Strukturovaný kusovník (Kusovníky)

Abyste nemuseli kusovníky a operace rozepisovat po jednotlivých záznamech, modul Výroba, v obou agendách – Kusovníky i Operace, nabízí dvě funkce k zadávání postupu výroby:

  1. Strukturovaný kusovník
  2. Zadávání postupů a kusovníků

Strukturovaný kusovník

→ Funkci spustíte z menu Agenda/Strukturovaný kusovník.

Dialog Strukturovaný kusovník - zadání výrobku, datumu a dalších voleb

Obrázek 1: Okno Strukturovaný kusovník.

 

Tabulka 1, obr. 1: Popis okna Strukturovaný kusovník.

Výrobek ComboBox - Nabídka Výrobek, který byl označen v zobrazení tabulky agendy. Výrobek, jehož strukturovaný kusovník chcete zobrazit, lze též vybrat ze seznamu pole.
Varianta ComboBox - Nabídka Ze seznamu vyberte variantu, jejíž strukturovaný kusovník chcete zobrazit (pokud je výrobek variantní).
Varianta Slouží pro výběr z více variant výrobku (pomocí dialogu Varianty výrobku).
Datum Dialog Kalendář V dialogu Kalendář zvolte datum, pro které chcete zobrazit strukturovaný kusovník.
CheckBox - Zatržítko Jen schválené K výrobku zobrazí jen operace schválené pro použití (operace vyhovující požadavkům systému).
CheckBox - Zatržítko Zobrazit operace  K výrobku zobrazí všechny definované operace včetně komponent (produktů).

Jestliže nevyberete ani jednu z voleb Jen schválené a Zobrazit operace, následující dialog Strukturovaný kusovník zobrazí k vybranému výrobku pouze komponenty (produkty).

 

CheckBox - Zatržítko Vždy rozbalovat strukturovaný kusovník

Volba umožňuje kompletní rozbalení stromu kusovníku (v následujícím dialogu). Volba se ukládá do možností Varia na uživatele a celý profil. Do možností Varia jsou ukládány i ostatní výběry "Jen schválené" a "Zobrazit operace".

Vlastnosti:

  • Při úpravě vazby nebo operace proběhne aktualizace stromu a návrat na původní pozici, ze které se otevíral detail záznamu.
  • Pokud v úvodním dialogu zvolíte automatické rozbalení stromu, strom se po úpravě vazby nebo operace celý rozbalí.
  • Jestliže nezvolíte automatické rozbalení, rozbalená zůstane pouze jedna větev stromu, ve které je původně upravovaný záznam. Zbytek stromu se zabalí.
  • Při editaci detailu kusovníku neproběhne aktualizace vždy, ale pouze tehdy, změní-li se některá ze zobrazovaných hodnot ve strukturovaném kusovníku, nebo při změně čísla operace.
Tlačítko OKZavřít Potvrdit volbu nebo ji zrušit.

 

→ Na základě zadaných údajů (obr. 1) a po klepnutí na tlačítko OK systém zobrazí strukturovaný kusovník pro zvolený výrobek (obr. 2).

Dialog Strukturovaný kusovník - struktura vazeb mezi výrobkem, komponentami a operacemi

Obrázek 2: Dialog Strukturovaný kusovník. Data jsou zobrazována ve stromové (grafické) struktuře, takže vidíte všechny úrovně vazeb produktů a operací.

 

Tabulka 2, obr. 2: Popis dialogu Strukturovaný kusovník.

Otevřít strukturu + Zavřít strukturu - Kliknutím na Otevřít strukturu + rozbalíte seznam komponent. Kliknutím na Zavřít strukturu - seznam sbalíte.
Rozbalit / Sbalit Ovládají stromovou strukturu kusovníku.
Otevřít produkt Poklepáním na položku otevřete detail záznamu Produkt, stejného výsledku dosáhnete označením položky a klepnutím na tlačítko Otevřít produkt.
Nový produkt Založení nového produktu do katalogu z agendy Kusovníky.
 
Otevřít vazbu  Vybrané komponentě výrobku otevřete kusovníkovou vazbu, tzn. dialog Kusovník, ve kterém lze editovat vlastnosti této vazby.
Nová vazba Pokud zatrhnete volbu Zobrazit operace v předchozím dialogu, jsou k dispozici tlačítka Nová vazba a Nová operace. Tím je umožněno zadávat technologické postupy i rozpisku přímo z dialogu Strukturovaný kusovník – úplně stejně jako v případě funkce Zadávání postupů a kusovníků. Po vložení nových údajů jsou data v tabulce automaticky obnovována.
Odstranit vazbu Odstraní vybranou vazbu.
 
Otevřít operaci Tlačítkem nebo poklepáním na typ operace otevřete detail záznamu Operace.
Nová operace Založí nový záznam Operace.
Odstranit operaci Odstraní vybraný typ operace.
 
Kopírovat do jiného výrobku Klepnutím na tlačítko otevřete okno Kopírování výrobku, které zobrazuje zdrojový a cílový výrobek. Ve spodní části jsou volby, díky kterým si můžete vybrat, jestli chcete kopírovat kusovníky nebo operace. Kopírovací funkce přenáší všechny údaje kusovníků a operací (viz též Zadávání postupů a kusovníků) .
Tlačítko Zavřít Ukončí dialog (bez provedení změn).

 

Související dokumenty