Ručení za nezaplacenou daň

vydání: 20130912 - verze: 14

Od dubna 2013 jsou plátci DPH povinni kontrolovat spolehlivost plátce a ověřovat bankovní účty, na které provádí úplatu za zdanitelné plnění. Generální finanční ředitelství již 29. 3. 2013 oznámilo, že k úhradě nedoplatku nebude ručitele vyzývat až do 30. 9. 2013. Poskytnutá lhůta byla určena na zavedení těchto nových pravidel a jejich osvojení. V současné době se stále očekává úprava příslušného § 109 zákona o DPH. Generální finanční ředitelství vydalo 11. 9. 2013 novou informaci, ve které termín posouvá na 31. 12. 2013. Bližší informace naleznete na stránkách finanční správy.

Ve Variu je kontrola zveřejněných bankovních účtů zapracována. Popis najdete v naší dokumentaci například v článku Vystavení nového přijatého dokladu. Úpravy této funkce plánujeme nejdříve na dobu schválení avizované novely § 109 zákona o DPH.

Tip: Jak vypnout kontrolu spolehlivosti plátce DPH

Kontrola spolehlivosti plátců DPH může zdržovat při zadávání přijatých dokladů. Projeví se to tak, že při vložení firmy nebo po zadání DIČ nastane prodleva. Tato prodleva závisí na odezvě serveru finanční správy, na kterém se spolehlivost plátců ověřuje.

V možnostech Varia lze kontrolu vypnout tím, že se nastaví platnost ověření na -1 den (Nástroje/Možnosti, moduly/Přijaté doklady/Počet dnů platnosti ověření). Rozhodnutí, zda na základě uvedených informací kontrolu vypnout, je na vás.