Informace doplňku Správce databáze

Výběrem příkazu z menu Nástroje/Doplňky/Správce databáze otevřete dialog Správce databáze a přesunete se na kartu Informace (obr. 1).

Dialog Správce databáze, karta Informace

Obrázek 1: Doplněk Správce databáze a karta Informace.

 

→ Tlačítko Test výkonu počítače, sítě, SQL serveru

Tlačítkem otevřete průvodce, který spouští zátěžový test databáze (obr. 2 a 3).

Test rychlosti

Obrázek 2: Test rychlosti – monitor výkonu.

 

Test lze provést na:

Radio button - Přepínač lokálním PC (ověření výkonu stanice)

Radio button - Přepínač proti složce profilu (test sítě a souborového serveru)

Radio button - Přepínač a proti SQL serveru (test SQL databáze a sítě).

Monitor výkonu

Obrázek 3: Test rychlosti – výsledek testu.

 

 Pomocí testu si můžete ověřit výkon počítače a propustnost sítě (obr. 3).

 

→ Tlačítko Logování databázových operací...

Tlačítko slouží pro zapnutí a vypnutí logování databázových operací (obr. 4).

Databázový log

Obrázek 4: Nastavení databázového logu.

 

Log vytvořený tímto záznamem je určen pro optimalizaci dotazů.

 

→ Tlačítko Sledování bloků na SQL serveru

Otevře dialog Blokující a blokované procesy na SQL serveru (obr. 5). Tlačítko je aktivní pouze v případě, že profil Varia je umístěn na SQL serveru a aktuálně přihlášený uživatel má na SQL serveru roli sysadmin.

 

  • Klepnutím na tlačítko Zrušit proces a po potvrzení se ukončí proces z řádku, ve kterém je umístěn kurzor (obr. 5).
  • Podbarvený řádek označuje první z blokujících procesů (hlavní blokující proces), který zapříčinil kaskádu bloků. V případě, že bude proveden pokus o ukončení jiného, než podbarveného procesu, bude správce upozorněn, že se pokouší ukončit proces, který je blokován jiným procesem.
  • Refresh lze provést buď pomocí tlačítka Načíst – nebo pomocí kombinace kláves Shift+F9.

Dialog Blokující a blokované procesy na SQL serveru

Obrázek 5: Dialog Blokující a blokované procesy na SQL serveru.

 

ODBC Timeout (s) 300

Nastávají situace, kdy je potřeba nad objemnými daty provést dlouhotrvající operaci (např. přejmenování knihy skladu). Vzhledem k tomu, že výchozí hodnota vlastnosti ODBCTimeout je nastavena na 300 vteřin, dojde v mnoha případech díky vypršení tohoto časového limitu k přerušení dané operace.

Na kartě Informace je k dispozici volba ODBC Timeout (s), pomocí které lze vynutit delší časový limit pro operace prováděné pomocí sadou knihovních funkcí AdhocDotaz... (pro jiné operace nelze toto nastavení vynutit). Hodnota tohoto pole může nabývat hodnot 0 až 32767, přičemž hodnota 0 znamená, že není určen žádný časový limit. Toto nastavení je platné do ukončení Varia, při dalším spuštění je nastavena výchozí hodnota 300 vteřin.

 

Související dokumenty