Tiskové výstupy agendy Přijaté doklady

Agenda Přijaté doklady má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Tiskové formuláře

Doklad

Obecný tiskový formulář pro vytištění libovolného dokladu. Vytiskne data dokladu v obdobném formátu, jako jsou zobrazena na obrazovce.  Neslouží jako účetní doklad, ale pouze pro případ tisku informací dostupných v dialogu Doklad. Formulář obsahuje informaci o názvu dat, ze kterých byl spuštěn (tzn. Naše firma).

Košilky

Slouží pro tisk zúčtovacího předpisu dokladu. Pozor, pokud není doklad dosud zaúčtován, může být změněn.

Související dokument: Tiskový formulář Košilky a datum zaúčtování.

Příkaz k úhradě

Slouží pro tisk příkazu k úhradě pro zadání příkazu bance. Poslouží vám v případě, že nemáte modul Banka. Pokud jej máte, používejte jeho funkce pro vystavení příkazů namísto tohoto tiskového formuláře.

Kniha faktur přijatých

Před tiskem lze v okně Kritéria tisku knihy zadat datum vystavení dokladů od-do. Protože na přelomu roku se mohou zapisovat doklady do knih tak, že datum dokladu je v jiném roce než účetním (hospodářském), můžete rozsah dokladů omezit nejenom datem dokladu, ale také rokem (číselné řady) knihy.

Závazky zpětně ke dni

Zobrazuje přehled závazků zpětně k zadanému dni. Viz též agenda Pohledávky.

Dialog Možnosti závazků zpětně ke dni (obr. 1) obsahuje rozšiřující volby nastavení před tiskem:

  • Výběr Dialog Datum data pro stav závazků ke dni.
  • Tisk podle Radio button - Přepínač Data, Data zdanitelného plnění nebo Data účetního případu.
  • Omezení na agendu CheckBox - Zatržítko Přijaté doklady nebo tisk včetně CheckBox - Zatržítko zálohových faktur.
  • Formulář lze seskupit podle CheckBox - Zatržítko Konta dokladu, Firmy,  a Dokladů. Volbu IČ nelze kombinovat společně s položkou "Firma", seskupovat můžete buď podle pole Firma, nebo podle IČ.
  • Tisk CheckBox - Zatržítko formuláře na šířku.

Dialog Možnosti závazků zpětně ke dni

Obrázek 1: Dialog Možnosti závazků zpětně ke dni.

 

Související dokumenty