Mzdy 2013 - Elektronické podání

vydání: 20130110 - verze: 14

Upozorňujeme uživatele, že od 1. 4. 2013 lze podávat tiskopisy na ČSSZ pouze elektronicky. Pro pohodlné odesílání tiskových formulářů doporučujeme, abyste si včas zaregistrovali nebo koupili doplněk Elektronická podání. Informace o doplňku a jeho využití naleznete v článku Elektronická podání.

Současně je třeba se zaregistrovat na České správě sociálního zabezpečení podle pokynů uvedených v článku Registrace na správě sociálního zabezpečení.

Česká správa sociálního zabezpečení informuje

1. Dle § 123e odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, že v případě předepsaných tiskopisů

  • Evidenční list důchodového pojištění,
  • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění,
  • Přehled o výši pojistného,

2. Dle § 162 odst. 2 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů se v elektronické podobě předkládají tiskopisy

  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
  • Přihláška do registru zaměstnavatelů,
  • Odhláška z registru zaměstnavatelů,
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění,
  • Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství,
  • Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti,

lze jejich podání učinit též způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemně na předepsaném tiskopisu, nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, a to v období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013.