Naše firma

Obsah:

Tlačítkem Naše firma...

zobrazíte informace o firmě, s jejímiž daty aktuálně pracujete ve Variu. „Naší firmu” doporučujeme nastavit hned na začátku použivání Varia, protože se těmito údaji prezentuje firma navenek, údaje vstupují na doklady (adresa, telefonní spojení, IČO, DIČ, bankovní účty, obchodní rejstřík apod.). 

Dialog Naše firma otevřete z dialogu Možnosti Vario (obr. 1), druhým způsobem jak okno aktivovat je z karty Informace tlačítkem Naše firma….

V poli Naše firma vidíte název firmy, tedy kontaktu, se kterým ve Variu aktuálně pracujete (jehož účetnictví spravujete, typicky se jedná o vaši společnost). Pokud máte firem definovaných ve Vario více (spravujete více účetních jednotek), jejich seznam vidíte v sekci Firma a přepínání mezi nimi řídíte (tzn. po uzavření dialogu Možnosti Vario) přes roletové menu:

Dialog Možnosti Vario

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario.

Detail záznamu Naše firma

V dialogu Naše firma (obr. 2) se řídíte stejnými pravidly jako při založení nového kontaktu do Adresáře. Aby se data vaší firmy nabízela také ve vydaných nebo přijatých dokladech, doporučujeme zaškrtnout na kartě Obecné volbu Nabízet v dokladech.

 • Na kartě Obecné není nutné zadávat DIČ naší firmy začínající na SK. V tomto případě musí být vyplněno pole ISO země. Nastavení má dopad na nabízené sazby DPH. Viz také DPH – registrace k DPH v EU.
 • Další daňové identifikační číslo zapsané do dialogu Další DIČ –  vedle pole DIČ – se promítne do seznamu míst plnění v nastavení Prodejny.
 • QR vizitku účetní jednotky zobrazíte pomocí tlačítka QR kód vedle pole Název na kartě Obecné.
 • V nastavení agendy Adresář můžete zapnout ověřování správnosti zadaného daňového identifikačního čísla (pro každou účetní jednotku samostatně). 
 • Karta Obchodní je v nastavení dialogu Naše firma neaktivní, protože nemá smysl stanovovat obchodní podmínky sami pro sebe (stanovují se pro odběratele, dodavatele a další kontakty v Adresáři).
 • Karta Banky umožňuje ke kontaktu přiřadit čísla bankovních spojení, ze kterých budete provádět platby. Oprávnění na změnu bankovních spojení povoluje/zakazuje editaci všech údajů na kartě Banky v detailu kontaktu, ale také v dialogu Naše firma. Oprávnění můžete nastavit v možnostech agendy Adresář.
 • Karta Ostatní viz také Nastavení agendy Odesílatele/Příjemce v dialozích Naše firma a Kontakt a Vložení odesílatele a příjemce.

Záznam změn v Naší firmě do Deníku událostí

Při úpravě údajů v možnostech naší firmy (včetně bankovního spojení) se změny zaznamenají do deníku událostí (kniha Deník – Vario).

Dialog Naše firma

Obrázek 2: Dialog Naše firma.

Oprávnění k Naší firmě

Primárně probíhá ověření globálního oprávnění na úrovni správce Varia. Sekundárně se kontroluje oprávnění na úrovni správy aktuální účetní jednotky. Pokud máte přidělené alespoň jedno z těchto oprávnění, můžete upravovat libovolné hodnoty v dialogu Naše firma.

Jak založit pobočku k Naší firmě

Popis předpokládá, že dialog Naše firma již máte vyplněný, například pomocí:

Pozornost věnujte také nastavení číselné řady u dokladů, které chcete vyměňovat mezi pobočkami: viz Přidání a nastavení knihy, odstavec Číselné řady.

 

1. V příkladu vytvoříme k centrále TESTOVACÍ DATA s.r.o. pobočku TESTOVACÍ DATA - Brno. Zároveň k pobočce definujeme uživatele.
 • V dialogu Možnosti Vario označte vlevo položku Vario a vpravo klepněte na tlačítko Naše firma...
 • V dialogu Naše firma klepněte na kartu Ostatní.
 • Z ComboBox - Nabídka nabídky pole Zobrazit vyberte položku Pobočky.
 • V pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Nová(obr. 3).

Dialogy Naše firma a Naše pobočka

Obrázek 3: Dialogy Naše firma a Naše pobočka.

 

 • Vyvoláte dialog Naše pobočka (obr. 3), kde Typ kontaktu bude automaticky nastaven jako Pobočka a v poli Centrála systém doplní typ záznamu Naše firma (TESTOVACÍ DATA s.r.o.). Zkopírovány jsou tyto údaje (pokud byla vyplněny v dialogu Naše firma): Adresa sídlo , IČ, DIČ, údaje z Obchodního rejstříku a Nabízet v dokladech.
 • Vyplňte další údaje (analogicky s popisem v dokumentu: Dialog Kontakt).
 • V dialogu Naše pobočka přepněte na kartu Osoby a vyplňte jména pracovníků pobočky (analogicky s popisem v dokumentu: Karta Osoby dialogu Kontakt).
 • Dialog Naše pobočka uzavřete a data uložíte tlačítkem Uložit a zavřít.

 

Centrála v Praze, pobočka v Brně

2. V příkladu připojíme ke knize agendy Vydané doklady, patřící k centrále TESTOVACÍ DATA s.r.o., přístup z pobočky TESTOVACÍ DATA - Brno.
 • V dialogu Možnosti Vario vyberte ze stromové struktury položku Moduly: Vydané doklady / Agendy: Vydané doklady / Knihy: Vydané faktury a dobropisy.
 • Vpravo, z nabídky ComboBox - Nabídka pole Pobočka vyberte pobočku (TESTOVACÍ DATA - Brno). Popis pole naleznete v dokumentu: Přidání a nastavení knihy.

 

Přidání uživatele z Brna do systému Vario

3. V příkladu přidáme nové uživatele do systému Vario z pobočky TESTOVACÍ DATA - Brno a nastavíme heslo pro vstup do systému.
 • V dialogu Možnosti Vario vyberte ze stromové struktury položku Uživatelé.
 • Vpravo do seznamu zapište na nový řádek login a jméno uživatele.
 • Protože jste již tyto uživatele definovali v dialogu Naše pobočka na kartě Osoby, přiřaďte jejich identifikátor v poli sloupce Osoba výběrem z nabídky ComboBox - Nabídka.
 • Zatržítko CheckBox - Zatržítko v poli sloupce Nabízet zajistí, že se tato osoba bude nabízet v dokladech.
 • Označte řádek s uživatelem a klepněte na tlačítko Změnit heslo...
 • Podrobný popis (včetně dalších odkazů) naleznete v dokumentu: Uživatelé a skupiny uživatelů.

 

Nastavení oprávnění

4. Nastavte oprávnění definovaným osobám pobočky TESTOVACÍ DATA - Brno pro vstup do systému Vario a konkrétně ke knize agendy Vydané doklady.

Doporučujeme, aby nastavení realizoval:

 

5. Nastavte oprávnění k firmě. Pokud je správce firmy nastaven, má oprávnění obdobná jako Správce systému kromě těch, která souvisí s profilem (nesmí měnit firmy, uživatele a skupiny).

 

Zpět na: Popis dialogu Možnosti Vario

 

Související dokumenty