Souhrn změn ve vydání 20130731

vydání: 20130731 - verze: 14

Mzdy

Mzdy – změna Minimální mzdy od 1. 8. 2013

S platností od 1. 8. 2013 byla Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. zvýšena základní sazba minimální mzdy na 8 500 Kč za měsíc a na 50,60 Kč za hodinu pro stanovenou pracovní dobu 40 hodin.

Zvýšení se týká všech osob kromě poživatelů invalidních důchodů. Pro ně platí dosud platná výše, tj. 8 000 Kč na měsíc a 48,10 Kč na hodinu.

V modulu Mzdy byly provedeny úpravy zajišťující od období 8 roku 2013 provádění dopočtu ZP do MVZ v nové výši včetně kontroly hodnoty průměru pro PPÚ v minimální výši. Funkce zobrazuje nová upozornění – jaký průměrný výdělek se má u náhrad či příplatků použít. To má význam zejména u osob, u kterých došlo v průběhu zpracovávaného období k přiznání nebo naopak k odejmutí invalidního důchodu.

Po aktualizaci Varia proveďte kontrolu v agendě Mzdy/Zobrazení/Nastavení, zda je od období 8 změněna hodnota na 8 500 ve sloupci Minimální mzda.

Pokladna

Varování při překročení limitu hotovostní platby 350 000 CZK

V předchozích vydáních Varia bylo nastaveno varování při překročení limitu hotovostní platby 15 000 EUR. V tomto vydání je limit nastaven na 350 000 CZK.

Poznámka: Tato kontrola je ve Variu řešena zjednodušeným způsobem. Nezkoumá se součet všech hotovostních plateb na daný kontakt, pouze částka na aktuálním dokladu.

Sklad

Čárové kódy v okně Katalog a sklad

V možnostech okna Katalog a sklad lze nastavit volbu "Nepoužívat pole čárových kódů" (v sekci "Při zadání EAN kódu"). Tato volba vypne přednostní vyhledání a vložení produktu na základě polí čárových kódů, pokud je kód zadaný do pole vyhledávání ve formátu čárového kódu EAN nebo UPC. Následkem toho se použije jen vyhledávání podle textu v údajích jako produkt a katalogové číslo.

Jestliže nebyl nalezen žádný produkt na základě vyhledávání v textových polích, pokusil se vyhledávací algoritmus najít produkt podle hodnot v polích čárových kódů. Od tohoto vydání, v případě výše uvedené volby, se nebude vyhledávací algoritmus vyhledání v polích čárových kódů používat.

Účetnictví

Kontrola odvedené DPH při vystavení daňového dokladu o přijetí platby

Do funkce vystavení daňových dokladů o přijetí platby byla přidána kontrola na vystavení dokladu k platbám přijatým v období, za které již byla odvedena DPH. V tomto případě bude nyní potřeba změnit datum posledního odvodu DPH a po vystavení daňového dokladu podat opravné nebo dodatečné přiznání k DPH.

Přejmenování produktu v katalogu a import dat k zaúčtování

V průvodci importem dokladů k zaúčtování je přidána kontrola na duplicitu produktů v katalogu, která může vzniknout změnou identifikátoru produktu a varianty v katalogu na straně exportu.

Dorovnání rozdílů v okně Saldo

V tomto vydání uvádíme pokračování změn ve funkci saldokont (předchozí úpravy jsou popsány v článku Souhrn změn ve vydání 20130724).

V souvislosti se změnou vzhledu okna se mění funkce dorovnání haléřových rozdílů. V předchozích vydáních se zobrazily nevyrovnané zápisy výběrem hodnoty Zobrazit rozdíl do z rozbalovacího seznamu a zadáním tolerance. Nově se postupuje následovně:

  • Přepínací volbou Zobrazit se zvolí volba Vyrovnané.
  • V poli Tolerance se zadá požadovaná částka (například 1 koruna).
  • Klepnutím na tlačítko Zobrazit saldo se zobrazí vyrovnané zápisy, které mají rozdíl 0 nebo v rozmezí +/- 1 koruna.
  • Pomocí filtru nebo řazení můžete volitelně zobrazit záznamy, kde je v rozdílu částka jiná než 0.
  • Klepnutím na tlačítko Dorovnat... můžete vystavit interní doklad, který dorovná všechny zobrazené zápisy, u kterých je rozdíl v rozmezí +/- 1 koruna a není roven 0.

Zakázky

Nastavení stavu STORNOVÁNO může zobrazit chybovou hlášku

V minulém vydání je chyba, která v některých případech při nastavení stavu položky na STORNOVÁNO, vede k zobrazení hlášky "Záznam byl změněn jiným procesem". Chyba je opravena v tomto vydání.

Ostatní

Nastavení oprávnění k doplňkům

V okně nastavení oprávnění uživatele nebo skupiny bylo rozděleno nastavení oprávnění k doplňkům na oprávnění pro profil a pro firmu. V předchozích vydáních bylo z pohledu uživatele nebo skupiny možno nastavit oprávnění k doplňkům pouze na profil. Oprávnění na firmu bylo možné nastavit jen v možnostech doplňku.

V tomto vydání je opravena kontrola oprávnění k doplňku při změně firmy. V předchozích vydáních se oprávnění nastavená pro konkrétní firmu neaktualizovala při změně firmy.

V systému oprávnění doplňků existuje problém se zaváděním událostních doplňků. Vario při startu zavádí událostní doplňky, u kterých má uživatel oprávnění použití. Pokud je oprávnění použití doplňku nastaveno na profil, funguje tento systém správně. Jestliže je oprávnění nastaveno na firmu, bude doplněk zaveden na základě oprávnění k firmě, nad kterou bylo Vario spuštěno. Při změně firmy nedojde k zavedení nebo zrušení zavedení doplňku. Z tohoto důvodu doporučujeme používat u událostních doplňků pouze oprávnění použití nastavená na profil. Řešení problému bude vyžadovat, aby vývojáři doplňků přidali kontrolu oprávnění přímo do doplňků. Vario potom bude při spuštění zavádět všechny doplňky, ale o aktivaci funkčnosti bude rozhodovat doplněk na základě oprávnění k aktuální firmě.

Vzdálená podpora

Funkce vzdálené podpory, která se spouští příkazem menu Nápověda / Podpora na dálku / Sdílení dat... přestane fungovat v předchozích vydáních Varia. Důvodem je změna internetové adresy serveru, který zprostředkovává spojení. Nová adresa serveru je používána od tohoto vydání.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 10. 7. do 30. 7., byly realizovány následující změny:

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

  • Údržba
  • Upozornění na překročení limitu 15 000 €
  • Vytvoření měsíčních mzdových složek
  • Uzávěrka (Mzdy)

Dokument(y) nápovědy prochází revizí – aktualizací. Omlouváme se.