Samostatné uvádění poplatku za likvidaci elektroodpadu

vydání: 20130815 - verze: 14

Dne 14. 8. 2013 skončila možnost uvádět na prodejních dokladech odděleně náklady na zpětný odběr, zpracování a odstranění elektrozařízení uvedených na trh do dne 13. srpna 2005. Od 15. 8. 2013 je potřeba zahrnout náklady na likvidaci elektroodpadu do prodejní ceny. Toto neplatí pro velké spotřebiče, které jsou uvedené ve skupině 1.x. U skupiny 1. je možné uvádět poplatky odděleně až do 14. 8. 2015.

V nové aktualizaci Varia bude upraveno vkládání poplatku tak, aby se do dokladů vystavených od 15. 8. 2013 vkládaly pouze poplatky za zařízení uvedené ve skupině 1. Na doklady s datem vystavení od 15. 8. 2015 se poplatky na samostatný řádek nebudou vkládat vůbec.

Co je potřeba udělat

Pokud používáte sazebník elektrozařízení a máte nastaveno samostatné uvádění poplatků za likvidaci elektroodpadu, je potřeba provést následující kroky:

  • Zkontrolovat, zda máte v sazebníku elektrozařízení uvedené skupiny podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Podstatné je, že ve sloupci Skupina elektrozařízení u velkých spotřebičů začíná znaky 1. (např. 1.2 Chladničky).
  • U produktů, které jsou zařazené v jiných skupinách, je potřeba promítnout poplatek za likvidaci elektroodpadu do koncové ceny. Bude tudíž potřeba ukončit platnost stávajících ceníků (které obsahují dané produkty) a vydat nové ceníky.
  • Aktualizovat Vario na nové vydání, které bude uvedeno v týdnu od 2. 9. 2013 a které bude obsahovat výše uvedené úpravy.

Možné problémy

Prvním problémem je, že jsme na tuto změnu reagovali se zpožděním. Správně jsme měli uvést aktualizaci před 13. 8.. Za toto opomenutí a způsobené komplikace se velmi omlouváme.

Druhým problémem je zpětná úprava existujících dokladů. Pokud vystavíte doklad s datem od 15. 8. 2013 v původním vydání Varia, vloží se poplatky na samostatné řádky. Pokud tento doklad budete editovat v novém vydání Varia, budou samostatně uvedené poplatky odstraněny. Možným řešením je zaúčtovat nebo uzamknout již vystavené doklady nebo účetní období.

Třetím problémem je načasování vydání nových ceníků a aktualizace Varia. Navrhujeme, abyste si stanovili datum, kdy vydáte nové ceníky a přestanete uvádět poplatky samostatně. K tomuto datu aktualizujte Vario na nové vydání. Zároveň bude vhodné zvážit, zda opravíte doklady vystavené od 15. 8. tak, aby byl poplatek uvedený v ceně zařízení.