Metody přepočtů ceníků

Jakými způsoby můžete přepočítávat ceníky?

Přepočítávat můžete Výchozí ceníky, Počítané a Počítané pro vybrané produkty.

Ceníky lze přepočítávat buď jednotlivě po ceníku, nebo hromadně, ale to lze pouze u počítaných ceníků.

 

Přepočítat lze Jednotlivě Hromadně
ceníky  
Výchozí ano ne
Počítané ano ano
Počítané pro vybrané produkty ano ano

Postup pro přepočítání jednotlivého ceníku Výchozího

Pokud si zvolíte k přepočítání Výchozí ceník, je třeba jej přepočítat uživatelsky.

Poklepejte na název ceníku (modrý identifikátor), otevřete jeho detail a na kartě Ceník klepněte na tlačítko Upravit…

 

Období platnosti cen

Máte na výběr ze tří variant:

A) Neměňte období platnosti a přepočtěte jen cenu (pokud nechcete evidovat předchozí platnost, tj. historii vývoje cen, přepište původní platnost – viz C).

B) Pokud potřebujte evidovat předchozí platnost cen, vytvořte nové období.

C) Změnit stávající období platnosti.

 

Produkty v ceníku

A) Nenačítejte produkty.

B) Jestliže vytvoříte nové období platnosti cen, v dalším okně Produkty v ceníku můžete zvolit například Přidat produkty z předcházejícího období (případně z Katalogu).

 

Výpočet ceny

A) i B) Zvolte položku Ceny vypočítat z ceny produktů uvedené v ceníku (z nabídky vyberte ceník, který aktuálně upravujete). Zvolte platnost cen tohoto ceníku k požadovanému datu. Cenu potřebujete navýšit o 10 %, proto zapište do vzorce pro výpočet ceny:

 

Cena = Ceníková cena x 1,1 / (Kurs 1 / Množství měny 1)

 

Tak zajistíte, že ceny v novém období platnosti ceníku budou vycházet z cen z předcházejícího období a zároveň budou navýšené o deset procent.

 

Ceny zaokrouhlete a klepněte na tlačítko Dokončit.

A) Byla přepsána původní platnost a naleznete ji na kartě Ceník v rolovacím seznamu pole Ceny platné.

B) Pokud je nově zadané období platnosti cen v kolizi s již existujícím, opravte jej nebo využijte doporučený návrh změn dat. Vytvořilo se nové období platnosti Výchozího ceníku a naleznete jej na kartě Ceník v rolovacím seznamu pole Ceny platné. Pokud si uchováváte starší data platnosti, máte tak k dispozici historii vývoje cen včetně počtu produktů obsažených v konkrétním období.

 

Postup pro přepočítání jednotlivého ceníku Počítaného

Ceníky počítané se přepočítávají pomocí tlačítka Přepočítat…

  • Poklepejte na název ceníku (modrý identifikátor), otevřete jeho detail a na kartě Obecné klepněte na tlačítko Přepočítat… (pokud potřebujete změnit parametry přepočtu ceníků, klikněte na tlačítko Vzorce výpočtu...)
  • Po klepnutí na na tlačítko Přepočítat… vyberte z nabídky počítaných ceníků zaškrtnutím ceník, který chcete přepočítat. Systémem bude zaškrtnutý aktuálně ten, který právě přepočítáváte.
  • V dalším dialogu zvolíte, z jakého data se mají ceny vzít (z výchozích nadřízených ceníků, ze kterých počítáme tento ceník). Poté zvolte novou platnost cen pro vytvářený (podřízený) ceník. Klepněte na tlačítko Přepočítat.
  • Na kartě Ceník v rolovacím seznamu pole Ceny platné se zobrazí nová platnost přepočítaného ceníku včetně počtu produktů.

Stejným postupem přepočítáte Počítaný ceník pro vybrané produkty.

Postup pro hromadné přepočítání ceníku Počítaného

  • Ceníky počítané můžete přepočítávat i hromadně pomocí tlačítka Přepočítat počítané ceníky…
  • Na kartě Nákupní nebo Prodejní označte konkrétní ceník a klepněte na tlačítko Přepočítat počítané ceníky…
  • V seznamu všech počítaných ceníků označte ty, které chcete přepočítat.
  • V dalším dialogu zvolíte, z jakého data se mají ceny vzít (z výchozích nadřízených ceníků, ze kterých hromadně počítáme tyto ceníky). Poté zvolte novou platnost cen pro všechny vytvářené (podřízené) ceníky. Klepněte na tlačítko Přepočítat.

Poznámka

Funkce pro přepočet ceníků aktualizuje jen ty položky ceníku, které byly při přepočtu změněny, což je vhodné zejména při replikaci ceníků na webových obchodech (přenášejí se pouze změněné položky).

Závislosti ceníků

Tlačítko Závislosti ceníků otevře okno se strukturou nadřízených a závislých ceníků. Označením nadřízeného (výchozího) ceníku automaticky označíte jeho všechny závislé ceníky směrem dolů, které chcete vybrat pro hromadný přepočet. To je vhodné v situaci, kdy si individuálně přepočítáte jeden výchozí ceník a následně je nutné přepočítat všechny jeho podřízené (závislé) ceníky. Pokud tedy používáte rozsáhlou strukturu ceníků, doporučujeme tento dialog používat.

 

Související dokumenty