Souhrn změn ve vydání 20130227

vydání: 20130227 - verze: 14

Nový tiskový formulář Předávací protokol v agendě Personální management

Nový tiskový formulář slouží k tisku předávacího protokolu přidělených pracovních pomůcek.

Otevření okna Více datumů klávesovou zkratkou

V detailu dokladu, v pravém horním rohu, jsou datumy. Klepnutím na tlačítko [...] se otevře okno Více datumů. Toto okno lze nyní otevírat také klávesovou zkratkou Alt+A.

Hromadná změna objednacího množství v agendě Sklad

V agendě Katalog lze měnit hromadně údaje Množství minimální, maximální a Bodu objednání pomocí funkce Najít a nahradit. Tato funkčnost je nyní dostupná i v agendě Sklad. Pomocí funkce Najít a nahradit lze aktualizovat hromadně následující údaje:

 • Údaj sklad 1
 • Údaj sklad 2
 • Poznámka sklad
 • Kategorie sklad
 • Množství minimální skladu
 • Množství bodu objednání
 • Množství maximální skladu
 • Středisko skladu 

Načtení homebankingu ABO a specifický symbol

Do homebankingu pro Českou spořitelnu, Raiffeisenbank a ČSOB pro formát ABO, bylo doplněno načítání údaje Specifický symbol.

Automatické předkontace a specifický symbol

Do automatické předkontace bankovních výpisů bylo doplněno přiřazování předkontace na základě specifického symbolu.

Změny cen na příjemce

V tomto vydání je umožněno měnit ceny na dokladech s naskladněnými položkami pomocí následujících akcí:

 • změna kursu na příjemce s naskladněnými položkami,
 • změna ceníku a kategorie cen na přijaté faktuře a příjemce a
 • změna slevy na přijaté faktuře.

Výchozí zobrazení na kartě Souvislosti pro skladové doklady

U skladových dokladů bylo výchozím zobrazením na kartě Souvislosti zobrazení "Sklad - účetní doklady". Od tohoto vydání bude výchozím zobrazením "Všechny obvyklé souvislosti".

Mzdy – Výpočet důchodového spoření

Modul Mzdy nově umožňuje výpočet důchodového spoření od mezd za únor 2013. Podrobné informace naleznete v článku Mzdy – Důchodová reforma.

Mzdy – Přehled o platbě pojistného

V tiskovém formuláři byla provedena úprava v dialogu tisku, díky níž lze vybírat tisk pro jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Chyby při kopírování položek dokladu

Při kopírování položek z jednoho dokladu do druhého pomocí schránky může dojít k problému s pořadím sloupců. Při vkládání záznamů ze schránky do tabulky položek se hodnoty vkládají v závislosti na pořadí. Pokud je pořadí sloupců jiné, než ve zdrojovém dokladu, dojde ke zpřeházení nebo posunu vkládaných údajů. To se zpravidla projeví chybovou hláškou "nesoulad datových typů".

Při kopírování položek pomocí schránky je proto potřeba kopírovat jen ty sloupce, jejichž hodnoty chceme přenést. Alternativou je použití příkazu menu místní nabídky Vložit položky z dokladu...

V tomto vydání je také úprava, která brání skrývání sloupců během vkládání. V předchozích vydáních se při vložení produktu typu Služba skryl sloupec Sklad (a případně Varianta), což vedlo ke změně počtu sloupců a posunutí vkládaných dat. I přes tuto úpravu je potřeba dbát při kopírování a vkládání na to, aby souhlasilo pořadí a počet sloupců v položkách dokladu.

Knihy bez agendy

Při převodu dat z předchozí verze Varia se převedou všechny knihy a záznamy. Nepřevádějí se však informace o agendách a modulech. Agendy a moduly se musí nainstalovat standardním způsobem. Pokud se v nové verzi Varia nepoužívají agendy, které se používaly v předchozí verzi, zůstanou v datech informace o knihách. Knihy však nelze použít, protože nejsou nainstalovány příslušné agendy, které by knihy zpřístupnily.

Existence knih bez agend způsobovala chybu při kontrole číselných řad. V tomto vydání je kontrola upravena tak, aby knihy bez agend nebránily dokončení kontroly.

V doplňku Správce databáze je karta Kontrola dat. Do kontroly byla přidána kontrola, která vypíše knihy bez agend. Pomocí okna s výsledky kontroly lze tyto knihy odstranit.

Přiznání k DPH za rok 2010

V minulé aktualizaci jsme nechtěně odstranili definice potřebná pro sestavení Přiznání k DPH za rok 2010 a starší. Pokus o tisk Přiznání z roku 2010 kvůli tomu skončí chybovou hláškou "Přiznání k DPH nelze vypočítat, protože neexistují definice přiznání k DPH.". V tomto vydání jsou definice vrácené zpět a stará Přiznání lze opět tisknout.

Tisk adresy na interním dokladu

Na tiskovém formuláři Interní doklad se netiskla adresa kontaktu. V tomto vydání je tiskový formulář upraven tak, aby se adresa tiskla stejně, jako na tiskovém formuláři Faktura.

Stav OK místo VYDÁNO FAKTUROVÁNO při částečném plnění zakázky

Při částečném plnění položky zakázky, kde jedna část je ve stavu VYDÁNO FAKTUROVÁNO a druhá ve stavu VYDÁNO, se na položce zobrazí stav OK. Chyba se týká minulého vydání a projevuje se jen pokud jsou data na SQL serveru. Chyba je opravena v tomto vydání.

Sleva položky a změna množství v modulu Prodejna

Pokud se zadá sleva položky v Prodejně a následně se změní množství na položce a znovu se otevře okno pro zadání slevy, je chybně vyčíslena částka slevy. Chyba je opravena v tomto vydání.

Kontrola typu dokladu v údaji Zakázka na položce dokladu

Při vložení čísla zakázky do položky dokladu se nově kontroluje typ dokladu. Pokud typ dokladu není Zakázka, není vložení čísla povoleno.

Účtování DPH podle sazeb

Pokud se v definici předkontace DPH uvede číslo účtu, jehož analytika končí číslem 21 nebo 15 (tj. odpovídá novým sazbám DPH), přestane fungovat automatické přiřazení čísel účtů dle analytiky pro předchozí sazby. Chyba je opravena v tomto vydání.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 13. 2. do 26. 2., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Vytvořit Počítaný ceník pro vybrané produkty

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.