Provoz systému Vario a verze MS Access

MS Office 64bit vs. 32bit

Systém Vario nelze provozovat na kterékoliv 64bitové edici balíku MS Office. Je nutné 64bitovou edici odinstalovat a nainstalovat edici 32bitovou: MS Office 2010/2013/2016/2019/365.

Podporované verze MS Access (32bit)

Podporované verze pro provoz systému Vario jsou:

Na jedné PC stanici je možné mít vedle sebe nainstalováno více verzí Accessu.

Terminálový provoz

Vario podporuje MS Access ve verzích 2010/2013/2016 a 2019.

Pro provoz Varia na Terminálovém serveru je doporučeno mít nainstalovanou buď verzi 2010, nebo 2013. Je sice možné mít instalované verze obě, avšak je nutné, aby všichni společně využívali jen jednu verzi. MS Office 2010/2013/365 64bit 2010 a 2013 totiž dochází vždy ke skryté reinstalaci části MS Office, což není u terminálového provozu žádoucí a vyžaduje oprávnění správce.

Pro informace o souběhu vyšších verzí Accessu (případně jejich kombinace s nižšími verzemi) kontaktujte technickou podporu.

Tvorba vlastních doplňků a tiskových formulářů

Pro tvorbu a úpravu doplňků či tiskových formulářů je nezbytné použít plnou verzi MS Access.

Neaktuální informace: Nemáte-li možnost použít verzi 2010 resp. 2013, použijte v omezeném rozsahu a pouze pro účely tvorby a úpravy doplňků či tiskových formulářů verzi 2016. Důrazně doporučujeme vyvíjet doplňky a tiskové fromuláře nad testovacími daty, abyste předešli možným problémům. Vedle Accessu 2016 mějte stále nainstalovanou verzi 2010 RT nebo 2013 RT, na níž svá řešení vždy otestujte. Přepínání mezi verzemi 2010 a 2016 (nebo 2013 a 2016) již nevyžaduje skrytou reinstalaci a lze tedy doplňky a tiskové formuláře upravovat i na Terminal serveru. Pro bližší informace kontaktujte technickou podporu.

 

Související dokumenty