Obecné informace o dialogu Majetek

Dialog „Majetek” zobrazuje základní údaje o majetku: typ majetku, ve které knize je zařazen, popis, umístění a další informace prostřednictvím svých karet.

Tabulka 1: Karty dialogu Majetek. 

KARTY DIALOGU MAJETEK POPIS
Obecné Do karty vyplňujete základní údaje o majetku – druh, popis, výrobce, SK, výrobní číslo, informace o záruce apod.
Daňové odpisy Evidence daňových odpisů.
Účetní odpisy Evidence účetních odpisů.
Obrázek Po zadání cesty k uloženému souboru (např. fotografii) majetku se obrázek zobrazí přímo na kartě. Poklepáním na obrázek jej otevřete ve výchozím prohlížeči.

Podporované grafické formáty

Formát obrázku, který lze použít, záleží na grafických filtrech, které jsou nainstalované v systému daného počítače. Grafické filtry jsou součástí Microsoft Office. Jedná se o volitelnou komponentu, a proto se může lišit množství podporovaných grafických formátů. Obecně lze říci, že platí následující:

  • Na počítači, v jehož systému je nainstalován MS Office, lze použít obrázky ve formátu PNG, GIF, BMP a JPG.
  • Na počítači, v jehož systému je nainstalován pouze MS Access Runtime 2003 (2010) a není nainstalován Office Converter Pack Externí odkaz, je možné použít pouze obrázky ve formátu BMP. Office Converter Pack (2003) lze nainstalovat ze složky Servis\Hotfixy_MSAccess instalačního média – poklepáním na soubor OCONVPCK.EXE.
Souvislosti

Zobrazuje seznam souvisejících dokladů vzhledem k vybranému záznamu Majetek (doklady zařazení, vyřazení, odpisů apod.).

  • Na kartě Souvislosti v detailu Faktury přijaté, Pokladního výdajového dokladu a Interního dokladu naleznete zobrazení Majetek. V zobrazení je uveden seznam majetku (odepisovaného i neodepisovaného), který má vazbu na daný doklad. Dále je uveden druh souvislosti, která byla daným dokladem realizována, jako například Zařazení majetku, Odpis nebo popis technického zhodnocení.
  • Pomocí tlačítka Upravit seznam souvisejících dokladů... můžete přidat doklad.
Deník událostí Zobrazuje evidenci událostí.
Dokumenty Slouží k připojování dokumentů různých souborových formátů k záznamům agend.
Úkoly Využijete ke ke správě úkolů.

 

Související dokument