Souhrn změn ve vydání 20130104

vydání: 20130104 - verze: 14

Chybná Cena za jednotku při fakturaci zakázky

Pokud se fakturuje zakázka, na které

  • jsou položky s cenou z ceníku, který obsahuje koncové ceny včetně DPH a
  • položka obsahuje již neplatnou sazbu DPH (14 nebo 20 %),

bude položka vystavené faktury přepočtena na aktuální sazbu DPH (15 nebo 21 %). Při splnění výše uvedených podmínek se na fakturu přenese celková cena s DPH ze zakázky. Kvůli jiné sazbě DPH bude vypočtena nová částka DPH a cena bez DPH. Chybně však bude ze zakázky přenesena také původní cena za jednotku (správně má být přepočtena, aby souhlasila s cenou bez DPH).

Chyba je opravena v tomto vydání.

Pokud jsou ceny na zakázce zadány bez ceníku nebo pocházejí z ceníku, který obsahuje ceny bez DPH, bude ze zakázky převzata cena za jednotku a cena bez DPH. Částka DPH a cena s DPH se dopočtou podle nové sazby (tento případ není výše uvedenou chybou ovlivněn).

Doba trvání výrobní aktivity

V modulu Výroba bylo sjednoceno zobrazování délky trvání výrobní aktivity. Doba trvání je nyní zobrazena v hodinách (resp. v desetinách hodin).

Úprava se týká těchto zobrazení v tabulce agendy Výroba a v detailu výrobní zakázky:

  • Aktivity
  • Přehled plánování
  • Přehled plnění
  • Souhrn plnění

Nové zobrazení Katalog a katalog variant

V agendě Katalog přibylo nové zobrazení Katalog a katalog variant. Tabulkový pohled zobrazuje produkty z katalogu a jejich varianty z katalogu variant.

Chyba tisku obálky

Při tisku tiskového formuláře Obálka z agendy Adresář se může zobrazit chybová hláška "Tento příkaz není v databázi MDE/ADE k dispozici".

Chyba je opravena v tomto vydání.

Logo na obálku

Tiskový formulář Obálka byl rozšířen o možnost tisku loga firmy. Možnosti tisku loga naleznete na nové záložce v okně možností tisku obálky.