Tiskové výstupy agendy Zakázky

Agenda Zakázky má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Tiskové formuláře

Zakázka (česky, anglicky, německy)

Tisk zakázek použijte pro potvrzení objednávek a tisk nabídek. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení „Zobrazit“ na kartě Souvislosti dialogu Doklad (například Zobrazit: Zakázky – zobrazit bez jednotek je respektováno při tisku tiskového formuláře Zakázka. Zobrazení se může hodit například u služeb, u kterých uživatel nechce uvádět jednotky). Do zápatí formulářů můžete připojit obrázek razítka (s podpisem) vaší firmy.

Dodací list (česky, anglicky, německy)

Jestliže potřebujete k dokladu Dodací list, např. pro potvrzení převzetí, použijte tuto volbu  Neslouží jako účetní doklad, ale pouze pro případ tisku informací dostupných jen v dialogu Doklad.

Zakázka se stavem položek

Tiskový formulář je totožný s tiskovým formulářem Zakázka, proti němu má v položkách navíc sloupec Stav.

Zakázky podle firem

Slouží pro získání přehledu zakázek podle odběratelů. Můžete použít filtr, který zobrazí pouze konkrétní kontakt (firmu).

Zakázky podle produktů

Slouží pro získání přehledu zakázek podle produktů. Můžete použít filtr, který zobrazí pouze konkrétní produkt.

 

Související dokumenty