Přiznání k DPH – nelze vygenerovat xml

Průvodce tiskem nebo exportem Přiznání k DPH slouží k vytvoření přiznání k DPH, k jeho tisku nebo elektronickému odeslání.

  • Export nebo tisk vytvořeného přiznání zahájíte klepnutím na tlačítko Dokončit
  • Proběhne buď: tisk nebo vytvoření xml souboru /nebo/ vytvoření xml a odeslání prostřednictvím služby EPO.
  • V případě volby "odeslání xml prostřednictvím služby EPO" se může objevit upozornění na chybu: "Podání může vystavit jen plátce DPH" a soubor xml se nevytvoří.
  • Důvodem je nevyplněné pole Povinnost osoby k dani na kartě A. ODDÍL.
  • Zde ze seznamu nejčastěji vyberete položku Plátce daně § 94.

Dialog Přiznání k DPH, A. ODDÍL a pole Povinnost osoby k dani

 

Související dokumenty