Podporované formáty homebankingu

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.


Co je Homebanking?

Homebanking je služba elektronického bankovnictví. S bankou komunikujete prostřednictvím telefonní nebo internetové sítě. Bankovní operace lze provádět v režimu nepřetržitého provozu. Ke komunikaci potřebujete vhodný počítač připojený k internetu a speciální program banky – aplikaci přímého bankovnictví. Tím se homebanking odlišuje od internetového bankovnictví, pro které stačí mít pouze přístup k internetu a znalost uživatelského jména a hesla.

 

Systémy přímého bankovnictví
MultiCash
(formát MT940)
Mezinárodní multibankovní systém přímého bankovnictví, jehož prostřednictvím můžete obsluhovat vaše účty vedené v různých bankách nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. Z toho vyplývá i možný rozsah jeho nasazení. Na jedné straně může být nasazen jako aplikace, která bude obsluhovat jediný běžný účet malé společnosti vedený u jedné banky v České republice a na straně druhé může být nasazen v rozsáhlé podnikové síti nadnárodní korporace, která jím bude schopna obsluhovat své účty vedené v různých měnách u několika domácích i zahraničních bank.
MultiCash pracuje na principu zasílání platebních souborů. V praxi to znamená, že v aplikaci připravujete jednotlivé platební příkazy a ty jsou po autorizaci a přípravě na přenos odesílány do banky jako dávky (platební soubory). Tedy jako hromadné platební příkazy. Pouze na vás je, zda v platební dávce bude jediný platební příkaz nebo jich do dávky umístíte více.
GEMINI  Univerzální vícekanálový systém přímého bankovnictví, nabízející zákazníkům služby prostřednictvím různých komunikačních kanálů. GEMINI umožňuje zpracovávat tuzemské i zahraniční platební příkazy, prohlížet a odesílat výpisy z účtů, zůstatky, kurzovní lístek a vyřizovat žádosti o libovolné informace. Systém se skládá ze společného middleware*, společné administrace a datového spojení do hlavního bankovního systému, bezpečnostních funkcí a různých modulů podle implementovaných komunikačních kanálů. GEMINI nabízí podporu více jazyků a flexibilitu směrem k národním prostředím a zvláštnostem.
ABO
(automatizované bankovní operace)
Systém interního účetnictví a platebního styku České národní banky je zároveň systémem, ve kterém jsou vedeny a spravovány veškeré účty státního rozpočtu. V podstatě se jedná o klíčový software České národní banky, která jej též vyvíjí.

* Middleware je ve své podstatě „lepidlo”, které drží všechny systémy pohromadě tak, aby plnily potřeby businessu.

 

Systém Vario disponuje prakticky všemi „obvyklými” formáty, které jsou součástí programu při zakoupení. U bank obecně podporujeme standardní komunikační formáty, které jsou stabilní, jako např. ABO, GEMINI, MT940 (MultiCash) – naproti tomu formát CSV uvádějí některé banky jako nezávazný (i když někdy jiný způsob komunikace často ani neexistuje). Jelikož se komunikační formáty neustále vyvíjejí, vznikají a zanikají a ne vždy nám banky dají tuto informaci včas na vědomí, doporučujeme při výběru banky prověřit aktuální stav námi uváděného formátu. Je-li pro vás důležité homebankingové zpracování, doporučujeme při výběru banky a jejího homebankingu tento aspekt zvážit.

Není-li v seznamu podporovaných bank níže vaše banka, rádi formát doplníme. Nově vznikající nebo nestandardní formáty podporujeme v rámci placených služeb.

Homebankingové komunikační formáty pro import výpisů (podporované Variem)

Každá banka podporuje výměnu v určitém formátu. Ve Variu je k dispozici průvodce importem výpisů, do něhož můžete přidávat moduly pro formáty jednotlivých bank. Pro každý bankovní účet lze nastavit profil, který určuje druh a parametry nastavení Homebankingu.

Průvodce načtením výpisů z banky spustíte výběrem příkazu Agenda(Nástroje agendy)/Homebanking – import výpisů…

Podporované formáty importů výpisů

Banka Kód banky Formát souboru Podporovaná přípona souboru
Citibank Europe plc 2600 Vlastní formát (CitiBusiness, Citidirect) (*.csv); (*.txt)
Česká spořitelna a.s. 0800 ABO (BUSINESS 24 Databanking) (*.gpc) 
Československá obchodní banka a.s. 0300 ABO (*.gpc)
MONETA Money Bank, a.s. 0600 Vlastní formát (*.vyp) 
ING Bank Slaski S.A (PL)   MultiCash (*.sdf); (*.sta | *.mta)
Komerční banka a.s. 0100 Vlastní formáty KM, KM Best (*.gpc); (*.okm)
Raiffeisenbank a.s. 5500 ABO, Gemini, MultiCash  (*.gpc); (*.sdf); (*.sta | *.mta)
Sparkasse DE 8505 MultiCash (*.sdf); (*.sta | *.mta)
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2700 ABO, Gemini, MultiCash (*.gpc); (*.sdf); (*.sta | *.mta); (*.txt)

Česká národní banka

Plugin ABO-K, s jehož pomocí profil načte výpisy importované z aplikace ČNB ABO-K ve formátu FV5, je licencované (placené) řešení, které jsme integrovali s programem Vario.

0710 ABO-K (FV5) (*.vyp) 
+ všechny ostatní banky, které podporují formát ABO, MultiCash nebo Gemini.

 

Specifikace formátů některých bank (importy)
MultiCash (MT940)

Ve formátu MultiCash má každá banka vlastní formát řádku s tuzemskými informacemi. Zde je potřeba vyzkoušet, zda jsou tyto informace ve formátu, se kterým funkce pro import výpisů v software Vario spolupracuje.

Například Citibank kromě svých standardních formátů Citibusiness a Citidirect používá i MT940. Bohužel tento formát má detaily tuzemské platby (pole :86:) v jiném formátu než ostatní banky. Přesto Vario "umí" načíst výpisy ve formátu MT940 tak, aby tuzemské platební informace (variabilní symbol) byly načteny i pro tuto banku. Protože z výpisu nelze jednoznačně určit, že jde o výpis ze Citibank, musí být v případě, že se jedná o soubor MT940 ze Citibank, profil načítání výpisů pojmenován Citibank.

Variabilní symbol a MT940 Kontrola příkazů pro formát MT940 akceptuje ve variabilním symbolu také text (0 až 10 znaků, běžně se používá pouze číslo 10 znaků). Formát MT940 nezná údaj Variabilní symbol. Variabilní symbol se předává pomocí ostatních údajů (poznámka) a proto na obsahu nezáleží. Musíte ovšem zvážit, jestli je příjemce schopen Variabilní symbol obsahující text akceptovat.
Homebanking MT940 a přípona souboru V možnostech importu (v profilu) výpisů pro homebanking ve formátu MT940, jsou povoleny sobory s příponou STA, MTA. Nastavit lze i další přípony, jako například TXT (příponu TXT používá pro výpisy ve formátu MT940 Oberbank).

 


 

Homebankingové komunikační formáty pro export příkazů (podporované Variem)

Každá banka podporuje výměnu v určitém formátu. Ve Variu je k dispozici průvodce exportem příkazů, do něhož můžete přidávat moduly pro formáty jednotlivých bank. Pro každý bankovní účet lze nastavit profil, který určuje druh a parametry nastavení Homebankingu.

Průvodce odesláním příkazů do banky spustíte výběrem příkazu Agenda(Nástroje agendy)/Homebanking – odeslání příkazů…

Podporované formáty exportů příkazů

Banka Kód banky Formát souboru Podporovaná přípona souboru
Citibank Europe plc 2600 Vlastní formát (CitiBusiness, Citidirect) (*.txt); (*.imp)
Česká spořitelna a.s. 0800 ABO (BUSINESS 24 Databanking) (*.kpc)
Československá obchodní banka a.s. 0300 ABO (*.kpc)
MONETA Money Bank, a.s. 0600 Vlastní formát (*.txt)
Komerční banka a.s. 0100 Vlastní formáty KM, KM Best (*.kpc); (*.ikm)
Raiffeisenbank a.s. 5500 ABO, Gemini, MultiCash (*.kpc); (*.p*); (*.cfd | *.cfa)
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2700 ABO, Gemini, MultiCash (*.kpc); (*.p*); (*.cfd | *.cfa)
    SEPA verze
pain.001.001.03
 
Česká národní banka
Plugin ABO-K, s jehož pomocí profil předává elektronicky podepsaná data do aplikace ČNB ABO-K ve formátu FS5, je licencované (placené) řešení, které jsme integrovali s programem Vario.
0710 ABO-K (FS5) (*pla) 

 

Specifikace formátů některých bank (exporty)
Komerční banka – příkaz Plugin KB BEST (IKM)

V pluginu, v nastavení exportu příkazu, je možnost volby „pobočky” pro zamezení případné duplicity v případě, že v jeden den se exportuje z více poboček na různé účty. Nastavení použijte jen v případě potíží s exportem z bankovního účtu, který sdílí jednu společnou číselnou řadu s více sesterskými firmami v rámci např. holdingu. Jestliže pole nevyplníte, zůstane zachována původní funkčnost.

  • Do pole „Pobočka” lze zadat maximálně 2 znaky. Povolena jsou jen čísla a znaky abecedy bez diakritiky.
  • V poli „Pobočka” Vario kontroluje jen délku, korektnost formátu zkontroluje až při vytvoření nového čísla dle číselné řady. Pokud by formát korektní nebyl, nežádoucí znaky odstraní.
Plugin Možnosti formátu KB BEST
Komerční banka – Homebanking BEST – platby SEPA

V položce zahraničního bankovního příkazu v poli Plátce poplatků je možné vyplnit hodnotu SEPA. Tato hodnota znamená, že se jedná o platbu SEPA. SEPA platba je europlatba, která by měla mít levnější poplatek.

Pravidla pro SEPA platbu jsou: zadaný účet ve formátu IBAN, zadaný BIC kód banky a měna EUR. Poplatky v případě SEPA platby jsou SHA (sdílené). Částka je připsána na účet příjemce ve výši odeslané částky. Poplatky se strhávají vždy samostatně. V současné době má význam nastavit SEPA platbu pouze tehdy, pokud používáte homebanking KB ve formátu BEST. (Poznámka: Od 1. 2. 2016 začal platit jediný formát SEPA platba pro elektronické platby v eurozóně a bankách, které tento formát podporují.).

Komerční banka – Homebanking BEST

Pro formát souboru BEST platí, že všechna textová pole v bankovním příkazu vytvořeném pluginem Prikazy_KB.mda jsou zkontrolována. Česká diakritika i většina zahraničních diakritických znaků se převede na znaky bez diakritiky a středník je nahrazen čárkou. Zbylé se znovu zkontroluje a pokud se nejedná o SWIFT znak, je odstraněno.

Povolené SWIFT znaky jsou:

  •  abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789/-?:().,'+
    • ( první znak je mezera)
    • (jiné znaky než vyjmenované nejsou použity)
Export příkazů do Citibank Europe plc Při exportu příkazů do Citibank jsou odstraněny z textových poznámek znaky, které nejsou povoleny specifikací SWIFT.
Bankovní příkazy Tatra banka, a.s. Jestliže používáte plugin „Příkazy SEPA” a volbu pain.001.001.03 – Tatra banka, a.s., doporučujeme, abyste v případě, kdy se nevyplňuje BIC do kódu banky (v položkách), namísto BIC napsali „NOTPROVIDED” (bez uvozovek). Text NOTPROVIDED lze zapsat i do šablony sloužící k vyplnění nové položky příkazu.
Příkazy pro Oberbank AG s pluginem MT940

V pluginu MT940 lze nastavit číslování příkazů v rámci souboru, nebo podle celkového počtu příkazů.

  • Pokud je volba Číslování příkazů CheckBox - Zatržítko Omezit na soubor zaškrtnutá, příkazy se budou číslovat od 1 v rámci každého souboru.
  • Jestliže volbu nevyberete, dosadí se hodnota jako doposud (v uvedeném obrázku bude příští příkaz začínat 13).
  • Výchozím nastavením je číslování příkazů podle „Pořadí celkem”.
Volba Číslování příkazů, Omezit na soubor v možnostech pluginu MT940
Obrázek: Volba Číslování příkazů › Omezit na soubor v možnostech pluginu MT940.

 

Související dokumenty