Souhrn změn ve vydání 20130111

vydání: 20130111 - verze: 14

Přiznání k DPH a nové finanční úřady

Finanční úřady, na které se podává Přiznání k DPH, jsou nově členěny na územní pracoviště a mají nová čísla.

Přiznání k DPH za prosinec 2012 se podává na stávajícím formuláři Přiznání k DPH verze 17. Je však potřeba uvést nový název finančního úřadu. V elektronickém podání musí být uvedeno nové číslo územního pracoviště a nadřízeného finančního úřadu.

V tomto vydání je aktualizovaný tiskový formulář Přiznání k DPH, který obsahuje nový seznam finančních úřadů. Číslo finančního úřadu, které jste používali dosud, bude automaticky aktualizováno na nové číslo. Nastavení oddílu A tudíž nemusíte měnit.

Spolu s aktualizací čísla finančního úřadu se zaktualizuje i nastavení čísla bankovního účtu v sekci Příkaz v okně Nastavení přiznání k DPH. Před odesláním příkazu do banky vám doporučujeme ověřit správnost nového bankovního spojení.

V některém z následujících vydání bude doplněn tiskový formulář Přiznání k DPH verze 18, který se použije pro podání od ledna 2013.

Mzdy – úprava dialogu Nastavení pro rok 2013

V původním vydání s Nastavením roku 2013 chyběla na kartě Daňové zatržení ve sloupci Měsíční uplatnění u daňových zvýhodnění a některých slev na dani (základní, ID 1.-2. stupně, ID 3. stupně, průkaz ZTP/P a student). Oprava je v tomto vydání.

Daň odvede zákazník

Text "Daň odvede zákazník" se nemá zobrazovat pro zdanitelná plnění "Zvláštní režim". V tomto vydání jsou upraveny tiskové formuláře daňových dokladů, na kterých se text chybně zobrazoval.

Odsouhlasení pohledávek ke dni

Tiskový formulář Odsouhlasení pohledávek netiskl správně seznam dokladů po změně data ke dni. Správný seznam dokladů se vytiskl až při opětovném spuštění tisku. V tomto vydání je chyba opravena.

Kontrola číselné řady

V možnostech nastavení číselných řad lze tlačítkem Test zkontrolovat formát čísla. Zároveň se testuje existence záznamu se stejným číslem, aby se předešlo možné duplicitě.

V tomto vydání byla přidána ještě kontrola duplicity formátu číselné řady, která má za cíl odhalit potencionální duplicitu čísel i v případě, že knihy ještě neobsahují záznamy.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 21. 12. do 10. 1., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

  • Zobrazení agendy Deník událostí
  • Zobrazení agendy Sklad
  • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
  • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
  • Údržba

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.