Firmy spravované systémem Vario a oprávnění

V dialogu Možnosti Vario – v sekci Firmy (obr. 1) – můžete zakládat vedle Naší firmy ještě další firmy (účetní jednotky), jejichž data budete v systému Vario zpracovávat. Pokud jich založíte více, vytvoříte seznam firem, který se zobrazuje v tabulce dialogu (obr. 1). Tabulkové zobrazení firem umožňuje řadit firmy podle názvu nebo podle čísla dat a pracovat s nimi pomocí příkazů tlačítek vpravo.

Možnosti Vario / Firmy

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario – Firmy. Pomocí místní nabídky lze firmy filtrovat a řadit, v tabulce skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

TLAČÍTKO POPIS FUNKCE (obr. 1, 2)
Přidat… Klepnutím na tlačítko založíte novou firmu pomocí průvodce založením firmy (obr. 2).
  Klepnutím na příslušné tlačítko můžete s vybranou firmou provádět další operace:
Duplikovat… Uživatelé s oprávněním Správce systému mohou zdvojovat libovolnou existující firmu.
Přejmenovat… Pomocí dialogu můžete změnit název vybrané firmy.
Převod na SQL… Popisujeme níže. (Ukončení podpory programu Vario 14 na MDB)
Odstranit Pozor, NEVRATNĚ odstraní vybranou firmu a její data ze systému Vario!

 

 • Klepnutím na tlačítko Přidat (obr. 1) otevřete dialog (obr. 2), který vás krok za krokem provede založením nové firmy do systému Vario. Postup naleznete v článku nápovědy Průvodce založením firmy.

Dialog Průvodce založením firmy

Obrázek 2: Dialog Průvodce založením firmy.

 

Oprávnění k firmě (použití firmy a správce firmy)

Oprávnění k použití firmy

Oprávnění správce pro konkrétní firmu (data)

 • V možnostech nastavení lze nastavit oprávnění pro Správu Varia. Toto nastavení platí pro celý profil. Problém může nastat v situaci, kdy v daném profilu existuje více firem a je potřeba mít ke každé firmě jiného správce. Pro takový případ máte k dispozici možnost nastavit oprávnění Správce firmy (obr. 3).
 • Jestliže vám vyhovuje, že jeden správce spravuje všechny firmy, není potřeba "mít ke každé firmě jiného správce". Pouze pokud chcete mít jiného správce ke každé firmě, potom můžete oprávnění nastavit tak, že určíte správce k jednotlivým firmám.
 • Oprávnění Správce firmy naleznete v sekci Oprávnění k firmě (obr. 3).
 • Natavení funguje jako dodatečné oprávnění k oprávnění Správce. Pokud uživatel nemá oprávnění Správce Varia, kontroluje se ještě oprávnění Správce firmy. Pokud je oprávnění Správce firmy uživatele nastaveno, může uživatel spravovat nastavení aktuální firmy. Pokud není nastaveno oprávnění k firmě, platí nastavení oprávnění pro Správce Varia (zde tedy neplatí pravidlo "není nastaveno oprávnění - oprávnění mají všichni").

Správce firmy nemá přístup k nastavením týkající se profilu: přidávání / mazání firem, uživatelů a skupin. Tzn., že nemá oprávnění pro nastavení oprávnění u ostatních jednotek, globálního oprávnění správce Varia, seznamu uživatelů Varia a skupin uživatelů Varia.

Oprávnění na úrovni profilu

 • Vario (Správce systému)
 • Oprávnění k modulu (Použití modulu)
 • Oprávnění k doplňku pro profil (Použití doplňku, Změna nastavení doplňku)
 • Oprávnění k firmě (Použití firmy, Správce firmy)

Poznámka

 • Oprávnění k firmě se chová jako nastavení pro firmu, protože je vázané na název firmy.
 • Doplněk má analogické opravnění i pro firmu.
 • Všechna ostatní oprávnění jsou definovaná pro firmu.

Pokud necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění..

Pokud si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Dialog Možnosti Vario a Oprávnění k firmě

Obrázek 3: Dialog Možnosti Vario a Oprávnění k firmě.

Převod dat na SQL server

Tlačítko Převod na SQL... (obr. 1) otevře okno průvodce založením firmy (obr. 4) s volbami Radio button - Přepínač:

 • Převést stávající data zvolených firem z file serveru (souborů mdb) na SQL server
 • Převést libovolnou mdb databázi na SQL server (bude vyžadována cesta k CFG souboru)

Pracovat s těmito funkcemi doporučujeme pouze správcům systému, pro které jsme připravili podrobný dokument v administrátorské sekci nápovědy Založení dat na SQL server (/Průvodce převodem dat nebo databází).

Dialog Průvodce založením firmy s volbami převodu dat na SQL server

Obrázek 4: Dialog Průvodce založením firmy s volbami převodu dat na SQL server.

 

Související dokumenty