Obecné informace o dialogu Majetek

Dialog „Majetek” zobrazuje základní údaje o majetku: typ majetku, ve které knize je zařazen, popis, umístění a další informace prostřednictvím svých karet.

Tabulka 1: Karty dialogu Majetek. 

KARTY DIALOGU MAJETEK POPIS
Obecné Do karty vyplňujete základní údaje o majetku – druh, popis, výrobce, SK, výrobní číslo, informace o záruce apod.
Daňové odpisy Evidence daňových odpisů.
Účetní odpisy Evidence účetních odpisů.
Obrázek Po zadání cesty k uloženému souboru (např. fotografii) majetku se obrázek zobrazí přímo na kartě. Poklepáním na obrázek jej otevřete ve výchozím prohlížeči.

Podporované grafické formáty v desktopovém Variu

Formát obrázku, který lze použít, záleží na grafických filtrech, které jsou nainstalované v systému daného počítače. Grafické filtry jsou součástí Microsoft Office. Jedná se o volitelnou komponentu, a proto se může lišit množství podporovaných grafických formátů. Obecně lze říci, že platí následující:

  • Na počítači, v jehož systému je nainstalován MS Office, lze použít obrázky ve formátu PNG, GIF, BMP a JPG.
  • Pro správnou funkci Accessu 2010 je potřeba mít nainstalovaný opravný balíček (Service Pack) 2. Pro vyšší verzi MS Access 2013 Runtime je třeba instalovat opravné balíčky pro Microsoft Access 2013.
  • V případě, že na počítači, v jehož systému je nainstalován pouze MS Access Runtime 2003 Externí odkaz a není nainstalován Office Converter (Compatibility) Pack, je možné použít obrázky pouze ve formátu BMP. Office Converter Pack (2003) lze nainstalovat ze složky Servis\Hotfixy_MSAccess instalačního média – poklepáním na soubor OCONVPCK.EXE (1,69 MB).
Souvislosti

Zobrazuje seznam souvisejících dokladů vzhledem k vybranému záznamu Majetek (doklady zařazení, vyřazení, odpisů apod.).

  • Na kartě Souvislosti v detailu Faktury přijaté, Pokladního výdajového dokladu a Interního dokladu naleznete zobrazení Majetek. V zobrazení je uveden seznam majetku (odepisovaného i neodepisovaného), který má vazbu na daný doklad. Dále je uveden druh souvislosti, která byla daným dokladem realizována, jako například Zařazení majetku, Odpis nebo popis technického zhodnocení.
  • Pomocí tlačítka Upravit seznam souvisejících dokladů... můžete přidat doklad.
Deník událostí Zobrazuje evidenci událostí.
Dokumenty Slouží k připojování dokumentů různých souborových formátů k záznamům agend.
Úkoly Využijete ke ke správě úkolů.

 

Související dokument