání se následně vytiskne ještě účtenka na částku přijatou v hotovosti.

Prodejna - seznamy produktů

Byl upraven způsob načítání produktů do seznamů s ohledem na rychlost na datech s rozsáhlými katalogy zboží.

Kalkulačka v ceníku

V okně ceníku lze stiskem klávesy F4 v poli Cena otevřít kalkulačku obdobně jako v položkách dokladu.

Chyba množství u produktu, který používá varianty, jednotky a šarže

Jestliže produkt používá varianty, šarže a jednotky, může po vybrání varianty v položce dokladu dojít k chybnému přepočtu množství základních jednotek. Chyba je opravena v tomto vydání.

Chyba duplicity při ověření spolehlivosti plátce

Při ověřování spolehlivosti plátce se může zobrazit chybová hláška "This key is already associated with element of this collection". Chyba je způsobena duplicitním zveřejněním bankovního spojení. V tomto vydání Varia je kontrola upravena tak, aby duplicitní zveřejnění účtu nezpůsobilo uvedenou chybu.

Manager - definované sestavy a vzorce s analytikou

V modulu Manager lze načíst výsledky z účetních výkazů do datových skladů. Tato funkce byla omezena tak, že ve výrazech upravených pomocí definované sestavy, byly akceptovány pouze syntetická čísla účtů a čísla s prvním znakem analytiky. Od tohoto vydání je omezení zrušeno a ve výrazech lze používat libovolný počet znaků z čísel účtu.

Seznamy s výběrem a filtrování

Ve standardních oknech pro výběr dokladů můžete na doklady, včetně těch vybraných zatržítkem, aplikovat filtr. Výběr zůstane zachován i při aktivním filtru. Jestliže filtr skryje některé vybrané záznamy, budete při zpracování dotázáni, zda se mají zpracovat všechny vybrané záznamy nebo jen vybrané záznamy, které jsou zobrazené. Podrobný popis funkce naleznete v sekci Tipy a triky - Kontrola vybraných záznamů v průvodcích.

Aktualizace číselníku bank

Číselník bank byl aktualizován.

Tabulka 1: Banky s aktualizovanými názvy.

Kód banky Původní název Nový název
2010 Fio, družstevní záložna Fio banka a.s.
2600 Citibank a.s. Citibank Europe plc
4000 BAWAG Bank CZ a.s. LBBW Bank CZ a.s.
5400 ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland plc
6100 IC banka a.s. Equa bank a.s.
6800 Volksbank CZ a.s.. Sberbank CZ, a.s.

 

Tabulka 2: Nové banky.

Kód banky Název banky
2030 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
2050 WPB Capital, spořitelní družstvo
2060 Citfin, spořitelní družstvo
2070 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo
2200 Peněžní dům, spořitelní družstvo
2210 Evropsko-ruská banka a.s.
2220 Artesa, spořitelní družstvo
2230 AXA Bank Europe
2240 Poštová banka a.s., pobočka Česká republika
2250 Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo
2310 ZUNO BANK AG
3030 Air Bank a.s.
6210 BRE Bank S.A
8200 PRIVAT BANK AG

 

Tabulka 3: Odstraněné banky.

Kód banky Název banky
3300 Česká konsolidační agentura
5000 CALYON S.A., organizační složka
8070 HYPO-stavební spořitelna a.s.

Dodací list anglicky a německy

Do dodacích listů byly doplněny překlady titulků polí Šarže, Trvanlivost, Sériové číslo a Umístění.

Export a import dokladů k zaúčtování

Ve funkci exportu a importu dokladů byly provedeny úpravy.

 • Stav Zaúčtováno při opakovaném exportu dokladů se přenese do importovaného dokladu.
 • Řešení problému s neexistujícím výchozím skladem u produktů v katalogu.
 • Označení externích skladů, které existují v cílových datech.

Upomínky - uhrazené faktury se splátkovým kalendářem

V některých případech se nabízely k vystavení upomínek doklady se splátkovým kalendářem, které již byly uhrazené. V tomto vydání je chyba odstraněna.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 11. 4. do 23. 4., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

 • Údržba
 • Množstevní skupiny - popis dialogu

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.