Obecné informace o modulu Manager

Jste manažer a ekonom firmy a potřebujete aktuální odpověď na tyto otázky?

Neodbytné otázky...

Odpovědi vám pomůže hledat náš způsob řešení manažerských výstupů a reportingu, modul Manager, který je součástí ERP/CRM systému Vario a slouží k zobrazení a tisku manažerských výstupů firmy, jejíž data Vario zpracovává.

  • Díky Managerovi budete mít přístup ke všem důležitým informacím v systému. Manuální zadávání dat je nahrazeno jejich automatickým načítáním.
  • V modulu můžete rychle analyzovat vaše data – získávat údaje o celkovém stavu firmy: prodejích, nákupech, platbách a finančních prostředcích na účtech.
  • Reporty Managera můžete dále zpracovávat v MS Excelutisknout je, odesílat e-mailem a archivovat je v různých souborových formátech.
  • K citlivým klíčovým údajům máte plný přístup pouze vy díky systému oprávnění.
  • Přehledy a výstupy – zobrazení – poskytují pohled na data globálně, ale i jednotlivě, jak je tomu v konkrétních modulech.

Přehledy o datech kontaktu měníte výběrem položky ze seznamu zobrazení

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty