Vygenerovat doklady (Evidence smluv)

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Vystavení dokladů

Tento dokument navazuje na dokument Práce s dialogem Smlouva.

Předpokládá se, že v dialogu Smlouva již máte vyplněné karty Obecné a Položky a vygenerovali jste kalendář, podle kterého se funkcí Vygenerovat doklady… vystavují doklady s místem plnění Tuzemské plnění v poli DPH doklad. Pokud potřebujete ze smlouvy generovat přijaté doklady od dodavatele neplátce DPH, vystaví se v tomto případě přijaté nedaňové doklady.

 

 • Volbou příkazu z  nabídky Nástroje agendy (nebo z menu Agenda)/Vygenerovat doklady… otevřete dialog Vytvoření dokladů (obr. 1).

Dialog Vytvoření dokladů

Obrázek 1: Dialog Vytvoření dokladů. Poklepáním na identifikátor smlouvy nebo kontaktu otevřete detail záznamu. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit, pro položku zobrazit výdejky nebo zakázky k fakturaci.

 

Tabulka 1, obr. 1: Volby k vytvoření dokladů.

Pole/Funkce Popis
Vystavit doklady k datu V poli vyberete Dialog Kalendář datum, ke kterému budou vystaveny doklady. V tabulce okna Vytvoření dokladů se nabídnou smlouvy, které jsou platné k tomuto datu (datum je nižší, než datum v poli Datum ukončení na kartě Obecné dialogu Smlouva, případně nižší, než datum v poli platnost do na kartě Položky).
Seskupovat do jednoho dokladu CheckBox - Zatržítko zajistí, aby se položky se shodou v polích popsanou v dialogu (obr. 1) seskupily do jednoho dokladu.
Seskupovat za smlouvu CheckBox - Zatržítko zajistí, že položky budou seskupeny do jednoho dokladu za číslo dokladu v evidenci smluv.
Zobrazit vytvořené doklady CheckBox - Zatržítko zajistí otevření okna Vystavené doklady pro tisk, náhled a otevření vystavených dokladů.
Načíst aktuální kursy CheckBox - Zatržítko je vhodné zaškrtnout pokud obchodujete v cizí měně.
Číslo smlouvy je variabilní symbol Pokud je volba CheckBox - Zatržítko – číslo smlouvy je variabilní symbol (dokladu).
Datum vystavení bude dnešní datum Pokud je volba CheckBox - Zatržítko – datum vystavení dokladu bude dnešní datum.

 

 • Klepnutím na tlačítko Načíst se do tabulky načtou položky k fakturaci ze všech knih k zadanému datu.
 • Klepnutím na tlačítko Načíst doklady z vybraných knih... lze načítat doklady pouze z vybraných knih.

 Věnujte pozornost funkci Automaticky generovat kalendář v možnostech nastavení knihy agendy Evidence smluv.

 • Tlačítkem Vybrat vše vyberete všechny položky. Jednotlivé položky označte CheckBox - Zatržítko ve sloupci Vystavit.
 • Tlačítkem Zavřít opustíte dialog, doklady vystaveny nejsou, nastavení je uloženo.
 • Tlačítkem Vystavit doklady spustíte automatické generování dokladů dle nastavených pravidel.

 

Vytvořené doklady naleznete v polích sloupce Číslo vystaveného dokladu v dialogu Kalendář (obr. 2).

Dialog Kalendář s termíny plateb a vystavenými doklady

Obrázek 2: Dialog Kalendář.

Přidat nebo odebrat vazbu na doklad v kalendáři

 • Z místní nabídky nad položkou vyvoláte funkce Přidat vazbu a Odebrat vazbu s možností zadat nebo odebrat doklad ke konkrétní položce platby (obr. 2).
 • Vazbu lze přidat na vydané doklady (faktury vydané, zálohy vydané a pokladní příjmové doklady) a na přijaté doklady, pokladní výdajové doklady, zakázky a interní doklady.
 • Nabídku typů dokladů v seznamu dialogu Zadejte číslo vazebního dokladu ovlivňuje druh agendy v poli Agenda na kartě Položky v detailu záznamu Smlouva. Výjimkou je agenda Pokladna, ke které byste měli vybrat také knihu a v poli Doklad upřesnit, zda se jedná o příjmové nebo výdajové pokladní doklady.

 

Kalendář s vystavenými doklady zobrazíte k položce smlouvy kliknutím na tlačítko Zobrazit kalendář. Tlačítko je dostupné z dialogu Smlouva (obr. 3).

Dialog Smlouva, karta Položky, podřízená záložka Seznam

Obrázek 3: Dialog Smlouva, karta Položky, podřízená záložka Seznam.

 

Poznámky

 • Pokud chcete zadávat položky v kalendáři ručně bez generování výše popsaným postupem, zrušte zatržítko funkce Násobit cenu intervalem v dialogu Smlouva, Karta Položky – záložka Detail – podřízená karta Obecné.
 • Sloupec Varianta bude v položkách vygenerovaných dokladů zobrazen tehdy, pokud je na doklad vložen alespoň jeden produkt používající varianty, jinak zůstane skrytý.

Zobrazení Smlouvy k dokladu

V agendě Vydané doklady – v detailu dokladu Faktura na kartě Souvislosti – naleznete zobrazení Smlouvy k dokladu Přepínač polí a výběr z nabídky. Pokud byla faktura vygenerovaná v agendě Evidence smluv, k dokladu uvidíte související smlouvy s hodnotami v polích sloupců „Číslo dokladu” (identifikátor Smlouva), „Číslo smlouvy”, „Firma”, „Datum”, „Začátek platnosti” a „Datum ukončení”.

 

Související dokumenty