Obecné informace o dialogu Možnosti Vario

Dialogové okno Možnosti Vario je rozhraním pro detailní nastavení vlastností Varia.

Jsou zde shromážděny a zobrazeny veškeré základní informace o aktuálně používaném systému, například:

Úpravy v tomto dialogu mohou provádět jen uživatelé s právem měnit nastavení Varia.

Dialog Možnosti zobrazíte:

  • pomocí menu Nástroje/Možnosti...
  • výběrem příkazu Možnosti... z místní nabídky pro tabulku agendy   
  • klepnutím na Otevřít možnosti šablon v dialogu Nový (záznam), který zobrazíte výběrem příkazu Soubor/Nový záznam...
  • klávesovou zkratkou Alt+N+M  

Doporučujeme používat příkaz Možnosti... z místní nabídky v zobrazení tabulky agendy. Dialog Možnosti Vario se otevře jen pro tu knihu agendy, se kterou aktuálně pracujete.

 

Navazující dokumenty