Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)

Způsob, jakým dodavatel plní vaše objednávky, ovlivňuje při příjmu zboží výběr z funkcí průvodce.

 

A) První funkci Vystavit příjemky k objednávkám → Podle dodavatele a produktů... zvolte, pokud dodávka zboží obsahuje položky z více objednávek a navíc některé položky plní dodavatel jen částečně. Průvodce zobrazí od konkrétního dodavatele ze všech vystavených objednávek položky, které jsou nepřijaté. Nemusíte tak procházet jednotlivé objednávky, vyhledávat konkrétní položky a ručně u nich měnit množství a stav. Pomocí průvodce naskladníte jen ty produkty, které chcete přijmout, ponecháte nebo změníte množství a vystavíte doklad.

 

B) Druhou funkci Vystavit příjemky k objednávkám → Podle objednávek... vyberete, pokud se dodávka zboží shoduje s vašimi objednávkami. Předpokládá se, že s dodávkou zboží obdržíte dodací list, ve kterém je uvedeno číslo vaší objednávky. V průvodci jednoduše vyberete odpovídající objednávku ze seznamu a jestliže je plnění kompletní, vyřídíte celou objednávku naráz. V opačném případě upravíte množství na položce a vystavíte doklad.

A) Vystavit příjemky k objednávkám podle dodavatele a produktů

Máte množství vystavených objednávek pro jednoho dodavatele, který dodává objednané zboží z různých objednávek a některé položky plní pouze částečně. Spustíte průvodce Příjem objednávek a tohoto dodavatele vyberete ze seznamu. V tabulce průvodce uvidíte všechny objednané produkty od dodavatele. Zatržítkem v poli sloupce Přijmout potvrzujete dodání objednaných produktů. V poli sloupce Množství přijmout zapisujete skutečně dodané množství. Je-li jeden druh produktu objednán několika objednávkami, průvodce navrhne plnění z více objednávek.

 

Funkce Vystavit příjemky k objednávkám Podle dodavatele a produktů řeší 3 situace:

 1. Dodané množství je stejné jako objednané: objednávku kompletně vyřídíte.
 2. Dodané množství je menší než objednané:

a) nedodané dorazí příště, zbytek ponecháte na objednávce (částečné plnění)

nebo

b) plnění zbylého množství již neproběhne, objednávku označíte jako vyřízenou.

 1. Dodané množství je větší než objednané: objednávku kompletně vyřídíte a produktu se naskladní více.

 

 1. Příjem je stejný jako objednané množství

Postup

Z menu Nástroje agendy(Agenda)/Vystavit příjemky k objednávkám Podle dodavatele a produktů... otevřete dialog Objednávky – Příjem objednávek (obr. 1).

 • Z nabídky pole Dodavatel vyberte Přepínač polí a výběr z nabídky konkrétní kontakt.
 • V poli Dodavatel lze používat standardní vyhledávací nástroje jako v dokladu pro pole Kontakt:
  • Rozbalovací pole Dodavatel se podle uživatelem zadaného textu přepíná na seznam "IČ" nebo "Kontaktů".
  • Poklepáním do prázdného pole nebo klepnutím na tlačítko  lze kontakt vyhledat pomocí dialogu Najít (Ctrl+F s kurzorem v poli).
  • Poklepáním na identifikátor kontaktu nebo na tlačítko Horní index otevřete detail záznamu dodavatele.
 • Jestliže máte k tomuto kontaktu vytvořené objednávky s nepřijatými položkami, v tabulce průvodce se zobrazí jednotlivé položky ze všech evidovaných objednávek (za všechny roky).
 • Ve sloupci Přijmout označte zaškrtnutím Zatržítko položku k příjmu.
 • Všimněte si, že stejné množství v poli sloupce Množství přijmout se vyplnilo automaticky.
 • Sloupec Jednotky informuje, v jakých jednotkách zadáváte množství k naskladnění.
 • V sekci Možnosti vystavení příjemky Přepínač polí a výběr z nabídky nastavte rok, do kterého se má příjemka vystavit a vyberte knihu, do které bude příjemka vystavena. Pokud knihu nevyberete a používáte knih několik, systém se dotáže, do které má příjemku vystavit. Je-li k objednávkám nastavena související kniha příjemek, dotázáni nejste, systém doplní knihu podle první objednávky.
 • Klepněte na tlačítko Přijmout (obr. 1).
  • Přijímaný produkt naskladníte ve stejném množství, jako bylo požadováno na objednávce.
  • Systém vystaví a otevře skladový doklad – příjemku.
  • Na Příjemce, na kartě Obecné, v poli Objednávky je uveden identifikátor (případně více identifikátorů) splněné objednávky.

Dialog Příjem objednávek a příjem stejného množství, které bylo na objednávce. Poklepáním na modrý identifikátor názvu produktu zobrazíte jeho detail.

Obrázek 1: Dialog Příjem objednávek a příjem stejného množství, které bylo na objednávce. Poklepáním na modrý identifikátor názvu produktu zobrazíte jeho detail.

 

Tlačítko Hledat produkty (obr. 1) umožňuje hledání produktů podle hodnot v polích:

 • Produkt,
 • Čárový kód na kartě produktu,
 • Čárový kód v ostatních čárových kódech produktu,
 • Katalogové číslo na kartě produktu a
 • Katalogové číslo produktu vedené u dodavatele (Číslo alternativní v ceníku daného dodavatele).
  • Při hledání části textu je potřeba zadat zástupný znak * (viz příklad).

2. Příjem menšího množství, než bylo objednáno

Při fakturaci objednávek, nebo příjmu zboží z objednávek (prostřednictvím popisované funkce) se nabízí uzavření objednávky při částečném plnění. Pokud je například objednáno 2500 ks, ale přijme se jen 2000 ks, zobrazí se po klepnutí na tlačítko Přijmout dotaz, zda se má objednávka uzavřít (obr. 2).

Dialog Příjem objednávek a příjem menší než množství, které bylo objednané.

Obrázek 2: Dialog Příjem objednávek a příjem menší než množství, které bylo objednané.

 

NE – nezobrazovat přehled

2a) Pokud víte, že zbytek zboží bude dodán, zvolíte NE. Provede se částečné plnění, vystaví se příjemka s položkou ve stavu přijímá se a zbylé produkty bude možné přijmout později.

 

ANO – zobrazit přehled a uzavřít položky

2b) Jestliže máte potvrzeno, že dodavatel zbývajících 500 ks již nedodá, odpovíte ANO uzavřít. V okně Uzavření položek zatržítkem vyberte objednávku s položkou částečného plnění (obr. 3). Klepněte na tlačítko OK. Funkce změní (sníží) množství na objednávce a uvede příslušný stav přijímá se. Příště se položka objednávky v průvodci pro příjem nenabídne.

Okno Uzavření položek objednávek (položky s částečným příjmem)

Obrázek 3: Okno Uzavření položek objednávek (položky s částečným příjmem).

 

Rozpis objednávek

Dialogové okno Příjem objednávek zobrazuje produkty seskupeně se součtem objednaného množství ze všech objednávek. Okno Rozpis objednávek zobrazuje přijímaný produkt rezepsaný přes konkrétní objednávky. Množství položky či použité objednávky zde můžete upravit. Objednávky jsou plněny od nejstarších a podle shody objednaného množství.

Příklad

Máte vystavené dvě objednávky, jednu z roku 2006 na množství 16 a druhou z roku 2007 na množství 12. Přijímáte množství 12. Průvodce navrhne plnění objednávky z roku 2007. Jestliže byste však přijímali množství 18, průvodce navrhne plnění objednávky z roku 2006 v množství 16 a množství 2 z objednávky 2007.

Postupujte takto:

 • Objednávky k položce zobrazíte klepnutím na Vyvolá dialog ve sloupci Rozpis okna Příjem objednávek (obr. 1 a 2).
 • Otevře se dialog s rozpisem objednávek, ve kterých se zvolená položka vyskytuje (obr. 4).
 • Funkce automaticky navrhuje a označí Zatržítko objednávky k fakturaci v množství, které požadujete v poli sloupce Množství přijmout (obr. 1 a 2). Jestliže s návrhem nesouhlasíte, změňte u objednávek množství k příjmu a případně pomocí zatržítek vyberte odlišnou kombinaci objednávek.
 • Dialog Rozpis objednávek potvrdíte tlačítkem OK a v okně Příjem objednávek klepněte na tlačítko Přijmout

Dialog Rozpis objednávek pro Příjem objednávek. Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail objednávky

Obrázek 4: Dialog Rozpis objednávek pro Příjem objednávek. Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail objednávky.

3. Příjem většího množství než bylo objednáno

V dialogu Příjem objednávek můžete zadat množství větší, než bylo v objednávce (obr. 5). Do pole sloupce Množství přijmout zapište přijímané množství a přechodem na další položku (nebo prvek) tabulky se zobrazí dotaz na množství přijímaného produktu.

 

 • Klepnutím na ANO – Přijmout větší množství (obr. 5) se navýší množství na odpovídající příjemce, ale na objednávce zůstane původní množství.
  • (Klepnutím na NE – Nepřijímat větší množství příkaz neproběhne a množství můžete upravit.)
 • Vyskytuje-li se produkt ve více objednávkách, buď se otevře okno Rozpis objednávek nebo klepněte v položce produktu na Vyvolá dialog ve sloupci Rozpis. Vyvoláte dialog s rozpisem objednávek, ve kterých se zvolená položka (produkt) vyskytuje. Jestliže potřebujete změnit navržené množství na jedné z objednávek, snižte nejdříve množství u té objednávky, kterou vybral systém a pak navyšte množství produktu na jiné objednávce.
 • Dialog Rozpis objednávek uzavřete a změny uložíte klepnutím na tlačítko OK
 • V sekci Možnosti vystavení příjemky Přepínač polí a výběr z nabídky nastavte rok, do kterého se má příjemka vystavit a vyberte knihu, do které bude příjemka vystavena. Pokud knihu nevyberete a používáte knih několik, systém se dotáže, do které má příjemku vystavit. Je-li k objednávkám nastavena související kniha příjemek, dotázáni nejste, systém doplní knihu podle první objednávky.
 • V průvodci Příjem objednávek klepněte na tlačítko Přijmout (obr. 5). Produktu naskladníte více, jak bylo požadováno v poli sloupce Množství přijmout. Systém vystaví a otevře skladový doklad - příjemku. Na příjemce, na kartě Obecné, v poli Objednávky je uveden identifikátor (případně více identifikátorů) splněné objednávky.

Dialog Příjem objednávek a příjem větší než množství, které bylo objednané. Poklepáním na modrý identifikátor názvu produktu zobrazíte jeho detail

Obrázek 5: Dialog Příjem objednávek a příjem větší než množství, které bylo objednané. Poklepáním na modrý identifikátor názvu produktu zobrazíte jeho detail.

B) Vystavit příjemky k objednávkám podle objednávek

Příkaz Vystavit příjemky k objednávkám Podle objednávek... otevře dialog Výběr záznamů – Příjem objednávek (obr. 6).

Dle výběru zobrazení v poli Pro výběr dokladů použít zobrazení se v tabulce průvodce Výběr záznamů nabídnou například všechny objednávky nebo jejich položky (za všechny roky), ve kterých je buď alespoň jedna položka ve stavu přijmout (např. přijmout OBJEDNÁNO), nebo alespoň jedna položka nepřijatá (OBJEDNÁNO, POTVRZENO).

Popis obdobné funkce k vystavení příjemek k objednávkám naleznete v agendě Skladové doklady, v dokumentu Vystavení skladového dokladu na základě jiného dokladu.

 

 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Zvolte zobrazení, vyberte doklady a klepnutím na tlačítko Vystavit příjemky vystavíte příjemky.

 

Jestliže je vystaveno více dokladů, otevře se okno Vystavené doklady. Okno zobrazuje seznam dokladů, které byly vystaveny (položky kopírované do nového i stávajícího dokladu mají nastaven stav přijímá se, u původních položek se stav nemění). Okno s přehledem vystavených dokladů se otevře, jen pokud bylo vystaveno více dokladů. Jestliže byl vystaven jen jeden doklad, otevře se záznam přímo. Položky dokladu lze například okamžitě přijmout klepnutím na tlačítko Stav vše – Naskladnit (PŘIJATO) nebo dle požadavků doklad ještě upravit.

Dialog Výběr záznamů – Příjem objednávek. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit. Poklepáním na modrý identifikátor zobrazíte detail dokladu, detail kontaktu a detail produktu

Obrázek 6: Dialog Výběr záznamů – Příjem objednávek. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit. Poklepáním na modrý identifikátor zobrazíte detail dokladu, detail kontaktu a detail produktu.

Poznámka

Změna skladu na položce dokladu

Sklad na položce dokladu není možné změnit, pokud je položka svázána s jiným dokladem. Na příjemce (nebo na objednávce) však lze sklad změnit i pokud byla položka svázána s jiným dokladem. Změna se promítne do všech dokladů spojených s položkou, na které byl sklad změněn. Pokud je některá se svázaných položek rozdělená (například kvůli částečnému plnění), změna skladu není možná.

 

Kurs příjemky při příjmu z objednávky

Při vytvoření příjemky z objednávky v cizí měně se vystaví příjemka s aktuálním kursem. Ceny na příjemce budou přepočítány tímto kursem v závislosti na primární měně objednávky. Zpravidla je primární měnou cizí měna. V tomto případě budou zachovány částky v měně a částky v korunách budou přepočteny.

 

Související dokumenty