Souhrn změn ve vydání 20130411

vydání: 20130411 - verze: 14

Změna umístění skladové položky

V detailu skladové položky je nová možnost změnit umístění. Umístění lze měnit na kartě Množství. V tabulce množství skladem, vedle sloupce Umístění, je nový sloupec s odkazem Změnit umístění... Klepnutím na něj se otevře okno, ve kterém se zadá nové umístění a množství, které se má převést.

Změna umístění v detailu skladové položky

Změna umístění v detailu skladové položky.

Změna umístění je dostupná pouze u skladových položek, které používají Umístění a nejsou na skladu vedeny v balení.

Množstevní skupiny

Automatické rozdělení podle dostupného množství

V okně pro zadání množstevních skupin se od tohoto vydání automaticky rozdělují položky podle dostupného množství. Například pokud má být vydáno 30 jednotek produktu a uživatel vybere šarži, u které je k dispozici pouze 20 jednotek, dojde k rozdělení řádku na 20 a 10 jednotek. Uživatel tak má možnost zadat u zbývajících 10 jednotek jinou šarži.

Při vložení šarže, kde k dispozici je 20 kusů do položky, na které požadujeme 30 kusů, se nabídne rozdělení na dvě položky, 20 a 10 kusů.

Při vložení šarže, kde k dispozici je 20 kusů do položky, na které požadujeme 30 kusů, se nabídne rozdělení na dvě položky, 20 a 10 kusů.

Vyplnění všech položek dokladu

Pokud doklad obsahuje více položek, u kterých je potřeba vyplnit šarži (nebo jiné množstevní skupiny), bylo nutné otevírat okno množství samostatně nad každou položkou. Od tohoto vydání lze pomocí klávesové zkratky Ctrl+DOWN (případně Ctrl+UP) přecházet mezi položkami dokladu přímo, bez nutnosti zavírat okno pro vyplnění množství.

Používat množství na příjemce a výdejce

V okně nastavení použití množství, ve kterém se definuje, na kterých dokladech se vyžaduje zadání množstevní skupiny, lze nově zvolit použití skupiny na příjemce a výdejce a zároveň zrušit volbu sledování množství na skladu.

Inventura - zobrazení nenulových stavů

V okně Inventura přibylo nové zobrazení Nenulové položky. Po jeho výběru se ukáží všechny položky s množstvím Skladem větším než 0.

Chyba odpočtu DPH zálohy na faktuře

Pokud se na vydané faktuře odečte uhrazená záloha, která byla hrazena postupně více platbami a k těmto platbám byly vystaveny daňové doklady o přijetí platby (DDoPP) a současně není použita celá částka zálohy, může dojít k tomu, že v položkách faktury jsou odečteny částky odvedené DPH v částce celé zálohové faktury. Správně mají být odpočteny částky jen do použité výše zálohy. Chyba je opravena v tomto vydání.

Zároveň byla upravena funkce vystavení daňových dokladů o přijetí platby tak, aby v daňovém dokladu byla použita aktuální sazba DPH. V minulých vydáních se používala sazba předepsaná na zálohové faktuře.

Uzávěrka můstek

V tomto vydání je upraveno nastavení můstků pro převod účtů při změně účetního rozvrhu tak, aby se nastavené převody účtů ukládaly pro danou účetní jednotku. V předchozích vydáních se můstek ukládal pouze dočasně a bez ohledu na aktuální data.

Zároveň bylo upraveno zakládání nových účtů během uzávěrky tak, aby byla respektována jiná délka analytiky v následujícím roce, pokud je změněno nastavení účtového rozvrhu na jinou délku analytik.

Faktura netiskne interní položky

Tiskové formuláře Faktura (všechny varianty kromě Faktura s rozúčtováním), Dodací list a Pokladní doklad byly upraveny tak, aby se netiskly interní položky.

Tisk upomínky a dlouhé názvy kontaktů

V tiskovém formuláři Upomínka byl upraven tisk názvu kontaktu tak, aby se dlouhé názvy zalamovaly na více řádků.

Chredit Check - ukládání stavu

V detailu kontaktu při načtení aktuálního stavu kredibility se zobrazí dialogové okno s informací o stavu. Po jeho zavření se zobrazí semafor, textový stav a datum ověření v detailu kontaktu. V některých případech se textové informace a semafor nezobrazily. Chyba je opravena v tomto vydání.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 3. 4. do 10. 4., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

  • Údržba
  • Dialog Detail aktivity
  • Plánovací tabule - výrobní zakázky

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.