Souhrn změn ve vydání 20130529

vydání: 20130529 - verze: 14

Instalace doplňků Varia poklepáním na instalační soubor

Od tohoto vydání Varia lze instalovat zakázkové doplňky poklepáním na instalační soubor. Instalační soubor musí mít příponu .Vario. Soubory s příponou .Vario jsou od tohoto vydání asociovány s programem Vario.exe.

Nová možnost Instalace doplňku

Nová možnost Instalace doplňku.

Adresář

Řazení záznamů v tiskovém formuláři Obálka

V tiskových formulářích Obálka, Štítky, Seznam pošty a Osobní údaje se od tohoto vydání přebírá řazení tištěných záznamů z tabulky agendy Adresář.

Řazení států v rozbalovacím seznamu

V detailu kontaktu jsou v rozbalovacím seznamu státy seřazené podle priority a názvu. Cílem je, aby na začátku seznamu byly nejpoužívanější státy. V některých případech však byl seznam států seřazen opačně (v závislosti na typu databáze). V tomto vydání je řazení opraveno tak, aby nebylo závislé na použité databázi.

Banka

Nastavení automatických předkontací

Okno pro nastavení automatických předkontací v modulu Banka bylo přepracováno. Pro nastavení předkontací je nyní nutné, aby měl uživatel oprávnění ke změně nastavení zvolené knihy, nebo oprávnění k nastavení předkontací v modulu Účetnictví.

Okno nastavení předkontací dříve obsahovalo také kartu, na které bylo možno upravit přiřazení knih k bankovním účtům. Toto nastavení bylo přesunuto do samostatného okna, které se otevře novým příkazem Nastavení přiřazení účtů ke knihám... v menu Agenda.

Specifický symbol v homebankingu KB BEST

Při importu bankovního výpisu ve formátu KB BEST se nenačítal údaj Specifický symbol. V tomto vydání je načítání specifického symbolu doplněno.

Hodnoty vyplněné výchozí šablonou a homebanking

Při importu výpisů homebankingem se nevyplnily všechny výchozí hodnoty zadané prostřednictvím výchozí šablony (například pole Středisko). Od toho vydání se budou vyplňovat všechna pole daná šablonou.

Řazení seznamu knih s doklady k úhradě

V okně výběru dokladů k úhradě bylo upraveno řazení seznamu knih s doklady k úhradě.

Homebanking Unicredit

Při nastavování homebankingu se po zvolení pluginu Unicredit předvolí kód banky 2070 místo 2700. Kód banky v pluginu je opraven v tomto vydání.

Sklad

Více sloupců v okně Strom produktů

Do okna Strom produktů byly přidány další sloupce z katalogu produktů. Nové sloupce jsou dostupné příkazem místní nabídky Zobrazit skryté sloupce.

Naposledy použité zobrazení na kartě Ostatní

V detailu produktu na kartě Ostatní je seznam, ze kterého se volí příslušné zobrazení. Od tohoto vydání se ukládá naposledy zvolené zobrazení. Díky tomu se při příštím použití uživateli zobrazí jím zvolené zobrazení.

Přejmenování varianty v katalogu Variant

Při změně identifikátoru varianty v katalogu variant dojde k aktualizaci identifikátoru varianty na skladu a v ceníku. V minulých vydáních však nebyla změna promítnuta do dokladů. Od tohoto vydání se aktualizuje varianta také v položkách dokladů, v inventuře, v agendě Reklamace a agendě Servis údržby.

Seznam balení se nezobrazí v Accessu 2010

Pokud se používá Access 2010, nezobrazil se seznam balení, který se dá otevřít z okna Používat balení. Chyba je opravena v tomto vydání.

Změna cen na vydaném dobropisu

Na vydaném dobropisu nebylo možné změnit kurs měny nebo ceník, pokud dobropis obsahoval vrácené skladové položky. Od tohoto vydání lze ceny na dobropisu měnit.

Rozpočítání nákladů nad pokladním dokladem

Pokud se nad pokladním výdajovým dokladem při nákupu na sklad rozpočítají náklady a následně se zboží z nákladu naskladní, nedojde v některých případech k promítnutí nákladu do příjemky. Chyba je opravena v tomto vydání.

Účetnictví

Datum do ve výkazu Cash Flow

Na tiskovém formuláři Cash Flow se v některých případech tiskla v záhlaví nesprávná hodnota data do. Chyba je opravena v tomto vydání.

Přiznání k DPH za období 12/2008

Při tisku Přiznání k DPH za období 12/2008 a 12/2009 (nebo za 4 čtvrtletí 2008 a 2009) se mohou vypisovat varování o použití chybných zdanitelných plnění. Chyba je opravena v tomto vydání.

Nulový koeficient na řádku 52 v Přiznání k DPH

Od tohoto vydání je možné zadávat nulový koeficient na řádku 52 v Přiznání k DPH.

Chyba zobrazení Účetní kniha

V jednom z minulých vydání jsme publikovali aktualizaci zobrazení Účetní kniha, které v některých případech hlásí při otevření "syntaktickou chybu". Zobrazení je opraveno v tomto vydání.

Kursový rozdíl zálohy

Při zaúčtování přijaté faktury, která je hrazena zálohou v cizí měně, se vypočítá kursový rozdíl zálohy. V některých případech se kursový rozdíl vypočetl i když záloha byla uhrazena kursem stejným, jako kurs použitý na faktuře. V tomto vydání je výpočet opraven tak, aby se při shodě kursů nepočítal kursový rozdíl.

Vyrovnání salda a uzavřené období

V okně Saldokont bylo možné vystavit doklad o vyrovnání i do uzavřeného období. V tomto vydání je chyba opravena a do uzavřeného období se doklad vystavit nedá.

Chyba při importu definované sestavy

Definice sestav lze importovat z jedné firmy do druhé. V minulém vydání tato funkce hlásí chybu "Nelze nalézt soubor". Chyba je opravena v tomto vydání.

Ostatní

Datové schránky - Zobrazení zpráv za rok

V agendě Datové schránky je nové zobrazení Zprávy za rok. Toto zobrazení zpřístupní rok na panelu nástrojů a zobrazí jen zprávy za daný rok. (Zobrazení se řídí hospodářským rokem.)

Import dokladů ISDOC a individuální nastavení

Import dokladů ve formátu ISDOC byl rozšířen o možnost přidání transformace. Tuto novou vlastnost lze využít pro individuální zpracování dat. Například lze pomocí transformace zajistit změnu priority identifikátoru označujícího produkty v katalogu.

Poznámka: Vytvoření a nastavení transformace vyžaduje hlubší znalosti XML. Cesta k transformaci se přidává v nastavení importu jako druhý parametr funkce Import_ISDOC().

Import dokladů ISDOC a cizí měna

Při importu dokladů ve formátu ISDOC, které byly vystaveny v základní měně jiné, než je měna účetnictví (CZK), došlo k načtení částek v nesprávné měně. Import těchto dokladů je opraven v tomto vydání.

Odeslání emailu Outlookem a upravit zprávu

Při odeslání dokladu z Varia, pokud je nastaven poštovní klient Outlook a je zvoleno Před odesláním upravit zprávu, zamrzne v některých situacích okno zprávy v Outlooku a zprávu nelze odeslat. Chyba je odstraněna v tomto vydání.

Slevy z ceny včetně DPH

Při otevření okna slev položek se nastaví zobrazení částek s DPH nebo bez DPH na základě toho, zda ceník dokladu obsahuje ceny s nebo bez DPH. Od tohoto vydání se nastaví zobrazení s/bez DPH na základě nastavení cen v katalogu, pokud ceník není na dokladu uveden.

Placení svátku náhradou – odměňování měsíční mzdou

V sekci Tipy a triky jsme připravili pro uživatele modulu Mzdy návod „krok za krokem“, jak zadat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku zaměstnanci, kterému ušla mzda nebo její část.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 15. 5. do 28. 5., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

  • Údržba

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.