Nastavení agendy Skladové doklady

Obsah:

Nastavení složky záznamů agendy Skladové doklady

Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů (obr. 1). V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů, vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

Výchozí kniha interních dokladů

Výchozí kniha - kniha, do které se budou vystavovat všechny ID (interní doklady) – obr. 1. Pokud nebude vyplněná, Vario se na výběr knihy dotáže, například při rozpočítání vedlejších nákladů.

Kontrolovat správnost DIČ

Při zadávání kontaktu do dokladu můžete nechat ověřovat jeho DIČ kontrolou správnosti DIČ.

Při fakturaci výdejky varovat

Při zjištění marže pod [%] (obr. 1) viz dokument Oceňování skladu dle FIFO nebo Průměrných cen.

Při vyskladnění nové položky

Automatické vložení položky z výdejky do zakázky (obr. 1)

Pokud vystavíte výdejku ze zakázky a následně na výdejku přidáte další položku, vloží se tato položka na zakázku, z níž byla výdejka vytvořena. Položka se přidá automaticky na zakázku pouze pokud je to nastaveno v dialogu Možnosti Vario agendy Skladové doklady (obr. 1). Funkce se jmenuje Při vyskladnění nové položky vložit položku do zakázky a možná nastavení jsou Ne, Ano, Na dotaz.

Výchozí nastavení je Radio button - Přepínač Ne, proto pokud tuto funkčnost hodláte využívat, změňte si nastavení na Radio button - Přepínač Ano.

Dialog Možnosti Vario agendy Skladové doklady

Obrázek 1: Nastavení v možnostech Vario pro agendu Skladové doklady.

Nastavení výchozího stavu pro skladové položky (příjem – výdej)

Nastavení pro knihu agendy Skladové doklady (obr. 2), viz dokumenty Výchozí stav skladových položek a Stavy položek dokladu.

Dialog Možnosti Vario. V možnostech knihy agendy Skladové doklady lze nastavit Výchozí stav skladové položky odděleně pro příjem a výdej 

Obrázek 2: Dialog Možnosti Vario. V možnostech knihy agendy Skladové doklady lze nastavit Výchozí stav skladové položky odděleně pro příjem a výdej.

Oprávnění k poli Celkem

V možnostech agend dokladů můžete nastavit oprávnění pro čtení pole Celkem. Nastavení oprávnění pro toto pole má zvláštní význam. Kromě skrytí tohoto pole v detailu dokladu jsou skryta všechna pole obsahující ceny – jak v dokladu, tak v jeho položkách, tak i v zobrazení dané agendy (tzn. pole nesoucí informace o ceně se nezobrazují k výběru ze seznamu dialogu Zobrazit skryté sloupce).

Související témata

 

V dialogu Možnosti Vario, v možnostech zobrazení, naleznete složku Karta Souvislosti obsahující zobrazení dostupné na kartě Souvislosti. K těmto zobrazením lze také přidělit oprávnění pro prohlížení.

 

Související dokumenty