Souhrn změn ve vydání 20130306

vydání: 20130306 - verze: 14

Hromadný dopis pro Word

Funkce Hromadný dopis pro Word v agendě Adresář pracovala se šablonami obsahující pole, jejichž název byl shodný s názvem polí ve Variu. Šablony založené na polích se dříve používaly i pro exporty typu Dopis pro Word. V šablonách funkce Dopis pro Word se postupně prosadilo používání značek.

Od tohoto vydání lze používat značky také v šablonách pro funkci Hromadný dopis pro Word.

Číslo zakázky se kopíruje do objednávky

Při použití příkazu menu Agenda/Zkopírovat zakázku do/Objednávky... v agendě Zakázky, se od tohoto vydání uvede v položce objednávky číslo zakázky, ze které byla zkopírována položka.

Tip: Pro objednávání používejte nákupní strategie a příkaz menu Agenda/Průvodce vystavením objednávek v agendě Objednávky. Objednací strategie Na zakázku vytvoří vazbu mezi objednávkou a zakázkou, která zajistí rezervaci zboží na konkrétní zakázce při příjmu na základě svázané objednávky.

Seznam přihlášených uživatelů

V okně O aplikaci Altus Vario, které se otevře příkazem menu Nápověda/O aplikaci Altus Vario..., přibylo nové tlačítko Aktivní uživatelé, kterým se otevře seznam zobrazující počítače a uživatele přihlášené do Varia (resp. k datům Varia v aktuálním datovém profilu).

Uložení nastavení tiskárny k tiskovému formuláři

Pokud se změní nastavení tisku tiskového formuláře (okraje, orientace stránky, tiskárna), uloží se toto nastavení pro uživatele a počítač.

Doposud se nastavení tiskového formuláře ukládalo pro konkrétního uživatele bez ohledu na to, odkud nastavení provedl. To vedlo k tomu, že po jeho přihlášení do Varia z jiného počítače, který neměl k dispozici tiskárnu, jež byla uložena v nastavení, a následném tisku tiskového formuláře, jehož nastavení byla uložena na jiném počítači, nemohla být tato nastavení použita.

Nyní se nastavení tiskového formuláře ukládá pro konkrétního uživatele a počítač, ze kterého se přihlásil. V případě, že se uživatel připojuje pouze z jednoho počítače, nebudou jeho nastavení nijak ovlivněna. Pokud se uživatel připojuje z více počítačů, zůstanou jeho nastavení neovlivněna do doby, než bude chtít uložit nastavení nová. V tom okamžiku budou tato nastavení platná pouze pro počítač, na kterém k uložení nových nastavení tiskového formuláře došlo a na ostatních počítačích, ze kterých se uživatel připojuje, bude nutno vytvořit nastavení nová.

Podání DPH

V tiskových formulářích Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení a Přenesená DPH byl aktualizován číselník finančních úřadů (přibyly územní pracoviště Praha-Východ a Blovice).

Příslušné pracoviště lze v okně možností daného tiskového formuláře od tohoto vydání vyhledat také zadáním čísla územního pracoviště (zadané číslo územního pracoviště se po úspěšném vyhledání změní na původní číslo finančního úřadu).

Formát Elektronického podání Přiznání k DPH verze 16 byl doplněn o číslo územního pracoviště.

Vystavení výrobních zakázek

Funkce vystavení výrobních zakázek nenabízela výrobky a polotovary, které mají nastavenou výrobní strategii Neobjednávat. V tomto vydání je upraveno vytvoření objednacího plánu tak, aby byly zahrnuty i produkty se strategií Neobjednávat, což eliminuje uvedené omezení.

Otevření ceníku nefunguje

V minulém vydání nefunguje otevření detailu ceníku na kartě Obchodní v detailu Kontakt. Chyba je opravena v tomto vydání.

Datum v tiskovém formuláři Předkontace

Do tiskového formuláře Předkontace (agenda Účetnictví) byl přidán tisk data účetního případu.

Kontrola času v datumech dokladů

Do funkce kontroly účetního deníku (menu Agenda/Kontrola deníku... v agendě Účetnictví) přibyla kontrola datumů prvotních dokladů. Pokud je zjištěno, že prvotní účetní doklady obsahují čas v polích Datum, Datum zdanitelného plnění nebo Datum účetního případu, zobrazí se ve výsledcích kontroly následující informace:

"Kontrola hodnoty datum: . . .   Byly nalezeny doklady s chybným formátem data. Chybné doklady vyhledáte a opravíte pomocí funkce Kontrola dat v doplňku Správce databáze."

V tomto případě doporučujeme opravit prvotní doklady pomocí doplňku Správce databáze.

Zpráva pro příjemce a příkazce

V možnostech knihy bankovních příkazů lze nastavit obsah zprávy pro příjemce a příkazce. Po změně výchozích nastavení těchto údajů mohlo dojít v některých případech při vystavování příkazu k chybě "Object doesnt Support this property or method.". Uvedená chyba je odstraněna v tomto vydání.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 27. 2. do 4. 3., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

  • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
  • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
  • Údržba
  • Vložit produkty ze schránky

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.