Otevřená období

Tato funkce umožňuje nastavit pro každého uživatele a knihu OBDOBÍ, ve kterém může pracovat – tedy vkládat nové doklady a opravovat již pořízené.

Nastavení je možné provést v agendě Účetnictví, v dialogu Otevřená období, který otevřete:

  • buď z menu Agenda/Otevřená období... (obr. 1)

Spuštění funkce Otevřená období z menu Agenda

Obrázek 1: Spuštění funkce Otevřená období z menu Agenda.

 

  • a nebo z menu Nástroje/Možnosti... a v dialogu Možnosti Vario vyberete položky Moduly a Účetnictví a klepnete na tlačítko Otevřená období... (obr. 2). 

Dialog Možnosti Vario a tlačítko Otevřená období

Obrázek 2: Dialog Možnosti Vario a tlačítko "Otevřená období".

 

Ve výchozím nastavení není žádné omezení – všichni uživatelé  <Users> mohou pracovat kdykoli (obr. 3). Toto nastavení je třeba upravit nebo zrušit, pokud budete Otevřená období používat.

Dialog Otevřená období, karta Období

 Obrázek 3: Dialog Otevřená období, karta Období.

 

Nejdříve nastavte Skupiny knih (obr. 4). Zadejte libovolný název skupiny a přidělte jí agendu a knihu. Pokud se nastavení bude vztahovat na všechny knihy v agendě, kniha se nevyplňuje, pole zůstane prázdné.

 Dialog Otevřená období, karta Skupiny knih

Obrázek 4: Dialog Otevřená období, karta Skupiny knih.

 

V dalším kroku na kartě Období zapište libovolný název období do pole sloupce Období a přiřaďte skupinu knih a uživatele (obr. 5). 

Dialog Otevřená období, karta Období

Obrázek 5: Dialog Otevřená období, karta Období.

 

Poklepáním na modrý identifikátor názvu období (obr. 5) otevřete dialogové okno Možnosti období (obr. 6). Na kartě Obecné definujte jeho rozsah Od-Do a to pomocí Radio button - Přepínač výrazu (datum je plovoucí) nebo zadáním Radio button - Přepínač pevného data. Zadání pevným datem nedoporučujeme pro běžné použití, pouze ve výjimečné situaci – například brigádníkům apod.

Dialog Možnosti období, karta Obecné

Obrázek 6: Dialog Možnosti období, karta Obecné.

 

Povolená období konkrétního uživatele se sčítají – je tedy možné nastavit požadovaný rozsah v několika krocích.

 

Pokud by uživatel chtěl opravit doklad, který nespadá do otevřeného období, Vario zobrazí chybovou hlášku – upozornění, že doklad nelze opravit (obr. 7).

Doklad spadá do uzavřeného období, nelze jej upravit

Obrázek 7: Doklad spadá do uzavřeného období, nelze jej upravit.

 

 Po definitivní účetní závěrce nezapomeňte Otevřené období zkontrolovat a upravit.

 

Související dokument