Zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu (moderní vzhled)

Formáty zobrazovaných dat

V tabulce agendy můžete zobrazovat odlišné pohledy na data pomocí tzv. zobrazení ve formátu:

Datový list datového listu,

Formulář formulářového zobrazení,

Kontingenční tabulka kontingenční tabulky (KT),

Kontingenční graf kontingenčního grafu (KG).

Je-li to umožněno, přepínat mezi nimi lze pomocí ikon umístěných ve skupině Zobrazení formuláře na kartě FORMÁT.

Moduly s kontingenčními grafy a tabulkami

Práce s KT a KG je ve Variu omezena na prohlížení a úpravy existujících zobrazení v modulech systému Vario:

Poznámka

Kontingenční tabulky a grafy ve Variu nejsou podporovány od verze MS Access 2013. Seznam položek k výběru zobrazení dat formou kontingenční tabulky nebo grafu v takovém případě menu Zobrazení nenabízí.

Pás karet

Pás karet je navržen tak, aby usnadňoval a urychloval vyhledávání příkazů potřebných k provedení pracovní činnosti. Příkazy jsou uspořádány v logických skupinách, které jsou společně soustředěny pod jednotlivými kartami. Každá karta odpovídá určitému typu činnosti. Tyto činnosti jsou rozděleny do skupin. Ve skupině vyberete konkrétní položku. Z nabídek vybíráte požadované příkazy, které popisuje dokument Zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu (klasický vzhled).

  • Pás karet můžete minimalizovat tlačítkem Minimalizovat pás karet (Ctrl+F1) (Ctrl+F1), abyste získali více místa na obrazovce. V takovém případě se na pásu karet zobrazí pouze názvy karet.
  • Vario Backstage otevřete kdykoliv z prostředí aplikace kliknutím na kartu  Soubor 

KONTINGENČNÍ TABULKA (KT)

Kontingenční tabulka slouží k analýze dat uchovávaných v databázových tabulkách. S pomocí KT můžete v programu Vario získat například přehledy prodejů, zobrazit pohledávky dle splatnosti nebo kontrolovat čas vztažený k zakázce. Svou roli při práci s KT může rovněž hrát to, jestli si chcete kontingenční tabulku prohlížet na obrazovce nebo ji potřebujete vytisknout.

Karta KONTINGENČNÍ TABULKA

Obrázek 1: Příkazy a funkce seskupené na kartě KONTINGENČNÍ TABULKA.

KONTINGENČNÍ GRAF (KG)

Kontingenční graf zobrazí data z kontingenční tabulky ve formě grafu. Můžete zobrazit různé úrovně podrobností nebo určit rozložení přetažením polí a položek či zobrazením a skrytím položek v rozevíracích seznamech pro pole. Uspořádání KG je možné změnit stejně jako uspořádání KT. Pole do grafu přidáte jejich přetažením ze seznamu polí KG. Chcete-li pole následně odstranit, přetáhněte jej mimo graf. Pokud chcete zobrazení omezit na určité položky pole, vyberte patřičné položky v rozevíracím seznamu pole.

Karta KONTINGENČNÍ GRAF

Obrázek 2: Příkazy a funkce seskupené na kartě KONTINGENČNÍ GRAF.

 

Navazující dokumenty