Provoz systému Vario a verze MS Access

MS Office 64bit

Systém Vario nelze provozovat na kterékoliv 64bitové edici balíku MS Office. Je nutné 64bitovou edici odinstalovat a nainstalovat edici 32bitovou.

Podporované verze MS Access 2010, resp. 2013

Podporované verze pro provoz systému Vario jsou MS Access 2010 (plná i runtime) a MS Access 2013 (plná i runtime). Na jednom PC stroji je možné mít vedle sebe nainstalováno více verzí MS Access.

Terminálový provoz

Pro provoz Varia na Terminálovém serveru je doporučeno mít nainstalovanou buď verzi 2010, nebo 2013. Je sice možné mít instalované verze obě, avšak je nutné, aby všichni společně využívali jen jednu verzi. Při přepínání mezi verzemi 2010 a 2013 totiž dochází vždy ke skryté reinstalaci části MS Office, což není u terminálového provozu žádoucí a vyžaduje oprávnění správce.

Vario nelze provozovat na MS Access 2016

Od určité aktualizace Access 2016 bohužel vykazuje chování, které neumožňuje spolehlivý provoz systému Vario. Náš tým pravidelně testuje, která z nově vydaných aktualizací Accessu 2016 tuto vlastnost změní a zajistí opět bezproblémový běh systému Vario. Jakmile společnost Microsoft takovou aktualizaci vydá, budeme vás bezodkladně informovat.

Tvorba vlastních doplňků a tiskových formulářů

Pro tvorbu a úpravu doplňků či tiskových formulářů je nezbytné použít plnou verzi MS Access. Nemáte-li možnost použít verzi 2010 resp. 2013, použijte v omezeném rozsahu a pouze pro účely tvorby a úpravy doplňků či tiskových formulářů verzi 2016. Důrazně doporučujeme vyvíjet doplňky a tiskové fromuláře nad testovacími daty, abyste předešli možným problémům. Vedle Accessu 2016 mějte stále nainstalovanou verzi 2010 RT nebo 2013 RT, na níž svá řešení vždy otestujte. Přepínání mezi verzemi 2010 a 2016 (nebo 2013 a 2016) již nevyžaduje skrytou reinstalaci a lze tedy doplňky a tiskové formuláře upravovat i na Terminal serveru.

 

Související dokument