Fakturovat na základě jiného dokladu (Vydané doklady)

Agenda Vydané doklady umožňuje vystavovat faktury na základě připravených výdejek a vystavených zakázek. Zboží můžete pak vyskladnit přímo z faktury.

Menu Agenda/Fakturovat
1. Výdejky...
2. Vratky...
3. Zakázky...
4. Nevyfakturovanou zálohu...

1. Fakturace výdejek 

 • Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Fakturovat Výdejky...
 • Systém zobrazí dialogové okno Výběr záznamů (obr. 1) se seznamem vystavených dokladů dle výběru zobrazení z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení (seznam výdejek, kde alespoň jedna položka je ve stavu fakturovat).
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů – Fakturace výdejek naleznete v dokumentu Vystavit fakturu k příjemce – výdejce.

Dialog Fakturace výdejek

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Fakturace výdejek.

Zobrazení pro fakturaci výdejek na centrálu

Pokud se vystavují výdejky na pobočky firmy zákazníka, lze vystavit fakturu na centrálu. K tomu slouží dvě zobrazení v nabídce ComboBox - Nabídka pole Pro výběr dokladů použít zobrazení:

 • Skladové výdejky s pobočkami k fakturaci po dokladech
 • Skladové výdejky s pobočkami k fakturaci po položkách

Zobrazení zobrazuje výdejky centrál a jejich poboček (ve stavu fakturovat). Funkce v tomto případě vystaví fakturu na centrálu.

Další možností je vystavovat výdejky na centrálu a pobočku uvést v adrese Zboží doručit. V tomto případě budete mít k dispozici i další možnosti (např. zobrazení Nefakturované skladové výdejky).

 

Zobrazení umožňující vystavení faktur výdejkám a vratkám zároveň:

 • Skladové výdejky a vratky k fakturaci po dokladech
 • Skladové výdejky a vratky k fakturaci po položkách
 • Nefakturované skladové výdejky a vratky po dokladech
 • Nefakturované skladové výdejky a vratky po položkách

2. Fakturace vratek 

 • Funkce slouží pro vložení vratek zápornou položkou na faktury.
 • Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Fakturovat Vratky...
 • Systém zobrazí dialogové okno Výběr záznamů (obr. 2) se seznamem vystavených dokladů dle výběru z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení (seznam vratek výdejek, kde alespoň jedna položka je ve stavu fakturovat nebo koncept).
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů (obr. 2) naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Související dokument Fakturovat na základě jiného dokladu (Přijaté doklady)

Dialog Výběr záznamů - Fakturace vratek

Obrázek 2: Dialog Výběr záznamů – Fakturace vratek.

3. Fakturace zakázek 

Dialog Výběr záznamů - Fakturace zakázek

Obrázek 3: Dialog Výběr záznamů – Fakturace zakázek.

4. Fakturace vydaných záloh 

Dialog Fakturace vydaných záloh

Obrázek 4: Dialog Výběr záznamů – Fakturace vydaných záloh.

 

Dialog fakturace záloh - související zakázka

Obrázek 5: Dialog Výběr záznamů – Fakturace záloh – související zakázka.

 

Fakturovat zálohu lze i z otevřené faktury, výběrem funkce Vložit položky z dokladu... z místní nabídky nad položkami dokladu. V následném dialogu se nabídne seznam akcí, kterými lze přidat položky na aktuální fakturu. Jednou z akcí tohoto dialogu pro faktury je → Fakturovat zálohu, která umožní vybrat zálohovou fakturu (s totožným kontaktem), kterou chceme vyfakturovat.

 

Související dokumenty